Boží rodina, část 1. – Patrik Gorloj

BY REDAKCE  

   Zdravíme všechny své věrné čtenáře. Delší dobu jsem pozoroval aktivity a dění kolem nás. Nejrůznější dění ze světa i z naší rodné půdy. Společnost si začíná všímat rozbřesku pravdy a lži. Jen nejzaslepenější lidská stvoření, obdarována vším, co jim bylo darováno, stále nedokáží rozlišit skutečnost od negace v podobě klamání a absurdních výmyslů, kde v nejzoufalejších případech neschází ani samotné překrucování samotné podstaty a všech možných i zdánlivě nemožných událostí.

   Souvstažnost na planetě Zemi, skutečným jménem Gaia, je ovlivněno dogmatem. Konkrétně dogma v podobě politiky a náboženství. Odtud se line ta největší havěť, dezinformace a to nejtěžší klamání, které nebude dále opomíjeno. V čas se všichni dozvíme mnoho šokujících informací, které by všechny lidi této planety, nebo většinu části lidských bytostí (zejména poslušné ovečky, nemající zdaleka o ničem a žádné tušení), jednoduše ztrhly na kolena v samém nepochopení a uvěření právě jediné a skutečné pravdě.

  Začněme zlehka. Mnoho lidí například „nevěří“ na CHEMTRAILS. Bohužel. Chemtrails jsou dlouhé čáry z letadel, sypající nám na hlavu jemnou směs prášku, v domnění, že to celé má pomáhat v zacelování naší ozonové vrstvy, která vlivem a bohužel vědomým vypouštěním nejrůznějších látek, nijak neprospívající ničemu živému, a to ani samotné přírodě, natož nám má zastavit především globální oteplování. Závěr je ten, že chemtrails jsou překrucovány v cokoliv, jen ne pravdu. Obsahují totiž mnoho těžkých kovů. Jsme tak vystaveni jejich absorbování pro mnohé pochopitelně zcela nevědomě.

   Rozhovor vám nabízíme níže, kde jsou nejrůznější a nejčastěji pokládané otázky, stále mnohým z nás vrtající hlavou. Vše má své vysvětlení, je třeba jen vyčistit mysl a vydat se do světa pohádky, plné tajů a překvapení. Snad nemusím dodávat, že v tom už dávno žijeme.

 

ROZHOVOR

1. Nějakou dobu se již ví, co si počínají mocné elity. Proč tak činí, bez našeho vědomí, souhlasu, kdy se nám snaží vše zatajit a jejich plány a v čem všem se vlastně činí?

Patrik Gorloj: Všetky mocnosti tohto sveta, či už to sú politické či náboženské, sú riadené s temných svetov tzv. pseudotvorcami. Politické plánujú nový svetový poriadok i keď navonok vystupujú pod falošnou maskou dobra a prosperity pre ľudstvo. Nikomu z nich nemôže ísť o všeobecné blaho pre spoločnosť, pretože by tak narúšali plány svojich nadradených o zavedenie totality v podobe nového svetového poriadku. Medzi mnohými politikmi sú bytosti inkarnované s pekiel, ktoré si plnia svoje pekelné poslanie. I keby sa objavil niekto, kto to myslí vážne, nebude a nemôže mať nikdy dostatok hlasov pre zvolenie do politiky. Prečo? to už je určite každému jasné. Volte radšej lásku Pána Ježiša Krista, pretože len on je jediná istota v tomto svete.

2. Jak skutečně vznikla lidská civilizace? Dějiny nás učí o dinosaurech a pádu meteoritu v příčině jejich vyhubení. Skutečně?

