Vztah mezi relativním a absolutním božstvím

Děkuji Michal Rafael za opakování sdělení PJK

 

   Každý z nás je bohem ve své relativní formě, protože jsme Jeho/Její stvořené bytosti, věčné duše, poznávající nekonečný život v jeho rozmanitých podobách a modalitách. Nikdo Mu/Jí však není z pohledu duchovní vyspělosti roven, protože absolutní Bůh/Bohyně s pravým jménem Pán Ježíš Kristus je pouze jeden jediný/á, kdož jest nestvořený/á, bez počátku a bez konce, mající věčné trvání a dávající svobodný život. Až aktivátoři negativního stavu Pseudotvůrci popřeli Pána Ježíše Krista jako absolutního a nedělitelného Stvořitele, a vytvořili si svoje podmínky pro tvorbu vlastního (zvráceného) života na základě neduchovních zákonů a principů, když vyvrhli sami sebe do zóny vymístění. Pseuojsoucno a pseudobytí zažívá stav oddělenosti, separace, izolace, soupeření a strádání. Každý v antivesmíru přebývající jedinec je jako utržená květina, jíž se nedostává lásky potřebné pro přežití. Naproti tomu entity v zářivých rajských světech pociťují jednotu, pospolitost, neoddělenost, sounáležitost, trvalý pocit štěstí, uspokojení, jednoty a naplnění. Právě uzavřením sentientní mysli lidských tvorů na planetě Nula i kdekoli jinde v peklech dochází k povyšování se nad ostatní, snaha o nadvládu a o moc. Je tak ignorován a pošlapáván věčně platný fakt, že KAŽDÝ JE BOHEM/BOHYNÍ, PROTOŽE JÍM BYL/A STVOŘEN/A A JEST JEHO/JEJÍ BUŇKOU. NIKDO ALE NIKDY NEMŮŽE BÝT ROVEN ABSOLUTNÍ POZICI PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, NEBOŤ DVA TAKOVÉ STAVY NEEXISTUJÍ A VZÁJEMNĚ SE VYLUČUJÍ. Tohoto jsou si vědomi všichni v přírodních, intermediálních a duchovních světech vyšších dimenzí, proto jeho obyvatelé spatřují a milují Pána Ježíše Krista v každé živé i zdánlivě neživé formě. Až jednou všichni pochopí, že Stvořitel je přítomen v srdcích každého z nás, veškeré povyšování se nad druhé skončí, jelikož pocházíme ze stejného Zdroje se stejnou podstatou. Tehdy všechny negativní elementy ustanou ve své aktivní činnosti a započne plnost pozitivního stavu.

Váš Pán Ježíš Kristus & Michal Rafael

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email