Kdo bude v nebi, kdo bude hoden vstoupit do Nového Jeruzaléma, když tam „nevstoupí nic nesvatého (nedokonalého)“?

Děkuji Lukáši

 

   (Zjevení Janovo 21:23-27) To město (Nový Jeruzalém = Nová Země v 5. dimenzi) nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek (Pán Ježíš Kristus). Národy budou žít v jeho světle; králové světa mu odevzdají svou slávu. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude. V něm se shromáždí sláva i čest národů. A nevstoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.

   Toto slovo je mnohdy špatně chápáno (některými křesťany nebo přívrženci sekt). Mnozí si tak myslí, že aby se dostali do Božího Království (do Nového Jeruzaléma), musí být pokud možno ze svých relativních možností a sil absolutně svatí, čistí a dokonalí (to by nesplnili ani Archandělé, mělo-li by tomu tak být). Samozřejmě, že se máme ze všech svých sil a možností snažit přibližovat k obrazu našeho Pána Ježíše Krista, ale i přesto se nemůžeme jako relativní bytosti stát absolutně svatými a dokonalými jako on. To je prostě zhola nemožné a kdo tomu věří, je v pasti. Ve skutečnosti ten poslední krok k dokonalosti za nás a pro nás udělá opět PJK sám (podobně, jako nás zachránil skrze kříž Golgoty) a to tím, že:

   „On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit“. (Filipským 3:21)

   To je mimo jiné nezvratitelný důkaz Bible, že abychom byli vůbec schopni předstupovat před Pána Ježíše Krista tváří v tvář, obdržíme od něj darem zcela nová dokonalá těla zbavena všech zel, nepravd a fabrikací tzv. Pseudotvůrců. Jinými slovy: musíme tzv. převibrovat. A tehdy a právě tehdy splníme podmínku ze Zjevení Janova 21:27.

   A kdy „promění tělo naší poníženosti (= nedokonalosti – nedokonalé tělo zfabrikované tzv. Pseudotvůrci) v podobu (dokonalého) těla své slávy?“ U někoho už při Vytržení, u jiných po jejich Mučednické smrti v Miléniu (v paralelní realitě na Zemi/Nule hlavně v tzv. Době Jákobova soužení) a u ostatních, kteří se na konci cyklu času po 2. příchodu PJK na Soudu Národů rozhodnou jej přijmout, pak až tam.

   Kdyby tomu tak nebylo, do Nového Jeruzaléma by se nedostal téměř NIKDO, zato pekla by byla plná.

Text je přímým sdělením Tyrona pod vedením PJK a není z knihy Sergej Mihál – Vytržení.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email