Další rozhovor (z chatu)

Děkuji Mistr Saint Germain za rozhovor (z chatu):

 

Mirek: Klidný večer ti Jani přejeme, dík za DŠ a emaily.
Přišla mi otázka, mohu?
Jaký je rozdíl mezi konvertováním a převibrováním?

Já: Ahoj Mirečku, děkuji nejen za otázku.
Převibrovat můžou bytosti vtělené na planetu Země 3D/Nula, které jsou připravené pokračovat v životě v novém těle v pozitivním stavu, aniž by musely projít smrtí těla. Dojde k zvýšení vibrací, rozpadne se fyzické tělo a je nahrazeno dokonalým duplikátem od PJK.
Převibrovat lze přímo, nebo pomalejší cestou, za pomoci lodí vesmírných lidí, kde dojde k postupnému navýšení vibrací.
Konvertování se týká bytostí ze zóny vymístění = pekel.
Tyto bytosti se po rozhodnutí žít v souladu s duchovními zákony lásky dostanou pod ochranu absolutního Pána Ježíše Krista.
Pak podstoupí v neutrální zóně tzv. vykuřování, kdy je z nich odňato vše negativní, seznámí se v Nové škole s Novým Zjevením PJK, aby poznaly pravdu. Pak se můžou inkarnovat do pozitivního stavu dle jejich výběru a duchovní úrovně.

Mirek: Co tedy by měly bytosti z negativního stavu učinit jako „První Krok“? Mají požádat Pána Ježíše Krista o pomoc a ochranu?

Já: Ano, především dát jasně najevo, že si přejí konvertovat do pozitivního stavu a přijímají Pána Ježíše Krista (případně PJKBR) jako absolutního Boha a jediný zdroj života. Pak mají okamžitě ochranu PJK a nikdo jim nemůže ublížit.

Mirek: „Bude mi odpuštěno i když jsem napáchal tolik ZLA“?

Já: Ano, každému je odpuštěno vše, i to nejhorší.

Mirek: Dnes je to asi jedna bytost, která se ptá.

Já: Za každou bytost velmi děkuji.

Mirek: Sedí někde v koutě. Bytost dlouho osamělá. Řekl bych, že si tu samotu i osamění zvolil/a sama z důvodu uvědomění si kolik toho zla napáchala. Jméno nezachytím. Ale je už tam velmi dlouho. Přišlo mi eony.

Já: Už je čas na změnu a návrat domů. Láskyplná náruč jediného pravého rodiče PJK je otevřena.

Mirek: Má slzy v očích, srdce se ji zachvělo.

Já: To mě moc těší. Miluji tě, ať jsi, kdo jsi.

Mirek: Cítím ženskou energii. Ztrápená, znechucená, uzavřená se všemi zly, co má na svědomí.

Já: Zbaví se jich, když se rozhodne konvertovat. Vše se dělo a děje pro poučení. Před aktivací neg. stavu Nejvyšší, nyní PJK slíbil všem, že je jednou vysvobodí. Každý má tu možnost přijmout tuto nabídku už nyní.

Mirek: Odpovědi dostala, teď je to už jen na ní, jak dlouho jí potrvá se rozhodnout, zda už se potrestala dostatečně tou samotou o samotě.

Já: Ano, nikoho nemůžeme nutit, každý má svobodnou volbu.

Mirek: Tohle ji zaujalo. „Zvedla Hlavu“. Děkuji

Já: Také moc děkuji. Krásné sny celé rodině, miluji vás.

Mirek: Dík

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email