Zjevení Panny Marie: Modleme se za Evropu!

Zjevení Panny Marie, dnes nad ránem, 12.5.2017:
 
 
 

„Mé milované děti,

 
   Mé milované děti mě zrazují. Milovaný syn Miloš+ se spojil se Satanem, milovaný syn Donald++ se také spojil se Satanem. Už nezbyl nikdo, než Můj milovaný syn Vladimír+++. Jeho následujte. 
 
   Poslední národní vůdce vaší země++++ jest vystaven nástrahám. Mé společenství +++++jest vystaveno útlaku a zkouškám. 
 
   Chrám Páně+++++ jest strašlivě znesvěcován, uloženy v něm tajně ostatky Jany z Arku, prolévány strašlivou daní Satanovi v podobě krve nemluvňat. Kážu vám, byste se převelice modlili za Evropu.
 
   Až dokončíte všechny útulky a připravíte vozy a koně, konejte pouť do Dhermi, Saint Tropez a do Španělska a Portugalska. Žehnám vám, byste svým úsilím zachránili lidstvo od strašlivé zkázy. Žehnám vám s mateřskou láskou. +++
 
Panna Maria“
 
 
AVE MARIA! DĚKUJEME, MAMINKO!
 
 
+ prezident Miloš Zeman
 
+prezident Donald Trump
 
+++prezident Vladimir Putin
 
++++člen našeho Mariánského společenství! PROSÍM, MODLEME SE ZA NĚJ!
 
+++++my, Mariánské společenství
 
++++++v Saint Tropez
 
 
MODLETE SE ZA NÁS, MODLEME SE ZA EVROPU!
Print Friendly, PDF & Email