Patrik Gorloj: Typicky ľudský život a človek vznikol ako finálny produkt spomínaných pseudotvorcov. Samozrejme existencia zeme a bytostí ktoré majú s dnešným sfabrikovaným človekom len málo spoločné, sa počíta omnoho rokov dozadu. Dinosaury vznikli ako nepodarený produkt pseudotvorcov, keď sa snažili vytvoriť tvora podobného sami sebe. Neskôr pochopili že tvora ktorého vytvorili nespĺňa ich požiadavky tak ich jednoducho zahubili pádmi meteoritov. Tieto tvory ale poslúžili ako základ pre sfabrikovanie nového typu človeka ktorý by mal v génoch zabudované negatívne vlastnosti. Pseudotvorci zobrali vonkajšiu kópiu zeme a premiestnili ju v priestore a čase do doby pred vznikom života, spustili tzv. evolúciu vložením niekoľkých buniek do oceánu a pomocou genetického inžinierstva osídlili planétu rôznymi rastlinnými a živočíšnymi druhmi tak, aby to vyzeralo ako náhodný vznik života, ktorý nepochádza od Najvyššieho (viz Darwinova teória). Skrížením 95% zvieracích génov a 5% pravých ľudských génov od Najvyššieho vytvorili jaskynného človeka a postupnými zásahy, veľakrát neúspešnými, doviedli svoje dielo do podoby ľudského tvora, ktorý spĺňa ich predstavy.

3. Šedí (Deros), reptiliáni, Annunaki a Plejáďané. Kdo to je, co jsou to za rasy, jsou nám vůbec nějak nápomocné, jak by to rádoby mělo vypadat?

Patrik Gorloj: Šedí a reptiliáni sú bytostí pochádzajúce z temných svetov, väčšinou na pohľad neobývaných planét. Tieto bytostí osídľujú celý čierny antivesmír a je ich ako múch v mnohých podobách. Šedivý sa najviac angažujú priestore našej slnečnej sústave a dokonca spolupracujú z našimi vládami už od čias druhej svetovej vojny. Poskytujú nám často ich technológie (väčšinou zbrane a vojenské technológie) a na oblátku sme im „dovolili“ unášať ľudí na ich vlastne pokusy a experimenty. Ten kto ma ale lásku v srdci a vyššie vibrácie, nemusí sa obávať únosu takej entity. Šedivý sú prítomný aj na rôznych vojenských základniach a tiež v podzemí v rôznych zariadeniach ktoré sú prísne utajované. Najväčšiu rolu zohrávajú šediví ktorí obývajú dutý mesiac. Na povrchu a vo vnútri tohto s časti umelého mesiaca exitujú počítače a výkonné satelity na ovládanie obyvateľ planéty zem. Týka sa to aj Jupiteru a Marsu.

Plejádania sú bytosti z vyšších dimenzií pravého stvorenia a ich vzhľad je veľmi podobný tomu nášmu. Angažujú sa najviac v okolí našej zeme a v pomoci obyvateľom. Priamo komunikujú s Pánom Ježišom Kristom a keby neboli ich každodennej pomoci tak by ľudstvo už dávno bolo v katastrofálnych podmienkach a žilo by pod zemou.

4. Dutá Země, možná dutý i Měsíc. Je snad každá planeta dutá s vnitřkem různé civilizace, jak je to u nás?

Patrik Gorloj: Každá planéta v multivesmíre je dutá. Vo vnútri i na povrchu existuje 12 vibračných pásiem pozitívneho stavu a 12 pásiem negatívneho stavu (dimenzie). Vnútro našej zeme obývajú bytosti dávnej Lemúrie, ktorí sa v čase útoku v dobe Atlantídy uchýlili do zeme a tak sa ich časť dokázala zachrániť. Na severnom a južnom póle sú dva otvory ktorými je možné vstúpiť do stredu zeme. Slávny spisovateľ Jule Verne opisoval vo svojej knihe „CESTA DO STREDU ZEME“ zaujímavý príbeh ktorý je z časti založený na pravde. Je zaujímavé že pravdu môžme nájsť i v mnoho sci-fi kníh a filmov. Existuje i známy príbeh admirála Byrda ktorý navštívil vyspelú civilizáciu vo vnútri našej zeme. Viac o dutej zemi sa môžte dočítať v 30 kapitole Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, Božej rodiny na www.bozirodina.cz

5. Kdo jsem a jaký čas bude stanoven pro můj odchod? Fyzická smrt, tak jak ji známe je prý strašná, vůbec ne bezbolestná a po odchodu všeho z nás ve fyzickém těle se prý už nic neodehrává a neodehraje…?

