Vše máte ve svých rukou

1.11.20

S touto dobou přichází naplnění proroctví. Avšak v jiné formě a podobě, nežli bylo uváděno. Tento čas se stává závěrečnou fází, kdy opouštíte starou realitu. Reality nové se začínají pevně tvořit a každým dnem jsou více posilovány. Jste vedeni, abyste prozřeli. Přichází situace, které vám otevřou oči. Je čas rozhodování, na kterou stranu se postavíte. Avšak ne z pozice strachu, nýbrž z pozice pochopení. Máte před sebou dny, které po vás budou vyžadovat plnou připravenost a bdělost, neboť se budete muset rozhodovat téměř ve vteřině. Dostáváte příležitost odpoutat se trvale od minulosti a dostáváte příležitost naplnit svůj osud, vybrat si cestu, po které půjdete dále. Lidé Země, toto je čas uzamčení. Uzamčení ve společnosti, uzamčení se do sebe. Zároveň ale je to čas, abyste povstali, vystoupili ze své ulity. Jako když se klube kuře z vajíčka. Změna z jedné životní formy do druhé. Nejen ve společnosti, ale také vy, jako bytosti, které přijaly svůj úkol a nyní pro ně nastal čas pro jeho naplnění. Do vědomí vás lidí začínají vstupovat důležité informace, které byly doposud blokovány. Aktivují se některé kódy a spouštěči jsou běžné životní události, často také extrémní. Pokud cítíte únavu, vězte, že je nejen projevem ročního období, ale také proto, abyste ještě v konečné fázi sami v sobě vše připravili, transformovali se. Čeká vás náročné období, které bude ještě trvat cca půlrok. Tedy se vše převrátí, zcela se změní to, co jste znávali a to, čemu jste věřili. Lidé Země, buďte přesto klidní ve svých srdcích a spíše pozorujte, než abyste se zapojovali do emočních výlevů. Začínáte vidět za věci, začínáte otevírat oči. Zatím však ještě nevíte, jak s tím, co vidíte, naložíte. Čas, kdy budete vědět, je na spadnutí. V tomto čase je důležité stát při sobě a přes veškerá omezení nalézt sílu a chuť uspokojovat potřeby své duše, cítit optimismus a naději. Neboť rozhodnutí již padlo a nejen společnost, ale i Země se začne hýbat. Jste zaplaveni informacemi, a proto vyciťujte. Můžete být zaplaveni doslova. Některé oblasti Země toto čeká. Laďte se na sluneční paprsky. A pokud je nevidíte na obloze, mějte vize ve svých myslích. I Slunce se mění. Jeho oheň se probouzí a energie stoupá i přesto, že sluneční aktivita je minimální. Stačí jeden záblesk a vše bude jiné. Nejen na Slunci a Zemi, ale také ve vás samých. Jsme připraveni stát při vás a pomoci vám s tím, čeho se obáváte. Žádejte. Hledejte rady ve svém nitru. Buďte se svými přáteli a s rodinami, nepodporujte toxické lidi a situace, raději se stáhněte. Avšak stůjte si sami za sebou. A bojujte za své děti. Oni to potřebují. Uvědomte si, že skrze ně roste další generace. Jak asi bude vypadat jejich budoucnost, pokud do nich bude zaseto sémě strachu a podrobení se? Vše máte ve svých rukou lidé Země. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj:  http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

Print Friendly, PDF & Email