Blíží se další významné znamení doby

Děkuji Lukáši za sdělení k videu

BLÍŽÍ SE DALŠÍ VÝZNAMNÉ ZNAMENÍ DOBY: Bible, Zjevení sv. Jana 12.kap. verš 1. „A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy“. Ta žena oděná Sluncem ze Zjevení sv. Jana je naše Janička Kyslíková. Zároveň dnes začíná ojedinělé „astronomické období“, které se údajně v historii lidstva odehrálo pouze jednou a to na narození Ježíše Krista a má trvat cca do konce září. Jana Kyslíková není 2. inkarnací Ježíše Krista, nýbrž ženskou inkarnací Nejvyššího, nyní PJK. Nebeské potvrzení této skutečnosti nastane 22. a 23. 9. 2017, kdy bude souhvězdí Panny (ženy) – nad její hlavou koruna z 12 hvězd, Slunce v souhvězdí Panny (oděná Sluncem) a pod nohami Měsíc. Kdo nevěří, ať v těchto dnech kouká nejen pod nohy.

https://www.youtube.com/watch?v=FP11Vt1FRf8&t=78s

POZN: Ježíš už na Zemi podruhé v těle kráčet nebude, bylo by to opakování téhož čili porušení multiverzálních duchovních principů – po zemi v těle bude chodit leda tak Antikrist – falešný Mesiáš s podobou Ježíše Krista, kterému papež František odevzdá klíče od Vatikánu, Korán pak hovoří, že zabije zvíře – kozla či sele na znamení muslimům, že je navrátivší se prorok Ísá – Ježíš – tímto dojde k jakési formě sjednocení oklamaných křesťanů s muslimy – tím bude položen základ novému náboženství N.W.O., kdy si mnozí budou naivně myslet, že začíná tisíciletá říše – Zlatý věk. Opak však bude pravdou, neboť po období „FALEŠNÉHO MÍRU A BEZPEČÍ = FALEŠNÉHO ZLATÉHO VĚKU“ udeří jako šok „DOBA JÁKOBOVA SOUŽENÍ“. Tehdy se na této planetě plně projeví Nový Světový Řád v jeho zrůdnosti a každý uvidí, „jak báječné to je, když lidstvu vládne Alláh“. Začne se zobrazovat Zjevení sv. Jana naplno. Tehdy bude plně zodpovídáno na otázku – Jak by vypadal život bez PJK a jeho duchovních principů. Běda těhotným a kojícím v těch dobách. Věřte v Pána Ježíše Krista, abyste mohli včas uniknout (v rámci Vytržení) na Novou Zemi před DOBOU JÁKOBOVA SOUŽENÍ. (Bible: Lukáš 21.kap. 23-36)

https://www.youtube.com/watch?v=FP11Vt1FRf8&t=78s

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email