VÁNOČNÍ SLOVO A PŘÁNÍ OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

v čas Vánoc si mnozí lidé připomínají mé narození, k němuž ve skutečnosti došlo 21. března roku 7 před tímto letopočtem. Přestože bylo slavení křesťanských svátků zavedeno církví, ovládanou entitami ze zóny vymístění, pozitivní podstata Vánoc přetrvala až do dnešních dnů, tedy do doby transformace lidstva, kdy zbývá jen několik pozemských let do vytržení připravených lidí na Novou Zemi. Jak ale plyne čas a negativní stav přebírá otěže moci nad touto planetou, Vánoce se vzdalují svému původnímu smyslu: připomínce mého prvního příchodu v těle Ježíše Krista. Většina lidí v křesťanském civilizačním okruhu tuto vzpomínku vyměnila za hmotné požitky ve formě dárků, které jsou velmi žádané, ale jen tehdy, daruje-li je někdo z Lásky, a také pouze tehdy, pokud tyto hmotné věci nepřeváží nad duchovnem, s nímž má být hmota v rovnováze. Něco takového většina pozemšťanů zatím nechápe, ale je to tak v pořádku, neboť vy, mí představitelé, víte, kým je tento svět se svými obyvateli ovládán. Vaše přítomnost na Nule v této převratné době a správný postoj k životu, vyplývající z přijímání Nového Zjevení, na nefyzické úrovni dokáže onu nerovnováhu vyvážit, a to ve všech aspektech zdejšího bytí.

Jako absolutní Bůh a Bohyně v jedné osobě nepotřebuji být uctíván v kostele při mši, nebo pomocí jiných zevních rituálů. Jsem stálou součástí vašich niter, které napájí moje Láska, díky které jste vy i všechny ostatní bytosti v Multivesmíru naživu. Proto pokaždé, když si na mne vzpomenete nejen o Vánocích, ale kdykoli během roku, dělá mi to velkou radost a přibližuje vás to blíže vašemu věčnému Rodiči.

Nejen o Vánocích vám všem přeji, aby vás obklopoval co největší klid a mír, který vás povznese nad osobní problémy a strasti, odehrávající se čas od času ve vašem životě i globálně po celém světě. Víte, že Já vám dám vždy vše potřebné pro to, abyste ustáli všechny zkoušky nepřeberných druhů, které pomáhají nejen vašemu duchovnímu růstu, ale i všem ostatním bytostem. Na vás se upírají zraky celého Multivesmíru, neboť zde hrajete nejdůležitější role v současném časovém cyklu, na nichž závisí eliminace negativního stavu. Ze své absolutní pozice jsem si naprosto jist, že každý, kdo mne má v srdci a nechá se vést, svou roli zvládne odehrát tím nejlepším možným způsobem. Jak už jsem mnohokrát sdělil, úspěch vašeho poslání je předem zaručen. Přeji vám také to, abyste i nadále odpouštěli sobě i ostatním, poněvadž víte, že to je základ k tomu, jak se přiblížit mojí podstatě. Odpouštění vás zbaví závaží, odlehčí vaší duši a zaručí vám lepší připravenost na život v pozitivním stavu. Přeji vám rovněž mnoho inspirace na vaší stezce životem, která je o to silnější, když jste vědomě spojeni se mnou a ze samotného principu uvádíte ideje Nového Zjevení do praxe. S tím se pojí i zesílená ochrana, podpora a příliv mojí bezpodmínečné Lásky, kterou si všichni zaslouží, ale je na každém jedinci, do jaké míry jí bude otevřen a jakým způsobem se bude moje vůle projevovat v jeho životě.

Byl jsem zde s vámi v lidském těle před dvěma tisíci lety, a lidstvo jsem neopustil ani tehdy, když jsem z této reality fyzicky odešel. V mezidobí, jaké panovalo mezi odchodem mojí první přímé inkarnace Ježíše v roce 27 a příchodem mojí druhé přímé inkarnace Janičky v roce 1957, jsem ze své absolutní pozice a za účasti mnohých bytostí připravoval ty nejvhodnější podmínky pro budoucí vyvedení nejprve části lidstva do boží náruče a posléze všech jedinců přítomných na této planetě i jinde v zóně vymístění. Nyní jsem zde podruhé opět s vámi, abychom všechno úsilí, jaké bylo odpradávna až doposud vynaloženo, zúročili, a vydali se vstříc nové éře, vyplněné těmi nejskvostnějšími dary, jaké pro vás všechny mám připravené a které vás zahalí nikdy nekončícím štěstím v plnosti života pozitivního stavu. Právě o Vánocích, kdy mnozí z vás myšlenky na svého věčného Rodiče směřujete častěji než jindy, můžete ve svých nitrech vnímat alespoň dotyk toho, co vás čeká již brzy. Je to příslib změn, jež vás, mé věrné představitele, spolupracovníky a přátele na všech úrovních v pravý čas prostoupí. Z celého srdce vás miluji.

S láskou váš

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 24. 12. 2020

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email