Vědkyně veřejně oznamuje, že Nibiru existuje!

   Na konci března 2018 došlo opět k rozruchu kvůli Planetě X (jinak také zvané Nibiru). Vědkyně vyzvala NASA, aby poskytly důkazy o tom, že Nibiru neexistuje a nepředstavuje žádnou hrozbu pro Zemi. Nové teorie o Nibiru říkají, že se jedná o mini sluneční systém, který je většinou mimo náš systém a obíhá po oběžné dráze velmi daleko od Slunce.

   Někteří vědci v posledních letech oznámili, že věří, že se blíží nebezpečí proniknutí do vnitřní sluneční soustavy. Tento cyklický jev by mohl mít ničivý účinek na všechny planety vnitřní sluneční soustavy.

   Odborníci se domnívají, že Nibiru by mohla minout Zemi ve vzdálenosti „jen“ 4-5 milionů kilometrů a následkem toho by bylo přepólování magnetických pólů, vulkanické erupce a zemětřesení.

   Zástupci této teorie tvrdí, že tento tranzit se uskutečňuje každých několik tisíc let a vedl k zániku více starověkých vyspělých civilizací, a možná existuje také spojení s biblickou povodní.

Dr. Claudia Albersová a Nibiru

   Dr. Claudia Albersová, která byla dříve aktivní na univerzitě Witwatersrand v Johannesburgu v Jižní Africe se připojuje k řadám vědců, kteří o tom mluví veřejně a říkají, že přibližování Nibiru představuje pro naši planetu velkou hrozbu. Dr. Albersová sepsala v posledních dvou letech několik knih na toto téma a předkládá v nich své důkazy.

   Nyní jde o krok dále a žádá NASA, aby předložila důkazy proti její teorii. V médiích je celá věc opět označována za „konspirační teorii“ s poznámkou, že se Dr. Albersová objevila několikrát ve videích konspirační webové stránky „Planetxnews.com“. To ale není pravda a znovu je tu snaha překroutit fakta – správná webová stránka se nazývá „Nibiruplanetx2016.com“.

   Dr. Albersová píše ve svém novém článku, že pozorovala Nibiru dalekohledy NASA, soustava vydává infračervené světlo a je viditelná za sluncem na některých záběrech. V časných osmdesátých letech učinila NASA několik oznámení o planetě X v médiích, poté již nebylo o tom nic zveřejněno.

Jak se k tomuto staví NASA?

   Tehdy existovaly záznamy z vesmírných sond, které fotografovaly „vetřelce“. Dnes vědci NASA vše popírají a označují vše za mýtus. Dr. Albersová dále píše ve svém článku, že se jedná o několik velkých objektů, které pronikly do vnitřní části sluneční soustavy a pohybují se ve směru k slunci – co se již děje po mnoho let – a cizí objekty sestavují magnetické spojení se sluncem a vytvářejí koronální díry.

   Tyto koronální díry oslabují slunce a vytvářejí stále silnější sluneční větry, které nakonec udeří na Zemi a zvyšují tak riziko prudkých sopečných erupcí a seizmických aktivit.

   Dr. Albersová ve svém článku varuje: „Systém planety X bude mít velmi negativní dopady na Zemi, proto vám doporučuji, abyste se poznali s našim Stvořitelem Ježíšem. Ježíš je jediná cesta, jak najít klid a bezpečí v době, kdy je budeme naléhavě potřebovat.“

   Po publikování knih byla Dr. Albersové odepřena profesura na univerzitě, na které vyučovala 17 let a od té doby se univerzita distancuje od jejích teorií. Profesor Joao P. Rodrigues, vedoucí katedry pro fyziku na téže univerzitě, nicméně uvedl, že univerzita Witwatersrand zkoumá různé jevy, podle kterých by ve vnitřní solární soustavě mohl existovat trpasličí hvězdný systém.

Kontroverzní témata na univerzitě

   Profesor Rodrigues podporuje svobodu projevu na své škole, aby bylo možné diskutovat i o kontroverzních tématech. Univerzity přikládají vědeckým zásadám a metodám velký význam, neboť jen rozsáhlé experimenty by mohly potvrdit hypotézu Planety X, a poté by musel být vědecký článek publikován ve vědeckém časopise.

   Pouze v případě publikování článku v časopise může být hypotéza v odborném publiku brána vážně. Zkušenosti však ukázaly, že mnoho předních vědeckých časopisů jednoduše odmítá publikovat takové články, i když jsou podepřeny přesnými experimenty a pozorováními. Pouze v rámci takových publikací je teorie akceptována.

  Pokud se tak nestane, mnozí badatelé mluví o „špatné vědě“ a univerzity se distancují od těchto osob a jejich výsledcích výzkumu. V odborném světě existuje silná vzájemná kontrola, aby nedocházelo k podávání zpráv o kontroverzních tématech nebo „konspiračních teoriích“, které by mohly zpochybňovat a ohrozit obecný status quo nebo obecně uznávaný vědecký názor.

Pojem „Nibiru“

   Pojem „Nibiru“ byl nejprve zaznamenám v knihách Zecharia Sitchina, jenž přeložil mnoho starověkých babylonských a sumerských spisů, které vyprávějí o obří planetě, která má velmi širokou oběžnou dráhu kolem Slunce a pravidelně vstupuje do vnitřní sluneční soustavy.

