Alaje z Plejád – Sdělení z video poselství

Sdělení číslo 9

 

Zdravím vás, já jsem Alaje ze světelných dimenzí Plejád. Ve všech mých zprávách jsem říkal, jak je důležité rozvíjet spiritualitu, aby byla vytvářena světelná energie. Země potřebuje energii plnou světla k eliminaci všech negativních energií. V této vyšší frekvenci nemůže existovat žádná negativní energie. Z toho důvodu se tomu temní vládci světové vlády pokoušejí zamezit.

Oni tu jen tak nesedí a nekoukají. Mají plány.

A jedním z jejich plánů je vyrobit extrémní chaos a jedině opravdový duchovní člověk s duchovní energií vyšší úrovně by pak zachoval čistou mysl. Nyní vám povím o jednom z jejich velkých plánů o kterém doufám, že se nikdy nestane, protože chtějí zabránit transformaci a přechytračit vás.

Jak někteří pozemšťané vědí, temní vládci zatajovali po mnoho generací realitu mimozemšťanů a jejich kontakty s nimi a svědky zabili nebo je zesměšňovali. Ale protože nyní existuje stále více lidí, kteří mají sami zkušenosti s mimozemšťany a viděli mnoho kosmických lodí, nemohou toto téma udržet tak tajné jak chtějí.

Proto mají nyní jiný plán.

Mají plán použít své loutky TV-politiky, aby oficiálně připustili, že mimozemšťané existují a že s nimi spolupracují. Temná vláda poskytuje pouze informace, které jsou v jejich zájmu. Pokusí se skrz mediální kampaň představit se jako hrdinové, tak, jak to dělali vždy, aby si přikrášlili image na veřejnosti a zároveň vám sdělí pouze malé, nedůležité pravdy skrývajíc své skutečné motivy. Řeknou, že to bylo udržováno v tajnosti, protože veřejnost nebyla připravena na tento druh informací. Že by se obávali masové paniky. To je důvod, proč slýcháváte takovýto druh povídání ve filmech.

Jsou do filmů zabudovány za účelem ovlivňovat lidi psychologicky. Samozřejmě, téma únosů zapírají. Po dlouhých diskuzích na toto téma mají v plánu představit veřejnosti negativní mimozemšťany, se kterými jsou v kontaktu, jako údajně laskavé humanoidy, kteří tu jsou proto, aby lidstvu pomohli. A samozřejmě to chtějí prezentovat jako velkou televizní událost, proto takovéto scénáře vestavěli do mnoha filmů, aby na to byli pozemšťané mentálně připraveni. To je čas, kdy by měl zazvonit váš alarm. Protože světla-plní duchovní mimozemšťané Federace světla s temnými vládami Země nespolupracují, protože naše výpomoc je již desetiletí odmítána.

Vlády nás odmítly, protože by neobdržely žádné technologie či zbraně, nýbrž pouze duchovní pomoc, dokud by nebyly dostatečně spirituální pro technologii vyšší úrovně. Pozemské vlády spolupracují pouze s negativními mimozemšťany a jejich jediným cílem je zesílit kontrolu a zotročení pozemšťanů. Poté, co si pozemšťané na mimozemšťany zvyknou, chtějí pozemské vlády učinit reklamu k zesílení kontrolních technologií jako jsou např. čipy pod kůži.

To bude samozřejmě přikrášlováno, aby na to pozemšťané přistoupili dobrovolně, tak jako to již udělali s vakcínami a kontrolními kamerami. Budete pak stále poslouchat: „Je to pro vaše vlastní dobro, pro vaše bezpečí“ a tak dále. A jako vždy budou ukazovány některé rozhovory se zaplacenými lidmi k dosvědčení toho, jak důležité tyto čipy jsou. Současně chtějí pokračovat v organizování teroristických útoků, aby mohli vyhlásit národní výjimečný stav pro to, aby mohli více používat armádu. Nezapomeňte, že vždy vytvoří nějaký problém, aby mohli později vypadat jako zachránci, když lidé zoufale žádají o pomoc.

Později mají v plánu říci, že existují ještě lepší mimozemšťané a budou vám chtít prezentovat Šedé a Reptiliány. Ty, kteří Zemi udržují po tisíce let v otroctví. Potom vám řeknou, že si nemáte všímat jejich vzhledu, nýbrž jejich údajné lásky k lidstvu. Nezapomínejte, že tyto bytosti mají technologie, které jsou milióny let před těmi vašimi jako např. 3-D hologramy a budou je používat, aby lidem demonstrovali údajné zázraky.

