Skrytá tajemství o životě a smrti Michaele Jacksona

Děkuji ti Míšo

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PROSTŘEDNICTVÍM AA RAFAELA V TĚLE MICHALA

   Jelikož se stále množí dohady a spekulace kolem osoby Michaela Jacksona, je třeba do tohoto tématu vnést duchovní pravdu z absolutního Zdroje všeho života Pána Ježíše Krista. Toto sdělení je určeno jen pro ty, kteří jsou dostatečně vyspělí na to, aby byli schopni vstřebat a obsáhnout skutečnost tohoto problému ve své nezahalené podstatě, a tak se nadále osvobozovali od zažitých dogmat, polopravd a lží hýbajících tímto matrixem.

   Král popu, jak se mu přezdívalo, měl už od dětství nadání pro hudební a rytmickou činnost, čehož už v útlém věku využil pro start své umělecké činnosti. Jacksonova hvězda začala stoupat prudce vzhůru roku 1979, kdy vydal první autorskou desku „Off The Wall.“ Při příležitosti nahrávání tohoto alba se Michael začal seznamovat s temným pozadím hudebního průmyslu, formujícího a ovládajícího cítění a myšlení svých posluchačů. Na starost si jej vzala jedna z nejvlivnějších nahrávacích společností Epic Records, jejíž lídři si po úspěchu první autorské desky všimli stoupajícího vlivu a originality tohoto zpěváka, jež by se dala využít a později i zneužít ke svým ziskuchtivým zájmům.

   Na počátku 80. let minulého století se proto pozadí hudebního průmyslu jednohlasně shodlo, že Jacksonovi předloží nabídku, jež mu zajistí peníze, slávu, dalekosáhlý vliv a moc nad miliony svých fanoušků. Každému umělci, který si na základě svého úsilí vybuduje příznivou základnu posluchačů, je elitami ovládajících světový hudební průmysl předložena tajná smlouva, obsahující specifické body, které má interpret při svém působení plnit. Nejzásadnější částí smlouvy je předložení návrhu na způsob tvorby muziky, o čem a jak se má zpívat, na jaké téma je třeba se zaměřit, co všechno musejí obsahovat hudební videoklipy, jaká skrytá symbolika se bude používat atd. Umělec má pak povinnost poslouchat veškeré rozkazy, bez výjimky plnit příkazy přišlé shora a odevzdat všechny aspekty života do rukou svých nadřízených, kteří jej budou řídit a usměrňovat. Po podepsání tajného dokumentu vlastní krví přichází zasvěcovací satanský rituál, kde jsou přítomni nejvyšší zástupci iluminátů. Při tomto temném a duchovně odporném aktu musí jedinec přísahat věrnost Satanovi a oddanost jeho pozemským zástupcům, doslova upíše svou duši ďáblu. Výměnou za to jsou již zmíněné peníze, sláva, vliv a moc do konce svých pozemských dní. Každý nastupující umělec, hodící se do krámu showbusinessu a chtějící být slavný, je osloven ke spolupráci. Pokud neodmítne, čeká ho/ji toto zasvěcení. Každý oslovený umělec však ví, co se po něm žádá, nikdo k tomu není přinucen násilím proti svému osobnímu úsudku. Svoboda volby je tak dokonce i zde zachována, z čehož plyne plná zodpovědnost nést důsledky a následky takové volby. I Michael Jackson přesně věděl, do čeho jde, takže tento sestup do temnoty, který jej v hmotném světě vynesl ke hvězdám, podstoupil dobrovolně.

   Jak už mnozí víte, nejde o to, aby ti nejtalentovanější umělci rozdávali radost a potěšení ostatním, pracovali s čistým úmyslem, ale aby přinášeli velké zisky, vytvářeli falešné ideály, odpojovali člověka od spojení se svým nitrem, naopak se zaměřovali se na zevnějšek, ovlivňovali myšlení, názory a chování obyvatelstva. Ty, kteří se na druhou stranu neupsali zlým silám, poznáte podle toho, že jejich tvorba vzbuzuje lásku, soucit, radost a souznění, přičemž se nezaobírají povrchními ideály, nepoužívají vulgárnosti, oplzlosti, temné barvy a negativní symboliku.

   Po upsání své duše Jackson nahrál album „Thriller“, vydané v roce 1982, jež se ne náhodou stalo nejprodávanějším albem všech dob. Od této chvíle se Král popu už naplno stal loutkou a přisluhovačem těch, kteří ovládají tuto planetu a tahají za nitky. Další revoluční album „Bad“, následované mnoha dalšími, mu vynesly nesmrtelnou slávu a miliardy dolarů, tedy přesně to, co mu bylo slíbeno.