   Někteří jiní vědci zabývající se Nibiru, věřili, že se měla objevit na obloze již v roce 2017, což ale nebylo potvrzeno, přestože přírodní katastrofy na Zemi stále přibývají. Nyní se předpokládá, že by celý tranzit mohl trvat až do roku 2030.

   Další vědecký pracovník, který věří v hypotézu Nibiru, je Dr. Ethan Trowbridge, který pracoval více než deset let pro americkou vládu. Tam se dozvěděl o hrozící katastrofě, kterou má spustit planeta Nibiru. Také Trowbridge si myslí, že se jedná o malou hnědou trpasličí hvězdu se sedmi planetami. Vláda USA a NASA o tom s přesností ví již alespoň 30 let, a údajně bylo vytvořeno gigantické spiknutí s cílem utajit existenci Nibiru.

   Dr. Trowbridge vysvětluje, že informace jsou přísně tajné a všechny dokumenty týkající se Nibiru jsou segmentovány a rozděleny napříč různými odděleními. Vědět o nich může jen hrstka vyvolených. Lidé, kteří pracují pouze s fragmenty těchto informací, nemohou pochopit jejich skutečný účel.

Předpověď Dr. Trowbridge

   Dr. Trowbridge na závěr předpovídá, že dojde k prudkému vzestupu hladiny moře, kolísání teploty a k tání polárního ledu, což poskytne finální důkaz o vlivu Nibiru na naší planetu a to povede k nevratným a katastrofickým událostem na Zemi.

   Zecharia Sitchin píše ve svých knihách, že Nibiru potřebuje 3600 let pro svůj cyklus. Při svém pravidelně opakujícím se přiblížení k Zemi mělo docházet zpravidla k obrovským katastrofám. Ale nejen to, také kosmičtí bohové Anunnaki, pak pokaždé měli navštívit Zemi, aby zde stavěli osady a hledali nerostné zdroje – také toto je zachované v babylonských a sumerských mýtech.

   Tito Anunnaki měli provádět genetické experimenty, a tímto způsobem došlo k vzniku lidstva. Jsou to všechno jen divoké konspirační teorie, jak tvrdí věda hlavního proudu, nebo se za tím skrývá skutečně víc?

   Respektovaní astronomové z Kalifornského institutu technologie (Caltech) v roce 2016 oznámili, že se jim podařilo nalézt důkazy pomocí počítačových simulací o skutečné planetě X, která má 10-ti násobek hmotnosti Země, a která netrpělivě čeká ve vnější sluneční soustavě.

   Výzkumníci z Kalifornského institutu Konstantin Batygin a Mike Brown byli velmi překvapeni, nedokázali si představit, jak může mít objekt s tak obrovskou hmotností stabilní oběžnou dráhu kolem Slunce a zároveň nekolidovat s jinými objekty ve sluneční soustavě nebo v Kuiperově pásu.

Kuiperův pás

   Mimo Pluto leží tzv. Kuiperův pás, oblast tvořená různými většími objekty a kometami. Celkově se odhaduje, že tato prstencovitá oblast obsahuje více než 70 000 objektů s průměrem více než 100 km a ještě mnohem více menších objektů. Avšak v Kuiperově pásu se nacházejí také větší objekty a malé planety nazvané „Transneptunické tělesa“.

   Všechny planety a objekty pohybující se na oběžné dráze kolem Slunce si navzájem vyměňují energii.

   Je ale nutné zmínit, že výzkumníci dosud planetu nenalezli, je známa pouze nepřímo a v simulacích, nebyla oficiálně nalezena teleskopy. Caltech institut v roce 2016 slíbil pokračovat v simulacích, aby zjistil více o tajemné nové planetě a její oběžné dráze. Tehdy se začalo s hledáním po Planetě X na obloze, přibližná oběžná dráha je již známa.

   Mike Brown tehdy vysvětlil, že astronomové by s těmito informacemi měli planetu vlastně snadno lokalizovat, neboť největší teleskopy na Zemi by měli být schopny vyhledat novou planetu, a to i v případě, že by měla dosáhnout nejvzdálenějšího bodu na oběžné dráze. Mike Brown nakonec dodal, že mnoho astronomů začalo s hledáním již v roce 2016.

Tají NASA nález Nibiru?

   Je možné, že byla Planeta-X nalezena těmito dalekohledy a nic nebylo ohlášeno? Dva výzkumní pracovníci Caltech institutu zveřejnili dokument o svém objevu a doufají, že to povzbudí další vědce a také zahájí hledání.

   Od tohoto oznámení vše náhle utichlo. Mluvčí vlády Spojených států prohlásil, že není v postavení komentovat minulé nebo současné události související s planetou X, NASA se k tomu dosud nevyjádřila.

   Které tajemství obklopuje Nibiru? Je toto téma opravdu tak důležité, jak tvrdí někteří odchylující se vědci? Vládní „insideři“ a „whistlebloweři“ hlásí již celá léta, že Nibiru je skutečně reálné, proto mají být za neuvěřitelně vysoké částky kdekoliv na Zemi postaveny obří podzemní bunkry, aby bylo možné dostat se do bezpečí před hrozící katastrofou.

Originál: Pravda-tv.com
Print Friendly, PDF & Email