Patrik Gorloj: Zatiaľ nemám informácie o tvojom pôvode, všetko príde v čas. Nemôžem poznať ani tvoj odchod s tohto tela, to pozná len PJK. Samozrejme je možné že zažiješ nanebovstúpenie v dobe rozdelenia ľudstva. Všetko záleží na vibráciach a tvojich každodenných voľbách. Ani bytosť z vyššej dimenzie nemá ale vstupenku do raja istú a preto je potrebná každodenná duchovná práca na sebe. Smrť fyzického tela a odchod blízkeho človeka je hodne nepochopená záležitosť pre ľudských tvorov. Smrťou prichádza vyslobodenie s tohto nedokonalého fyzického tela ktoré je plné obmedzení. Človek po smrti odchádza to jemu príslušnej dimenzie kde prechádza novou školou a zoznamuje sa napríklad s Novým Zjavením PJK. Prechádza kompletným očistením a potom sa pripravuje na ďalší život. Napríklad na život na novej zemi v 5 dimenzií kde sa dostane časť ľudstva počas rozdelenia.

6. Jakým způsobem mohu vstoupit na Novou Zemi, co se tu bude odehrávat po převibrování lidstva?

Patrik Gorloj: Keď nastane deň prvej vlny nanebovstúpenia, počas spánku každý pripravení dostane telepaticky otázku či si praje odísť, alebo ostať v životných podmienkach ktoré sa budú len zhoršovať. Vyzdvihnutie každého kto si tak praje majú na starosti napríklad spomínaný plejádania. Po vyzdvihnutí bude každí oboznámení zo situáciou a pripravovaní na pobyt na novej zemi v 5 dimenzií. Po kompletnej príprave človek navýši vibrácie až na úroveň frekvenčných pásiem, jeho staré telo sa rozloží na atómy a dostane dokonalý duplikát od PJK v ktorom môže žiť plnohodnotný život bez obmedzení. Tento proces sa nazýva previbrovanie a len veľmi málo bytostí tento proces zažije bez nutnosti vyzdvihnutia na loď. Jedná sa o bytosti inkarnované s najvyšších dimenzií pravého stvorenia. Napríklad ako prvá to zažije Jana Kyslíková, ktorá je inkarnáciou PJK, tento krát v tele ženy. Ďalej budú pokračovať jej najbližší spolupracovníci ako i ja, aby sme priniesli dôkazy o živote v 5 dimenzií. Po rozdelení nastane druhý príchod pseudotvorcov, ktorí sú na ceste pomocou planéty Nibiru. Nastolia nový svetový poriadok ktorý bude zahrňovať i povinné čipovanie každého. V niektorých častiach zeme už pripravené tábory pre „neposlušných“ napríklad FEMA kempy v USA.

7. Je-li to skutečně tak, jak můžeme komunikovat se skutečným Bohem a získat cenné odpovědi ze svého opravdové srdce?

Patrik Gorloj: Je skutočne možné komunikovať s Bohom, ktorého pravé meno je Pán Ježiš Kristus. Ide to bez nutnosti navštevovať kostoly, odriekavať modlitby ktoré. Dokonca to je možné i bez rôznych prostredníkov ako sú kňazi, guru atď. Samozrejme každý sme na inej duchovnej úrovni. Čo je dobré pre jedného nemusí byť pre druhého. Nie každý má patent pre telepatický rozhovor, ale i to sa môže zmeniť prácou na sebe. Preto je najlepšie sa vždy spoliehať len na svoje vnútro, požiadať PJK o pomoc a vedenie. Počúvať tichý hlas svojej intuície a človek sa nemôže spliesť alebo šliapnuť vedľa. Odporúčam každému pri prosbe o vedenie vysloviť jeho pravé meno, ktoré znie Pán Ježiš Kristus, ešte lepšie Pán Ježiš Kristus Božia rodina. Meno Boha v novom cykle čase.

