Úterý – třetí paprsek

Růžový plamen:

ČISTÁ BOŽÍ LÁSKA, VZÝVÁNÍ A TOLERANCE

 

   „VE JMÉNU MÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ VZÝVÁM RŮŽOVÝ PLAMEN LÁSKY: NAPLŇ MNE A MŮJ SVĚT ZÁŘENÍM ČISTÉ BOŽÍ LÁSKY, KTEROU NEOSOBNĚ POSÍLÁM DO VEŠKERÉHO ŽIVOTA. MOJE MYŠLENÍ, CÍTĚNÍ, MLUVA A JEDNÁNÍ JSOU NAPLNĚNY LÁSKOU. TRPĚLIVOST, ODPUŠTĚNÍ A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ MOHOU SKRZE MNE PROUDIT DO VŠEHO ŽIVOTA. JÁ JSEM UTĚŠUJÍCÍ PŘÍTOMNOST PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU VEDENI NA MOU CESTU.“

   „VY VELKÉ BYTOSTI TŘETÍHO PAPRSKU, DĚKUJI ZA VAŠE VŠUDYPŘÍTOMNÉ VYZAŘOVÁNÍ ŽIVOTNÍ SÍLY, KTERÁ STÁLE PROTÉKÁ ATMOSFÉROU A ŽEHNÁ VŠEMU ŽIVOTU.“

   „JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

MAHA CHOHAN (Paolo Veneziano), dříve Chohan třetího paprsku, říká:

   „Ve všepronikající „Boží Lásce“ je skryt každý proud života, úplně lhostejno, co se stane. Tato čistá „Boží Láska“ je základem a příčinou života a nic ji nemůže zmenšit. Všechny obtížné životní zážitky se uložily do našeho nižšího Já. „Boží Láska“ stojí vysoko nad tím a všechny pozemské události jsou zahrnuty ve velkém plánu proudu života.“

   „Tak spěchá proud života skrz inkarnace, učí se, vyrovnává chyby, klade nové příčiny pro příští zosobnění a stále jej vede a nese „Boží Láska.“ Jestliže na vše nahlížíme z tohoto vznešeného hlediska, blednou všechny pozemské události.“

 

Nanebevzetá Mistryně ROWENA, Chohan Třetího paprsku, říká:

   „Idea, nebo Boží plán pro každý z proudů života je pevně určen od počátku všech dob. Předvídá splnění stále vyšších stupňů vývoje. Láska vám bude pomáhat, abyste to měli lehčí. Láska je základ vašeho bytí, bez ní není nic. Není žádné univerzum bez Lásky, vůbec žádný život a proto, abyste se to naučili, jste tady. Já jsem vám stále nablízku a vždy připravena pomoci na vaše zavolání, když je potřeba vyzařovat Lásku.„

   „Souvislost duchovních snažení naší „Země“ se stane jednoho dne viditelnou, až všichni uznají nutnost vyčistit je od lidských příměsí. Když potom extrakt jednotlivých učení bude vidět, je nutno všechna učení převést na jednoho jmenovatele. Tato doba přijde, až mnoho lidí uvidí a uzná své vlastní myšlenkové výtvory, až světlo tak zesílí, že pronikne každou substancí. Teprve potom budou úspěšné všechny snahy o mír ve světě. Nejdříve bude tento vývoj probíhat na úrovních pro nás neviditelných. Vaše energie bude pro toto gigantické dílo očisty nutně potřebná – dejte ji k dispozici a vědomě daná v Lásce sehraje značnou úlohu v běhu událostí – může být učiněno mnoho dobrého. Vaše služba nesmí být nikdy samoúčelná, ale má být vedena jedinou myšlenkou – být milujícím pomocníkem, který všechny schopnosti dává do služeb života.“

 

SAMUEL (Archaii: Caritas), Archanděl uctívání, říká:

   „“Svatý elixíre života“ v srdcích lidstva, přivoláváme Tě ze spánku starých časů, aby ses opět vyvinul ve všepronikající oheň !“

   „Ve vás vstoupil tento oheň do činnosti, ale musí svítit ještě krásněji, ještě zářivěji a musí proniknout celé vaše bytí. Potom se teprve stanete KRISTEM VE SKUTEČNOSTI !  Vaše pozornost by se měla ještě více nasměrovat na to, nic jiného není pro vás tak důležité, pro váš pokrok a pro procitnutí celého lidstva. Všechno vnější má proti tomu malý význam.“

   „My přijdeme na vaše zavolání, abychom naším dechem rozdmýchali tento vnitřní oheň a abychom ho přivedli do plného záření, abyste se vy na psychické úrovni mohli stát našimi lepšími spolupracovníky a pomocníky. Když stojíte v Božím ohni, měli byste jako pán přes nízké říše nabídnout tento oheň, až nastanou události, které žádají vaše plné nasazení.“

 

ORION (Paprsek dvojče: Angelika), Elohim Třetího paprsku, říká:

   „Přináším každému jednotlivému z vás plnost Růžového plamene, jako tavící, rozpouštějící, osvobozující duševní alchymie, která odstraní každou nedokonalost z vašich vzpomínek a citového světa, a která rozjasní vaše éterické tělo. Člověk neví, co s sebou nosí a jak hluboko je to pohřbeno v jeho podvědomí, jak vy říkáte. V něm jsou všechny vzpomínky a každá zkušenost ze všech vtělení skryty, od prvního dne, kdy váš proud života vypadl z milosti až do dnešního okamžiku. Boží plán znovu a znovu spojuje určité životní proudy, pokud v sobě ještě nesou nerozpuštěné vzpomínky.“

   „Právě v této době k vám přicházejí proudy života, se kterými ještě nejste v dokonalém souladu. Vědomě nyní postavte obraz dokonalosti každého tohoto člověka před své duchovní oko. Otevřete se tomu, abych vám k tomu předal sílu svého cítění. Můj cit bezpodmínečně milujícímu odpuštění proti těmto proudům života. Když ho přijmete, ochrání vás to od každého zpětného úderu energií vašich minulých chyb. – Tak dává Boží milost každému člověku stále novou příležitost uvést vše do pořádku.“

 

   „VELKÁ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI ŽIVOTA – LÁSKY, MOUDROSTI A SÍLY. VYLIJ BOŽÍ ESENCI LÁSKY DO SVĚTA NA AURU KAŽDÉHO PROUDU ŽIVOTA NA „ZEMI“. OSVĚTLI CELÉ LIDSTVO, NECH JE POCÍTIT BOŽÍ LÁSKU A BLAŽENOST A UKAŽ MU, ŽE TY JSI ŽIVOT VE VŠECH VĚCECH.“

   „DĚKUJI VÁM, VY VELKÉ BYTOSTI, KTERÉ PŮSOBÍTE VE TŘETÍM PAPRSKU S RŮŽOVÝM PLAMENEM LÁSKY A SLIBUJI POSKYTNOUT SVOJI NAHROMADĚNOU ENERGII, ABY POŽEHNALA ŽIVOT.“

   „JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

Zdroj:  http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_6_sdeleni_1486_1550.htm

Print Friendly, PDF & Email