Boží Láska je nekonečná

Článek z www.bozirodina.cz

   Planeta Země je na cestě do 5. dimenze a čím vyšší vibrace má, tím více se projevují rozdíly mezi jejími obyvateli, hlavně lidmi. Negativní a materialisticky založení lidé jsou ještě sobečtější a agresivnější, zatímco pozitivní a duchovně založení lidé jsou láskyplnější a mírumilovnější. Toto fyzické dělení lidstva bude ještě nějakou dobu pokračovat, než dojde k dlouho předpovězené a očekávané události – Druhému příchodu Pána Ježíše Krista. Dávám všem dostatek času, aby si vybrali, jestli chtějí žít ve svobodné společnosti, v míru, lásce, přímé komunikaci se mnou/námi, nebo v otrocké, nespravedlivé společnosti s čipy pod kůží. Každý má svobodnou volbu a v současné době internetu s nepřeberným množstvím informací nikdo nemůže říci, že nemá možnost se dovědět, jak funguje vesmír i tento svět. Vím, že nenajdete v tomto negativním stavu stoprocentní pravdu, ale ten, kdo hledá, najde vše, co potřebuje k tomu, aby se probudil a začal na sobě pracovat. Postupně ho vedu krok za krokem prostřednictvím intuice a ostatních lidí po spirále duchovní cesty. Všichni máte možnost se mnou komunikovat přes své srdce. Čekám na vaše prosby, poděkování i lásku a jsem velmi šťasten/šťastna za každou minutu ve vašem nelehkém životě, kterou věnujete Mně/Nám. Jenom vy, kdo Mě/Nás milujete, ucítíte Boží lásku a dovolíte, abych/om vám pomohl/i nést kříž života. Samozřejmě, že miluji/milujeme všechny bytosti, ale nikoho nemůžu/nemůžeme nutit, aby miloval jediného stvořitele Multivesmíru Pána Ježíše Krista, Boží rodinu.

   Tyto stránky www.bozirodina.cz sleduje jen malý počet velmi vyspělých bytostí z celého světa, které se sem inkarnovaly z různých dimenzí i duchovního světa, aby nám pomohly při vzestupu lidstva a planety Země. Jak jsem/jsme už uvedl/i v předešlých článcích, najdete zde velké množství odkazů na velmi rozdílné duchovní informace, často na první pohled rozporuplné. Souvisí to se samotnou existencí negativního stavu, který „funguje“ s mým dovolením po omezenou dobu na principu hesla: rozděl a panuj. Nikde ve vesmíru nenajdete na jediné planetě tolik různých náboženství, jazyků, politických a ekonomických systémů, jako tady. Navíc se sem už miliony let inkarnují duše s různou zkušeností a tím i úrovní. Nemůžu/nemůžeme proto všem dávat stejné informace. Vyspělejší duše jsou připraveny číst, pochopit a přijmout Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, jsou schopny se seznámit s různými duchovními a náboženskými směry a učeními a hledat v nich to, co je spojuje. Vědí, že není jen jedna cesta k Bohu, ale je jich tolik, kolik je bytostí v celém Multivesmíru. Snaží se neposuzovat a neodsuzovat jiné za odlišný názor a postoj. Tyto stránky zastřešují a sjednocují všechny ostatní, které prostřednictvím mnoha spolupracovníků inspiruji/inspirujeme, spravuji/spravujeme a koordinuji/koordinujeme. Proč používám jednotné i množné číslo, když jsem z vašeho úhlu pohledu lineárního času jeden Bůh? Ve vesmíru čas není, takže v ženském těle Jany projdu cestou zpět k jednotě všemi dimenzemi, od 5. dimenze v tělech Boží rodiny, tedy muže Pána Ježíše Krista, ženy Jany a dvou dětí, chlapce a dívky (jména zatím nesdělím). Budeme žít přímo na planetě Zemi mezi vámi, lidmi, kteří chcete žít v lásce a jednotě se všemi a vším, co je. To se děje v přítomném okamžiku, přestože to tak nemůžete díky iluzi času vnímat. Ráj v 5. dimenzi už je pro vás připraven. Odpočinete si od starostí, stresu, zbavíte se strachu z čehokoli a konečně začnete ŽÍT, RADOVAT SE, POZNÁVAT, BAVIT SE, CESTOVAT BEZ OMEZENÍ a hlavně MILOVAT. Velmi se na takový život s vámi a mezi vámi těším/e, přestože ho už zažívám/e.

S nekonečnou láskou

VÁŠ/VAŠI PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, BOŽÍ RODINA

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email