Vytržení III – blížíme se do finále série

Děkuji Lukáši

 

   Kniha Sergeje Mihála pokračuje doslovným popisem tzv. Tisícileté říše (Milénia). Pokud se Zjevení Janovo chápe doslovně, pak se má za to, že bude tato éra trvat 1000 let a bude se odehrávat zde na planetě Země/Nula (tehdy již ovšem -1), že bude tato realita „zreformována“ po 2. příchodu PJK a jeho andělů. Z Nových Zjevení PJK ovšem víme, že nelze reformovat či kosmeticky upravovat to, co bylo zfabrikováno a zprzněno Pseudotvůrci, popírá pravé duchovní zákony a propadlo se do pekel přímo v realitě pekel. Chtělo by se předtím vytrženým navracet zpátky a „reformovat nereformovatelné“ – ještě horší stav planety, než ten, z něhož byli před časem vytrženi? Co jednou vzestoupilo, nesestoupí…jednoduše řečeno. A navíc samotné vyprázdňování pekel Zóny Vymístění již dávno probíhá poté, co Ježíš Kristus úspěšně dokončil misi a otevřel tak cestu ke konverzi do pozitivního stavu (nebes). Pojem Tisíciletá říše (Milénium) tak označuje paralelní realitu Vytržených na Nové Zemi v 5D, kteří tam v klidu a míru čekají, až se ve 2. paralelní realitě (na planetě Nula, která se za vlády PT propadne do pekel -1) zobrazí plná odpověď na otázku „jak by vypadal život bez Boha a jeho duchovích zákonů“, která aktivovala negativní stav. Pak přijde PJK se svými anděly nikoli za cílem ustanovení 1000 letého království ještě na Nule (-1), ale za cílem tzv. Soudu Národů (který byl popsán v minulém tématu), kdy bude posléze ukončen časový cyklus a eliminován negativní stav. Z tohoto pohledu kniha Sergeje Mihála končí zde, neboť nemá smysl popisovat chybně chápaný koncept Milénia.

Ale ještě bude přeci jen jeden bonus z knihy.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email