Apely – meditace a vzývání pro každý den v týdnu

Upozornění zpracovatele (Ivo A. Bendy) na internet:

   Uvedené energie jsou velmi mocné a nedoporučuji práci s nimi, pokud bytost lidská nedosáhne rozvoje vědomí – viz Duchovní cesta. Ne náhodou jsou zde v pořadí sdělení 1503 (což je 9 pokročilý závěr v pozemské práci) a současně se předpokládá velmi dobrá znalost informací doporučených světelných zdrojů na www.universe-people.cz . Jedná se především o zdroje (vnější pomůcky) Poslové úsvitu, knihy „Rozhovory“ I. – V. díl, Nové zjevení, Nebe a peklo a knihy Univerzálního života (Kázání na hoře, To je mé slovo Alfa a Omega, Desatero atp.). Předpokládá se tedy SPRÁVNÉ VEDENÍ Silami světla. Portréty některých bytostí od Celeste jsou k dispozici na našem webu  www.universe-people.cz  a tak mohou sloužit jako vnější pomůcky ke spojení a práci s energiemi.

   opačném případě je nebezpečí přístupu z pozice negativního stavu se všemi následnými důsledky !

PŘEDMLUVA

 

   „Život žáka světla, který se zasvětil službě pro očistu a obnovení planety „Země“ vede stále více ke spolupráci s jasnými říšemi a jejich řídícími správci. Bylo by žádoucí denně se naladit na zvláštní paprsky, kterým je podřízen každý den v týdnu. K tomu slouží slova oněch bytostí, které tyto síly střeží. Využívejte jejich pokynů a nechte působit v každém svém dnu.“

   „Nechť se tato knížečka stane věrným průvodcem učedníků.“

E l   M o r y a

 

V E L K Á   I N V O K A C E

 

„Nechť z bodu Světla v Mysli Boží
proudí Světlo v mysl lidí.
Kéž Světlo sestoupí na Zem!“

„Nechť z bodu Lásky v Srdci Božím
proudí Láska v srdce lidí.
Kéž se Kristus vrátí na Zem!“

„Ze středu v němž je Vůle Boží známa
kéž účel malé lidské vůle vede,
ten účel, který Mistři znají
a jemuž slouží.“

„Ze středu, jejž lidské plémě zveme,
nechť plán Lásky a Světla vzejde
a zapečetí bránu,
za níž sídlí zlo.“

„Kéž Světlo, Láska a Síla
obnoví tento plán na Zemi !“

VZÝVÁNÍ  K  NALADĚNÍ  SE  PRO  DEN

 

   „JÁ JSEM NEPŘEKONATELNÝ ELEKTRONICKÝ OCHRANNÝ PLÁŠŤ, KTERÝ MNE DRŽÍ, CHRÁNÍ VE SVĚTLE A ÚKRYTU MÉHO BOŽÍHO JÁ. POSKYTUJE MI JISTOTU A OCHRANU AŤ JSEM KDEKOLIV A OCHRAŇUJE MNE PŘED KAŽDOU NEDOKONALOSTÍ. STOJÍM PEVNĚ V TOMTO SVĚTLE A UPÍRÁM SVOU POZORNOST NA DOKONALOST BOHA VE MNĚ A VE VŠEM ŽIVÉM.“

  „VKLÁDÁM SVÉ RUCE DO VEDOUCÍ RUKY MÉHO BOŽÍHO „JÁ JSEM“ A UČÍM SE TRPĚLIVĚ NASLOUCHAT JEHO POKYNŮM. TAK SE PROJEVÍ BOŽÍ PLÁN SE MNOU.“

  „JÁ JSEM USTAVIČNĚ VZNEŠENÁ SÍLA ČISTÉ LÁSKY, KTERÁ MI OTEVÍRÁ BRÁNU KE SVĚTLU V MÉM SRDCI.“

  „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST BOHA, KTERÁ POSKYTUJE MÉMU DOMOVU A MÉMU OKOLÍ MÍR, POKOJ, LÁSKU A HARMONII.“

  „NAPLŇUJI SVOJE VĚDOMÍ A SVŮJ SVĚT SVĚTLEM, UNIVERZÁLNÍMI SILAMI, V NICHŽ JE ULOŽENA VEŠKERÁ DOKONALOST, KTEROU NUTNĚ POTŘEBUJI PRO SVOU CESTU.“

  „JÁ JSEM „ZMRTVÝCHVSTÁNÍ“ A ŽIVOT DOKONALÉ ČISTOTY A ZDRAVÍ KAŽDÉ BUŇKY MÉHO TĚLA A ČISTOTY MÉHO SVĚTA.“

RANNÍ APEL

 

„JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM PŘÍTOMEN V BOŽSKÉM TROJOHNI – V NITRU MÉHO SRDCE A VYZAŘUJI SVĚTLO A LÁSKU PRO CELÉ LIDSTVO, ABY TAKÉ ONI ROZPOZNALI BOHA „OTCE“ A JEN JEMU SLOUŽILI. NECHŤ VLÁDNE MÍR NA PLANETĚ „ZEMI“ !  BŮH ŽIJE VE VŠECH LIDSKÝCH SRDCÍCH. JÁ JSEM SVĚTLO, JÁ JSEM PRAVDA, JÁ JSEM LÁSKA.“

„JÁ JSEM.  JÁ JSEM.  JÁ JSEM.“

„JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM PROZÁŘEN BOŽSKÝM SVĚTLEM NYNÍ A PO CELOU VĚČNOST,

JÁ JSEM,   JÁ JSEM, JÁ JSEM PROZÁŘEN LÁSKOU BOŽÍ NYNÍ A PO CELOU VĚČNOST,

JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM PROZÁŘEN MOUDROSTÍ BOŽÍ NYNÍ A PO CELOU VĚČNOST,

JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM PROZÁŘEN SILOU BOŽÍ NYNÍ A PO CELOU VĚČNOST,

JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM PROZÁŘEN NADBYTKEM DOBRA BOŽÍHO NYNÍ A PO CELOU VĚČNOST.“

„VŮLE BOŽÍ JE DOBRO“

„VŮLE BOŽÍ JE SVĚTLO“

„VŮLE BOŽÍ JE DOBRÁ VŮLE“

„VŮLE BOŽÍ JE KLID A MÍR“

„VŮLE BOŽÍ JE ČISTOTA DUŠE“

„VŮLE BOŽÍ JE HARMONIE“

„VŮLE BOŽÍ JE JEN A JEN LÁSKA“

„VŮLE BOŽÍ JE KRÁSA, MLÁDÍ A ZDRAVÍ“

„VŮLE BOŽÍ JE VEŠKERÉ BOHATSTVÍ UNIVERZA“

(SETRVEJ V OHNI TVÉHO SRDCE, AŤ SE SPLNÍ TVÁ ČÁST BOŽÍHO DÍLA)

 

Zdroj:  http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_6_sdeleni_1486_1550.htm

 

Print Friendly, PDF & Email