   Jak šel čas, zabředával stále více do lákadel a pastí hmotného světa, což se celkově projevilo i na úpadku jeho osobnosti. Rozvinulo se u něho onemocnění kůže – vitiligo, při němž pokožka získává stále světlejší odstín. Nejen z tohoto důvodu podstoupil operaci bělení kůže. Za svůj život rovněž prodělal desítky plastických operací obličeje, kdy se mu vizáž změnila téměř k nepoznání. Jak jeho hvězda stoupala, přidávaly se i psychické problémy a různé úchylky doprovázené mnohými výstřednostmi. Předmětem spekulací se staly především soudy kvůli údajnému sexuálnímu zneužívání dětí. Pravdou je, že tyto procesy byly opodstatněné a založené na skutečnosti. Jackson skutečně trpěl zvláštní formou pedofilie. Poměr s dětmi se snažil tajit podplácením nejen jejich rodičů vysokými peněžitými částkami. Michael byl ve skutečnosti vnitřně rozpolcená osobnost s mnohými protiklady, která si před veřejností vytvořila falešnou image. Přestože se v globální míře podílel na humanitárních akcích a projektech proti válkám a nemocem po celé planetě, jeho záměry nikdy nebyly založené na čistých pohnutkách. Domníval se, že zlo, pro které vědomě pracoval, dokáže vyvážit a následně přebít charitativními činy, v jejichž čele stála jeho organizace Uzdravme svět. Myslel si, že jeho karma bude tímto očištěna.

   Stále více si ale uvědomoval, že z pasti, do níž spadl, není úniku. Bylo už příliš pozdě, když prohlédl zrůdnost toho, čemu upsal svou duši. Postupně se mu začal protivit temný podtext jeho dosavadních písní a vyprodukovaných alb, proto se pokusil o změnu. V dalším období tvorby ve svých textech začal poukazovat na mnohé společenské problémy, jako je ničení životního prostředí, mediální manipulace, rasová nesnášenlivost, sociální nerovnost apod. Posléze do písní zasadil i skrytá poselství vystupující proti vládnoucím elitám. Po příchodu nového tisíciletí pak ještě zintenzivnil svá veřejná vystupování proti iluminátům a neštítil se o této problematice živě diskutovat. Toho si samozřejmě okamžitě všimlo vedení na vysokých postech, které nejprve začalo výhrůžkami smrtí, posléze byl Jackson osobně pozván ke svým loutkovodičům, kde mu bylo domluveno, aby se nesnažil vybočovat z řady, jinak bude odstraněn. Od svých plánů na plné odhalení pozadí hudebního průmyslu tedy prozatím upustil, přesto ale v této „sabotážní“ práci pokračoval méně očividným způsobem dál. Na druhou stranu se však zavázal nadále plnit příkazy těch, jimiž byl ovládán, poněvadž se předmětem výhrůžek stala i jeho rodina a děti, které jako otec skutečně miloval.

   Elity už mnoho let před jeho fyzickou smrtí vypracovali plán na odstranění Krále popu, přesto pro ně byl stále příliš cenným zdrojem příjmů a váženým artiklem, jenž navíc velmi efektivně plnil roli osobnosti formující myšlení celých mas lidí. Proto mu prozatím nechávali volné pole působnosti, jelikož jim byl ve velké míře stále loajální, přestože už ne tolik, jako tomu bývalo dříve. V souvislosti s neposlušností, jež se u Jacksona projevila, zesílily tlaky negativních entit na jeho mysl, a to nejen pomocí ovládacích programů, jimž je do různé míry vystaven každý pozemšťan, ale i za pomoci astrálních parazitů, snažících se jeho duši zcela rozložit a urychlit tak jeho pád do pekel. Přidaly se další psychické problémy a zesílily deprese, kvůli čemuž se stal závislým na mnoha lécích i alkoholu. Zlo, pro které několik desetiletí vědomě sloužil, se teď začalo ve velké míře obracet proti němu samotnému. Neměl však již sílu postavit se na odpor a požádat jediného pravého Boha, Pána Ježíše Krista o pomoc a odpuštění. Nejenže v Něho/Ní nevěřil a uctíval boha falešného, ale měl také už příliš svázané ruce i nohy negativním stavem. Jeho mysl jím byla zcela ovládnuta a zatemněna, proto neměl žádnou vnitřní motivaci vystoupit proti těm, kteří jej v tomto světě vynesli až ke hvězdám. Jak by také mohl, když ve spolupráci s nimi vydělal miliardy, byl uznávanou osobností, dostal 13 cen Grammy a získal titul Umělec století? Dostalo se mu mnohých poct a úcty, o jaké se téměř nikomu zde ani nesnilo. Spolupracoval též s dalšími umělci ze stejné branže, jako např. Paul McCartney, Mick Jagger, Britney Spears a jiní. Tyto a mnohé další osobnosti rovněž poutala ke spolupráci s temnem již zmíněná tajná smlouva.

