O VHODNÉM A NEVHODNÉM POUŽÍVÁNÍ BOŽÍCH DARŮ

Děkuji Lukáši za sdělení PJK

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA SKRZE TYRONA

 

   Každý máte individuální dary a úžasné prvky osobnosti k tomu, abyste je vhodně používali ku prospěchu všech (celku). To se týká i tzv. astrálního cestování a schopnosti napojit se na jiné. Pokud tyto dary někdo má a ovládá je, je to v pořádku, jsou tady k tomu, aby sloužily kromě vlastního duchovního rozvoje rovněž celku, ale ne tak, aby se jeho prostřednictvím „popoháněl“ duchovní růst či vývoj někoho jiného, pokud si to ten dotyčný nepřeje, či rovnou skrytě za jeho zády bez jeho předešlého vědomého souhlasu. Používejte i své dary v souladu s duchovními zákony. Používejte své oleje a svícny ke svícení a ne k jiným účelům, nevnucujte nikomu, co si nežádá – to je pak ovládání a manipulace, pro které jsem je nestvořil. Vemte si třeba jako příklad takové Radium (či radioaktivitu obecně), který pro novodobé lidstvo objevila Marie Curie Sklodowská. Také měl(a) původně sloužit k dobrým lékařským účelům a jak to dopadlo, když se chtěl někdo „ukázat“ (atomová bomba pozn.). Chcete snad jít podobnou cestou? Chcete se ukazovat, kdo je lepší a jaké úžasné věci umí? Komu se tím chcete zalíbit? Mně snad, když jsem to vše stvořil a do vás vložil, když to vše máte ode mě a znám vás dokonale?

   Dítky, užívejte mé dary vhodně a rozumně, to jest v souladu s duchovními zákony. Tehdy a pak budete jako má pravá nevěsta svítit svými svícny do širokého okolí a bude to dobré a všem ku prospěchu. Vše ať slouží ke společnému růstu (Římanům 14:19, 1. Korintským 10:23, 12:7, 14:26)

   S láskou váš jediný absolutní rodič, otec i matka, Pán Ježíš Kristus.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email