Kromě toho mají také mentální schopnosti vás paralyzovat. Vím to, protože jsem se s oběma druhy už potkal a zkoušeli to na mě použít. A pouze se svojí světelnou energií jsem je dokázal zahnat. Vyléčí nemoci, aby přetáhli lidi na svou stranu, ale samozřejmě vám neřeknou, že oni sami všechny nemoci vytvořili, aby potom vypadali jako zachránci v nouzi. Celé jejich představení bude mít jediný účel – demonstrovat jejich moc a psychologicky lidem sdělit, že oni jsou ti vládci. A chtějí být oslavováni. Povahou Reptiliánů je klamat, aby masy nepoznaly, co mají v plánu. Temná strana hodlá za pomoci technologií vytvářet přírodní katastrofy, aby vyvolala paniku, strach a chaos.

Potom chtějí říci, že má přijít konec světa a že Země bude zničena. To je také důvod, proč vám neustále ukazují katastrofické filmy. Tak nechávají strach lidí poskytnout jejich plánu ještě více energie. A lidé, kteří jsou vyděšení a zoufalí, přijmou vše co je jim nabízeno. Vlády vám plánují říci, že můžete přežít pouze, když opustíte Zemi kosmickými loděmi mimozemšťanů. A ty, kteří odmítnou, budou chtít donutit za použití armády.

Proto vás varuji, nenechejte si nikdy implantovat čip i kdyby tomu vlády dělali reklamu.

Ti, kteří poletí s Reptiliány, si příliš pozdě uvědomí, že je to past, protože budou využiti jako otroci nebo v experimentech nebo jako potrava. Reptiliáni to dělají už milióny let a pokládají všechny planety za svůj majetek a zdroj potravy.

Pouze duchovní lidé by pak byli schopni vycítit, že něco není v pořádku. Současně chce temná vláda udělat kampaň proti dobrým mimozemšťanům a budou nás označovat za negativní vetřelce. Vidíte tedy, proč ve všech svých zprávách říkám, jak je důležité rozvíjet spiritualitu. Pouze duchovní lidé potom budou schopni rozlišit světlo a temnotu.

Pouze pozitivní kolektivní vědomí lásky může zastavit plán temné strany. Pokud by mělo dostatek lidí energii lásky, vědomí masy by zažilo pozitivní změnu a transformace Země by byla hladká. Pozemšťané se musejí rozhodnout, jaký druh budoucnosti chtějí. Řekl jsem vám, láska je ten klíč.

Dobří mimozemšťané vyzařují duchovní energii lásky ze svého těla i ze svých vesmírných lodí.

Pokud z mimozemšťanů necítíte lásku, měli byste se od nich vzdálit. My z Federace světla se budeme také zjevovat, ale velmi odlišným způsobem. Mimozemšťané světla by vás nikdy k ničemu nenutili a vy máte na výběr přijmout naši lásku a pomoc anebo nikoli. Respektujeme svobodnou vůli.

Každá duše se nyní musí rozhodnout, zda chce jít cestou světla anebo ne. Všichni ti, kteří mají duchovní povědomí, nás nebudou mít problém poznat a vycítit. Ale ti, kteří ničí svoji auru a energii drogami a nenávistí, budou mít problém vydržet naše vysoké energie lásky a budou mít dokonce strach. Temná strana počítá se strachem a s temnými myšlenkami lidí, kteří jsou stále udržováni v nízkých vibracích. Aniž by o tom věděli, přispívají tyto duše k chaosu kolem sebe.

Mohu pouze stále dokola opakovat, staňte se pravými pracovníky světla, protože pouze pokud máte ve své auře silné světlo, můžeme transformovat svět pozitivně.

Udržujte své tělo bez jakýchkoli drog, jedů či negativních emocí, neboť ony způsobují, že je vaše energie slabá.

Se slabou energií nemůžete ničeho dosáhnout a jste ovlivňováni temnými energiemi a podporujete plán temné strany. Láska je největší síla s největší světelnou energií. A jedině zdravé vědomí ve zdravém těle může nést tuto energii vysoké úrovně a efektivně ji použít k transformaci reality.

Zdroj: http://www.pomoc-lidem.cz/odhaleni/mimozemske-pozadi-na-zemi/alaje-z-plejad/185-alaje-z-plejad-sdeleni-z-video-poselstvi

Print Friendly, PDF & Email