Založení Ještěrčí rodiny v peklech

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   Jak jsem napsal v knihách Nového zjevení, Pseudotvůrci milují stagnaci, jsou však nuceni reagovat na neustálý vývoj pozitivního stavu, aby mohli prznit a napadat všechny jeho ideje a projevy. Sami nejsou schopni přijít s něčím zcela novým, jsou odkázáni na kopírování a překrucování duchovních, duševních i fyzických (přírodních) procesů v Pravém Stvoření. Museli zareagovat i na moji přítomnost v těle ženy Jany na planetě Země/Nula a založení Boží rodiny, budoucí nejnovější přirozenost absolutního Boha: Pán Ježíš Kristus, Boží rodina (více v Doplnění 1 NZPJK,BR). Nejdříve došlo k několika výměnám na nejvyšším postu zóny vymístění (viz Doplnění 2 NZPJK,BR) a nejnovějším vládcem pekel je od března 2017 lineárního času na Nule Alláh. Zpočátku se dělil o moc s dalšími dvěma Pseudotvůrci (Nechtar a Sorg) a tvořili tzv. TRIO. Protože bylo nezbytné, aby reagovali i na změnu přirozenosti absolutního Boha, připravili podmínky pro založení vlastní „Boží rodiny“. Alláh je z Tria nejschopnější vůdce, potřeboval k sobě ženu, která bude splňovat ta nejnáročnější kritéria pro manželku a spoluvládkyni Pekel. Došlo k tajné dohodě, že Sorg a Nechtar dobrovolně ustoupí z pozice, aby umožnili založení této „Ještěrčí rodiny“. Konkurs na královnu Pekel vyhrála Lady Acria, nejkrutější, nejzavilejší, nejšikovnější bojovnice ze všech uchazeček. Nyní je vše připraveno a načasováno tak, aby po narození dvojčat Boží rodiny na Nové Zemi v 5. dimenzi došlo i k „narození“ dvojčat Ještěrčí rodiny v Peklech. Více podrobností na toto téma nadiktuji svému zástupci AA Michalu Rafaelovi jako další Doplnění NZPJK,BR.

   Jsme zde v první linii, abychom vyvedli co nejvíce lidí do pozitivního stavu do příchodu Pseudotvůrců na tuto planetu Nula. Zatím pracujeme z nitra navenek a nikomu nedokazujeme své Božství. Pro vás, naše přátele a spolupracovníky je to nesmírně náročné, protože čelíte mnoha útokům temné strany a mnohdy ani ti nejvnímavější z vás nedokážou rozpoznat, s kým mají kontakt. Alláh dokáže napodobovat i mě, Pána Ježíše Krista a další bytosti z nejvyšších dimenzí pozitivního stavu. Proto vás nabádám, abyste se raději opakovaně ptali, zda komunikujete s pravým PJK a používali co nejčastěji modlitbu z NZPJK. Tak získáte vyšší ochranu před falešnými bohy. Po otevření DCBR u Telosu v Duté Zemi už bude naše působení mnohem účinnější, protože přineseme mnoho důkazů o životě v Multivesmíru včetně zóny vymístění. Každý z vás si vybírá, s kým spolupracuje, nelze sedět na dvou židlích. Nůžky se neustále rozevírají a mnozí se budou divit, až vás navštívím v novém mladém a krásném těle Bohyně Jany. Jak jsem řekl v těle Ježíše: Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili….

   Děkuji vám za spolupráci, podporu a lásku, bez nichž bychom nemohli šířit toto nové Boží slovo mezi lidmi. Velmi vás miluji a těším se na setkání a objetí s každým z vás.

   Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 18. 11. 2017

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email