8. Jsou mezi námi lidé, co nejsou duchovně založeni. Bůh, ani nic podobného (díky jejich nezájmu a pohodlnosti dnešní otrávené doby) pro ně nic neznamená. Nelze jim snad vytknout, že by jim četba něčeho takového prospěla, přeci jen je to spis něčeho dokonalého a vše objasňujícího, kde lze nalézt odpověď na cokoliv. Právě to mnoho lidí možná ani netuší.

Patrik Gorloj: Na našej planétu sú praví ľudskí tvorovia, duše z vyšších dimenzií a tiež bytosti s pekiel. Pravý ľudský tvorovia sa väčšinou nezaoberajú duchovným životom a ich hlavnou úlohou je zobrazovať negatívny stav na našej planéte. Tieto duše nemajú skúsenosť zo života nikde inde, okrem intermediálneho sveta kde sa pripravovali na život na zemi. Len málo ľudí číta napríklad Nové Zjavenie kde sa môžu dozvedieť najvyššiu pravdu. Pre ostatných sú tú rôzne nižšie úrovne pravdy, ušité každému podľa jeho úrovne. Samozrejme pri čítaní rôznych duchovných článkov by sme mali vždy zapájať intuíciu, pretože exitujú i rôzne duchovne nebezpečné informácie s pekiel. Druhá strana je rafinovaná hlavne v tejto rozhodujúcej dobe konca. Boj o každú dušu je čoraz silnejší a silnejší.

9. O čem má být „Nové Zjevení“, z jakého hlediska bys ho „bezpodmínečně“ doporučil přečíst mnoha lidem?

Patrik Gorloj: Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista od Petra Daniela Francucha a druhá dávka Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, Božej rodiny od Jany Kyslíkovej sú základ pre ukončenie negatívneho stavu. Prvá dávka je viac určená pre všetky bytosti vo stvorení, (pre jeho väčšiu zložitosť a podrobnosť) nielen pre ľudí na našej planéte. Druhá dávka používa jednoduchšie slová a výklady a je viac určená pre ľudí. Čítanie oboch dávok rozširuje vedomie, vibrácie a v konečnom dôsledku zlepšuje stabilné spojenie s PJK a komunikáciu s ním.

10. Bůh a PJK (Pán Ježíš Kristus). Je to jedno a to samé? Kdo je kdo… co bychom o nich měli přednostně vědět?

Patrik Gorloj: Pán Ježiš Kristus a Boh je to isté. Tí ktorí nepoznajú novú prirodzenosť Boha Pán Ježiš Kristus alebo Pán Ježiš Kristus Božia rodina, používajú len Boh. Pre tých ktorí poznajú jeho novú prirodzenosť je nežiadúce a zbytočné použivať oslovenie Boh. Prečo sa pravý Boh volá PJK? Po ukrižovaní Ježiš vstúpil do pekiel aby zajal pseudotvorcov a následne im odobral schopnosti cestovania v čase. Mohol tak vtedy najvyšší (Boh) učiniť len v tele Ježiša, pretože inak by svojou absolútnou energiou lásky zničil a všetkých prítomných v pekle a i celé pseudostvorenie. Po splnení poslania Ježiš splynul z najvyšším a vznikla tak nová prirodzenosť PJK. Tento celý proces bol ukončený v roku 1987 nášho času. V novom cykle času to bude Pán Ježiš Kristus Boží rodina, prečo? Jana a PJK budú mať na novej zemi dve deti, chlapca a dievča ktorí budú tiež priamou inkarnáciou PJK. Takto vznikne úplne najnovšia prirodzenosť Boha Pán Ježiš Kristus Božia rodina. Viac v kapitole duchovnej školy: http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/5-2/

Rozhovor poskytl: Patrik Gorloj

 

Hlavní weby:

Bozirodina.cz

Svetelneinfo.cz

 

Facebook:

Patrik Gorloj Facebook

Youtube:

Patrik Gorloj Youtube

 

Zdroj:  https://ideablog.cz/blog/bozi-rodina-cast-1-patrik-gorloj/

 

Print Friendly, PDF & Email