Chat s Mirko Polevičem, který navázal kontakt s Michaelem Jacksonem

Mirko Polevič (MP)
Michael Jackson (MJ)

MP: Tak jdu na to PJK
ŘÍKÁ..
JE MI SMUTNO …
Cítí napětí a smutek

: Už je ti jasné, kde je?
V nebi by byl šťastný.

MP: Moment.. mluví se mnou.
MJ: Ty přicházíš ze světla, že ??Michael se mě ptá .. moment světla

MJ: Já to světlo občas cítím ..
pomož mi .. help me
MP: Ty máš tak jemný hlas, až bych tomu nevěřil.
MJ: Cítím to světlo z tebe ..chtěl bych nazpět ..
a říct znovu všem, jak to bylo.
Už vím, že se mnozí modlí za mě .. cítím to , i když pořád trpím,
nemohu přejít, já bych chtěl, vím, že ne vše bylo správné.

MP: Takže jsi to pochopil, tak proč nemůžeš přejít ?
MJ: Já nevím .. nejde to.
MP: A ty jsi Michaeli v pekle ?
MJ: To je peklo ? Já nevím , jestli tady toto je peklo .. jen je mi hrozně smutno.
MP: Modlíš se Michaeli ?
MJ: Modlím se často, mluvím často k Bohu, ale nevidím ho,
jen cítím občas to teplo ..

MP: A co bys chtěl vzkázat nahoře lidem ?
MJ: Já už jsem to lidem řekl …
jen bych opakoval .. spojte se v lásce ..
a ať na sebe tak nemyslí, raději na ty ostatní a dobro pro druhé, v pravdě.
MP: Michaeli, proč, když jsi to vše pochopil, jsi stále tady? Nerozumím tomu.
MJ: Občas cítím to teplo … vím, že to, k čemu se modlím, přichází občas .. slyší mě to
ale víc nevím .. jen je mi hrozně smutno ..

MP: Věříš v Pána Ježíš Krista?
MJ: Ano, věřím, ale neviděl jsem ho. I ho občas volám. Jediné, co se děje, když se modlím, je, že cítím to teplo, ale nic víc.

MP: A jak tady Michaeli vnímáš to prostředí, ve kterém jsi?
MJ: Není tu skoro žádná voda, obloha není modrá, všichni se zde pohybují jak v mém klipu Triller .. občas mám pocit, jako by to byla hra,
jen šeď ..bláto .. však to musíš vidět taky.
MP: A spíš vůbec Michaeli ?
MJ: Hučí mi v hlavě, jak mě to trápí, že už nemohu pomoct …

MP: Modlíš se, oslovuješ PJK , OBČAS CÍTÍŠ BOŽSKÝ DOTEK A POŘÁD JSI TADY ? JÁ TOMU NEROZUMÍM ..

MJ: Kdybych pochopil .. snad mám pochopit , či někdo , nebo něco čeká, až pochopím .. je to tu jak škola , divadelní podium , něco cítím ze zákulisí, že mě to pozoruje a čeká, až řeknu vhodnou větu .. tak to cítím .. na něco , někdo čeká …
a já v sobě hledám odpovědi a ptám se, toho tepla, je to už ono, už jsem pochopil ?
Ale, nic co jsem znal, slyšel, četl v bibli, ať opakuji některé myšlenky z bible .. né to není ono .. to je vše o něčem jiném Mistře.

MP: Proč mi říkáš Mistře ?
MJ: POZNÁM MISTRA … to poznáš , kdy je někdo výše a nemusí o tom mluvit ..

MP: No i já stále poznávám … prostě , nechápu, proč jsi zde? Nepřijdeš mi zlý ..
MJ: Ale já jsem nikdy nebyl doslovně zlý .. no slabé chvilky byly , hlavně s Tonym .. ehm.. no to je jedno .. nemusíš vědět vše -) . Ale nic hrozného .. jediné , co si myslím , že bylo zlé, snad bylo, že než mi to vše doťuklo, myslel jsem si, že jsem nesmrtelný.

MP: Michaeli, znovu : Ty jsi v pekle?
MJ: Toto je peklo ? Možná , ale pokud ano, tak v mé mysli .. vidíš tu snad nějaké kotle, nebo oheň ?

: Falešná představa pekla ovlivněná církvemi.

MJ: Ano Mistryně, řekla jste to dobře, nic tu není .. křížek nemá žádnou moc .. nic než smutek a šeď.

: Nejsem mistryně.

