Datasystém

Děkuji Míšo za sdělení a zpracování a Martinu Lavotche za původní příspěvek

Datasystém zóny vymístění je polouvědomělý stroj, který ovládá bytosti v zóně vymístění i obyvatele této planety Země/Nula. Jde o speciálně vyvinutou entitu z dílny Pseudotvůrců a Renegátů, která od počátků existence negativního stavu nabírala stále větší moc a zdokonalovala se. V současné době, krátce před rozdělením lidstva, odchodem jeho pozitivní části do 5. dimenze a dočasném vítězství negativního stavu na Nule dosahuje jeho potenciál kritických hodnot. Datasystém ovládá lidi v současné době cca na 95 %, některé jedince však ještě podstatně více. V extrémních případech může vystrnadit původní duši určitého člověka a s použitím různých druhů loutkovodičských praktik vládnoucích elit učinit z dotyčného jedince robota bez svobodné vůle. V některých případech je jedinec přetvořen v klon (viz někteří světoví státníci, ale i mnozí další, na první pohled obyčejní lidé). Datasystém staví lidi v tomto světě proti sobě, čímž elity a jejich páni ze zóny vymístění udržují pozemšťany v šachu. Pro rychlejší prosazování svých zájmů různými způsoby programují obyvatelstvo na několik kroků dopředu. Jedním z příkladů je i jeden z obrázků (karet) na titulní straně časopisu The Economist z roku 2017, kterým elity dávají najevo, co se bude v nejklíčovějších částech světa odehrávat, aby tak své stádo lépe připravili, činíce z něj zdánlivého aktéra dění a hybatele změn. To pak vede například ke „spontánnímu“ vyjití davů do ulic, které požadují prosazení určité skutečnosti, aniž by tento dav hlouběji zapřemýšlel nad důsledky požadovaných změn v delším horizontu (viz například žluté vesty ve Francii, které jsou součástí obrázku), a také aby se zamyslel nad tím, zda se prosazené změny při zapojení do celkového kontextu řetězce událostí nemohou brzy zvrhnout v totalitu. Datasystém a jeho vynálezci Pseudotvůrci a Renegáti vedou pozemské elity odjakživa v prosazování takových kroků, které vedou k postupnému zavádění Nového světového řádu, jenž bude naplno spuštěn po fyzickém příchodu těchto bytostí ze zóny vymístění. Lidstvo stojí na prahu změn, kdy se jeho pozitivnější a láskyplnější část vydává cestou vytržení do 5. dimenze, zatímco spící většinu čeká povinné čipování a zavedení totality nebývalých rozměrů. Ještě je čas si vybrat.

Print Friendly, PDF & Email