SLOVO OD BOHA PRO MUŽE

Děkuji Míšo

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Jaký budeš na Nové Zemi, jsi-li muž? Budeš žít v pravdě a sám budeš tou pravdou, prostřednictvím níž získáš o všem naprostý přehled a prohloubíš si spojení se mnou. Svou inteligenci budeš používat k získávání a šíření nových poznatků a ke konstrukci nově vznikajících elementů dobra, kterými budeš zlepšovat své prostředí a utužovat vztahy s ostatními. Tvůj rozum bude v plné komunikaci s nitrem, díky čemuž budeš člověkem nacházejícím se ve stavu naprosté harmonie a štěstí. Logiku budeš využívat k propojování mikrokosmu s makrokosmem, spojovat jeho jednotlivé části, jež expandují všemi směry a zvětšují jsoucno a bytí všeho stvořeného. Úsudek ti bude sloužit k sebereflexi sebe samého v tom správném světle, na základě čehož budeš z patřičného úhlu přistupovat i k ostatním, komunikovat s nimi jako rovný s rovným, se vzájemným respektem, úctou a pochopením. Myšlení bude jasné, rychlé, pohotové a vždy odpovídající dané situaci, proto nikdy nebudeš chybovat a odchylovat se od duchovních zákonů. Taktéž nebudeš zastřen nevědomostí, sužován ovládacími programy, negativními vzorci chování, agresivitou a povýšeností, která je tak typická pro mnoho mužů žijících na planetě Nula. Vnímání mého Stvoření a uvědomění toho, kým jsi ty a kým jsou ostatní, bude na té nejvyšší možné úrovni. Své poznatky tak budeš neustále rozšiřovat a doplňovat o nové věci, jež budou v kompletnosti a komplexnosti sloužit pro tvůj věčný růst. Budeš pokorný a skromný, což povede k tvojí vnitřní i vnější bohatosti, díky níž budeš oceňován a vážen stejnou měrou, jakou si ceníš a vážíš ostatních bratří a sester. Můj drahý příteli, jsi úžasný syn boží, stvořený pro lásku ve všech podobách. Zasloužíš si milovat a být milován, vyvíjet se ve svobodě a dostatku všeho, být silný a statný, ale zároveň i jemný a citlivý. Pozvednu tě do nebeských výšin, kde už drsnost, hrubost a ráznost nebude mít místa, protože budeš člověkem v podobě, kterou jsem ustanovil Já, Stvořitel prvotní všeho a všech. Miluji tě a těším se na naše osobní setkání.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  Jana Kyslíková Google+

Print Friendly, PDF & Email