MJ: Nevím , vypadáte jak žena oděná sluncem ..
Víš, já všechno neznám, jen vím, že mám něco pochopit, aspoň tak to cítím.

: Ano, jsem, kdo jsem, alfa a omega, počátek a konec.

MJ: Třeba čekám na vás , ou maj hat , ..
gat ..
je zajímavé, že vás nikdo nevidí, jen já
a přitom je nás tu hodně .. válejí se ..
se kolem mě jak sudy, chodí pomalu a s hlavou všichni dole, jak přemýšlí v kuse.

: Absolutní Bůh se po spojení Ježíše s Nejvyšším jmenuje Pán Ježíš Kristus. Jeho/Její ženská podstata se inkarnovala do těla Jany, jsem tedy přítomna i na planetě Zemi, abych pomohla vyvést část lidstva do pozitivního stavu = nebe.
Můžu ti pomoci Michaeli.

MJ: Poklekám před vámi na kolenou má paní . Je mi tu úzce. Lidé musí vědět pravdu . Prosím vás o pomoc i toho mistra … řekněte jim pravdu .. ano chci pomoct.

MP: Michaeli , mně samotnému je hrozně horko, z naší diskuse.

MJ: ANO , já to teplo cítím občas ..

: Seznam se se sdělením Pána Ježíše Krista o tobě, abys pochopil, proč se nacházíš v peklech (zóně vymístění). Pak popros z celého srdce o odpuštění a pomodli se novou nejúčinnější modlitbu PJK.

https://www.youtube.com/watch?v=2it1QnP8Fsk

MJ: Ou má paní Janne, já ani nevím, že to je peklo a jak se mám seznámit . Poraď mi ty, která říkáš, že jsi v zastoupení Krista tuto modlitbu.

: Náš Pane Ježíši Kriste v nebi, na zemi, v moři, v zóně vymístění, na planetě Nula i v naší jedné sjednocené sentientní mysli. V čistotě našeho srdce, s kladným a dobrým úmyslem světíme Tvoji Přirozenost jako Absolutně Svatou a Pozitivní. Přijď Tvá Láska a Tvá Moudrost, Tvé Dobro a Tvá Pravda i Tvé Pozitivní konání a Tvá Víra a ať se natrvalo ustanoví ve všech aspektech našeho života! Ať se koná Tvá vůle všude ve jsoucnu a bytí i v zóně vymístění a na planetě Nula i v našich životech, jak se koná od věčnosti v nebi. Dej nám dnes vše potřebné pro náš denní život v souladu s povahou pozitivního stavu. Odpusť nám naše problémy a nedostatky, jak i my odpouštíme problémy a nedostatky jiných. A nenech nás, abychom se uváděli do jakéhokoliv pokušení, ale osvoboď nás od lákavosti zel a nepravd negativního stavu a ztotožnění se s nimi. Neboť Tvoje jest sláva a moc a království i všechno ostatní navždy, do věčnosti. Amen.

MJ: Musím to polknout, je to nutné, má paní ?
Jde mi to k ústům a otvírá se mi pusa .. och
je to hořké ,děkuji za pokrm má paní Janne.

MP: Michaeli, co to říkáš? CO POLYKÁŠ?

MJ: ANO , POCHOPIL JSEM, slyšel jsem, ať to slovo strávím, že mi to navrátí život.

: Ano

MP: No nevím, tomu já nerozumím MICHAELI

: Jsi kontaminovaný negativním stavem a je třeba se zbavit toho jedu, co máš v sobě.

MJ: NEMĚL JSEM SI MĚNIT PLET .. NEMĚL JSEM TO PŘIPUSTIT
ANI TEN NOS..
TED TO VIDÍM

: Bylo toho více.

MJ: Ale Tony měl 12 let ..
to bylo moc silné
chtěl jsem mít jejich kůži
oni mě živili ..děti
jejich energie.. teď to vidím.
Nešlo tomu zabránit .. oni mi zavedli čip

MP: Kdo Michaeli ?
MJ: Ne, počkej , nebyl to fyzický čip .. jakoby pomyslný .. z energie
a přes ten čip přecházela energie z Tonyho k něčemu ..

MP: Michaeli, mně je už hrozně horko, musím jít, leje ze mě, jak z konve
budu se modlit, uvidíš, že ti bude pomoženo ..

MJ: Přicházejí za mnou občas lidi, když spí. Tak se pak stav i s ženou oděnou sluncem ..děkuji.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email