VŠECHNO, CO PROŽÍVÁTE, SLOUŽÍ VAŠEMU I OBECNÉMU DOBRU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Lidé si vytvořili škálu dobra a zla, které se od sebe snaží striktně oddělovat, aniž by většina z nich tušila, že nic není jen černé nebo bílé. Pozemšťané všechno posuzují relativními měřítky s velmi omezeným úhlem pohledu. Na základě toho hodnotí a soudí nejen události, které se ve světě stanou, ale i jejich samotné aktéry. Jen málokdo se ovšem dovede zamyslet nad pravou boží podstatou těch, které veřejné nebo osobní mínění považuje za padouchy stojící na „špatné straně“, za strůjce všeho zla. Tyto bytosti posuzují jen z hlediska jejich současné fáze života, a nedokážou tak při jejich hodnocení přesáhnout horizont, jehož dosažením se i ti „nejhorší“ změní v pravý čas v přesný opak sebe samých. Já vnímám každého z hlediska jeho věčného života a vím přesně, proč a za jakým účelem se určitá skupina mých dětí rozhodla zobrazit takové hrůzné činy uskutečňované v zóně vymístění, přičemž jsem si vědom toho, v jakém ohledu jejich počínání slouží obecnému blahu celého Multivesmíru. Přestože odehrávající se zvěrstva negativního stavu ze své podstaty neschvaluji a nepodporuji, v zájmu zachování svobody obyvatel Stvoření a jejich budoucího života v plnosti pozitivního stavu toto proti mně se stavící jednání a konání toleruji po nezbytně dlouhý čas. Jelikož na rozdíl od ostatních dobře pamatuji na dohodu, kterou jsem s každým aktérem nacházejícím se v zóně vymístění učinil před spuštěním tohoto cyklu času, vím, že každý bude v určitém bodě spasen a přijme nazpět ztracenou boží lásku. Nikdo není zavrženíhodný, každý si zaslouží jen to nejlepší. Cesta k tomu sice vede přes mnoho překážek a strastí, ale všechno, co prožíváte vy i ti druzí, slouží vašemu i obecnému dobru, dokonce i ty zkušenosti, které považujete za zlé a máte pocit, že vám ublížily a poškodily vás. Každého v tomto světě někdy něco poškodilo, ale pouze v rámci této dočasné etapy života na této planetě, nikoli z hlediska věčného života. Vaším úkolem je nelitovat sebe ani druhé, dívat se na vše jako na cennou zkušenost, od níž se máte odrazit nad hladinu. Jaký smysl má utápět se v minulosti a v předešlých bolestech a křivdách, když všechno to byl plán vaší duše, který jste z důležitého důvodu přijali? S mojí podanou rukou vám pomohu překlenout všechny nepříjemné zkušenosti a vzpomínky, které ve vás zanechal negativní stav. Odevzdejte mi je jednou provždy a dovolte mi, abych do vás vlil svůj pokoj. Odpusťte sobě i ostatním, žádejte o odpuštění a Já vám s radostí vyhovím a ulevím. Buďte vděční za to, čeho se vám dostalo a do další fáze vašeho bytí počítejte jen s tím nejlepším.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 2. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email