Slovo z nebe…

Děkuji Jani Amitel za báseň PJK

SLOVO Z NEBE….

Já slyším zde v nebi od vás každé slovo
a věřte mi, že lehko mi není z toho.
Prosíte Mě každý den a v modlitbách čekáte
na ten krásny sen, sen o Zemi zázračné,
kde vaše srdce svobodné je.

Vítám každé vaše slovo, však také vím,
že pro vás těžké je lidem vysvětliti vše
a záchrana že jen v lásce je.

Vysvětlit, že jen Boží láska Moje a důvěra ve Mě
spásou pro všechny je.

Podívejte se kolem sebe a řekněte,
zda spokojen by kdo mohl být,
co kolem vás se děje ?

Temnota útočí na vaši mysl, faleš a zloba ba
i věčná nedůvěra vás podráží.
Pohleďte k nebi, kde Já ,
váš Otec a spása vás všech jsem.

Změňte svou mysl, lide můj.
Já otec váš Pán Ježíš Kristus jsem,
otevřte oči, které spí.
Ta rada moje drahá není.
Radujte se z maličkosti, to vás přece nic nestojí.

Vzhlížejte k nebi, kde Já jsem, váš Pán Ježíš Kristus,
Já vaše spása jsem.
Má láska do vašich srdcí proudí a už brzy se vše
v radost změní.

Dívejte se dobře kolem sebe a věřte jen tomu,
kdo vás zpět domů vede.
Miluji vás všechny a tak věřte,
že jen vaše láska přivede vás ke mně.

Váš milující Pán Ježíš Kristus.

Děkuji s láskou PJK💗 Amitiel.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email