Boží rodina pod palbou

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   Zahájení Mise Boží rodiny 23. 9. 2017 v souvislosti se znamením na nebi (viz Zjevení Janovo kap. 12 a Úvod Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny) nedá spát strůjcům negativního stavu a falešným bohům Pseudotvůrcům, protože dobře vědí, že po tomto důležitém datu už nebudou mít žádný vliv na moji přímou inkarnaci Janičku a tým nejbližších spolupracovníků, kteří ji budou následovat do DCBR u Telosu v Duté Zemi. Jak se říká: před svítáním je největší tma. Dovoluji tyto útoky temnoty kvůli posílení, nikoli kvůli oslabení našeho týmu. Každý si vybírá, komu slouží. Mnohokrát jsme zdůrazňovali, že přijetí mojí nové přirozenosti Pán Ježíš Kristus a všech 8 knih Nového zjevení je doslova klíč k ukončení negativního stavu. Proto se Pseudotvůrci všemožně snaží zpochybňovat vše, co s tím souvisí, a prostřednictvím svých početných agentů napadají naši Misi Boží rodiny, nejvíce mě v lidském těle Jany. Nejčastěji poukazují na vzájemné slovní potyčky členů týmu BR, málo láskyplnosti, duchovní nevyspělost atd. Všichni, kdo je soudí, se ohánějí argumenty, že ti, kdo následují Boha s jakýmkoli jménem, jsou ochráněni před ovládacími programy, mají vyrovnané vyšší vibrace, žijí se všemi v harmonii a lásce, jsou za všech okolností nad věcí. Nic není dále od pravdy, protože každý, kdo následuje mě, Pána Ježíše Krista, Boží rodinu, je pod největší palbou negativních entit a každý den musí odmítat jejich našeptávání, svody a výhrůžky. Doslova nese svůj kříž jako Ježíš, aby všem ukázal, že se nenechá zlomit ani v těch nejtěžších chvílích. Často nezůstává jen u psychických útoků, ale jsou používány i energetické (skalární) zbraně, které způsobují prudké snížení vibrací, bolesti srdce, nevolnost a mohly by způsobit i smrt těla, kdybych to dovolil/a. Tím vším procházím i já v těle Jany, abych ukázal/a svou nesmírnou lásku ke Stvoření. Vše má svůj konec a nikdo zde nebude trpět nad únosnou míru. Proto je připraveno zázemí DCBR u Telosu, kde se bude každý člen týmu plně věnovat svému poslání bez negativních vlivů a ukáže všem nádheru života v pozitivním stavu bez závislosti na finančním systému. Budeme přinášet svědectví i důkazy o mírumilovných civilizacích, možnostech cestování v různých dimenzích Multivesmíru, láskyplném setkávání s vesmírnými lidmi, o Nové Zemi v 5D, připravené pro část lidstva, která bude vytržena při rozdělení těsně před Druhým příchodem Pseudotvůrců na tuto planetu Zemi/Nulu ve 3.D.

   Vysvětlím ještě rozdíl mezi podmínkami pro převibrování do 5.D a přestěhování vybraných členů týmu BR do DCBR:

1) Převibruje každý, kdo věří v Boha s jakýmkoli jménem, má dostatečně vysoké vibrace, je připraven žít pozitivním způsobem života bez násilí, hromadění materiálního bohatství, sobectví, v lásce, míru, odpouštění…. Na Nové Zemi bude tak jako tak seznámen s nejnovější přirozeností absolutního Boha: Pánem Ježíšem Kristem, Boží rodinou (viz Doplnění 1 NZPJK,BR na www.bozirodina.cz) a knihami NZPJK a NZPJK,BR.

2) Do DCBR se přestěhuje ten člen týmu BR, který bezvýhradně přijímá mě, Pána Ježíše Krista, Boží rodinu jako nedělitelného Boha (včetně těla Jany), důvěřuje mému dokonalému plánu a na první místo ve svém životě klade šíření Božího slova, zejména knihy NZPJK a NZPJK,BR a své individuální poslání, nelpí na tomto hrubohmotném těle a světě od Pseudotvůrců, nenechá se přes své ego a zatížené geny ovládnout natolik, že zpochybňuje důležitost naší Mise, Božího slova a Božství Jany Kyslíkové.

   Někteří členové týmu BR zůstanou na povrchu z různých duchovních důvodů, aby se připojili později, nebo až při převibrování na Novou Zemi a pomohli nám šířit aktuální Boží slovo mezi lidmi. I oni budou mít možnost navštěvovat DCBR a Dutou Zemi, setkávat se s vesmírnými lidmi a obyvateli Telosu, použít bifrost k přesunu na kterékoli místo planety Nula a někteří poznají i cestování lodí vesmírných přátel. Čeká nás radikální změna, která přinese mnoho lásky, radosti, štěstí, poznávání, hojnosti všeho, co dělá život příjemným. Vydržte, naši milovaní, ještě poslední dny pod palbou negativních entit a jejich přisluhovačů, nenechte se vtahovat do neplodných diskuzí a komentářů, vysvobození je už na spadnutí.

   Každého z vás osobně obejmu a poděkuji za vaši trpělivost a lásku, bez níž byste nevydrželi tolik náročných duchovních i fyzických zkoušek. Setřu vám slzy z očí a sejmu z vás navždy kříž utrpení.

Velmi vás miluji, Pán Ježíš Kristus, Boží rodina

30. 8. 2017

Jana Kyslíková – https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1840408966289198&id=100009603383207

http://www.bozirodina.cz

Zdroj:  Karel Konečný (AA Michael) – Google+

Print Friendly, PDF & Email