   Přestože na tom nebyl v posledních letech života Král popu duševně ani fyzicky dobře, chystal svůj návrat ve velkém stylu, při němž měl získat nový vítr do plachet. V roce 2009 chystal velké turné „This Is It.“ Mělo zahrnovat 50 koncertů a Jackson – což je pro mnohé velkým tajemstvím – chtěl právě při této příležitosti, před živými zraky statisíců lidí, vyjít s pravdou ven. Měl vypracovaný plán na odhalení praktik panujících v showbusinessu, nebyl si však zcela jistý rozhodnutím, zda odhalení na turné skutečně světu předvede. Tajné služby dobře věděly, co se chystá, proto nechtěly ponechat nic náhodě. Vedení lídrů kvůli obavám, že by se jim jejich praktiky po odhalení mohly zhroutit jako domeček z karet, nechtělo nic ponechat náhodě. Byl tedy vydán rozkaz s definitivní platností, jenž se měl postarat o fyzické odstranění tohoto umělce ještě před samotným začátkem turné. Jackson při jeho přípravách čelil bezprostředním výhrůžkám, majících za cíl odradit jej od zamýšleného činu odhalení tohoto velkého spiknutí. Věděl však, že pokud by tajemství skutečně odhalil, nemohl by být bezprostředně zabit, protože kdyby k tomu došlo, stal by se mučedníkem, a každému by ihned byla jasná příčina a souvislost jeho skonu. Vědomí, že se mu nemůže nic stát (a pokud ano, jeho smrt by nebyla marná a pomohla by probudit mnohé z tohoto matrixu), mu dávalo motivaci učinit toto velké rozhodnutí. Navíc si už dávno předtím přestal vážit daru svého života, začal být apatický a skeptický příčinou psychických nemocí, závislostí, vnitřních tlaků a útoků, které jej sužovaly. Tajné služby byly v nejvyšší pohotovosti a řídícím špičkám každý okamžik přinášely nové a nové informace ohledně toho, co se doopravdy zamýšlí. Avšak ani zesílené útoky nejen na jeho osobu neodradily Jacksona od rozhodnutí odhalení učinit, neboť tyto útoky jen potvrzovaly, jak velkým trnem v oku jim je, a jak může všechny elity ovládající hudební průmysl odhalit a zničit. Dával si dobrý pozor, aby jeho plány nevyšly najevo v předstihu a nebyl na něj spáchán atentát, proto se po většinu času zdržoval jen s těmi nejbližšími a nejvěrnějšími v soukromí svého domu. Tajné služby jsou však téměř všemocné a vědí o každém aspektu života sledovaného, dokáží dokonce používat i techniky ovládání mysli s cílem extrahovat informace z mozku dotyčného. Výjimkou nebyl ani Jackson, jehož se v posledních letech a měsících začaly elity velmi obávat kvůli tomu, co všechno věděl.

   Není náhoda, že pouhý den před svou smrtí proběhl hovor s jedním z jeho blízkých, kde popová hvězda vyjadřuje svůj strach z osnovaných plánů na jeho odstranění. Zde je přepis tohoto rozhovoru (k dispozici volně na internetu):

Dieter: Co se děje, Michaeli?
Jackson: Nevím, jestli ti to mám říkat, nevím, kdo to může poslouchat. Je asi skupina lidí… kteří se mě chtějí zbavit. Nechtějí už, abych tady byl.
Dieter: Já nerozumím, co tím myslíš? Mluv se mnou…
Jackson: Nemůžu o tom mluvit do telefonu. Nevím, co se stane, ale cítím… v duši… jenom Bůh ví. Mohli by mě zastřelit, mohli by mě probodnout, mohli by mě falešně obvinit, mohli by říct, že jsem se předávkoval drogami… mohli by udělat spoustu věcí.
Dieter: Kdo? Kdo by mohl udělat tyhle věci?
Jackson: Není to vláda, je to více než vláda. Ale nevím, Dietere. Je mi to jedno … mohou si mě vzít. Nezáleží mi ani na mém životě, jen chci, aby mé děti byly v pořádku, mí andílci, chci, aby byli v bezpečí.
Dieter: Michaeli! (Neurčitý zvuk.)
Jackson: Musím jít.

(Konec rozhovoru.)

   Tento rozhovor svého času rozvířil velké diskuze, co se týče pravdivosti jeho slov. Skutečností je fakt, že výše zmíněný rozhovor se skutečně udál, jeho slova jsou tedy nanejvýš pravdivá. Na světlo veřejnosti jej vynesl jistý Robert Connors, jenž pracoval pro Oddělení obrany Spojených států amerických. Naprostá většina telefonních hovorů nejen na území USA je monitorována, proto není překvapením, že i tento klíčový materiál byl zaznamenán, aby byl posléze složitou cestou vynesen na veřejnost.

   Dne 25. 6. 2009 byl Michael Jackson na rozkaz elit cíleně odstraněn. Stalo se tak za použití speciální dálkové mikrovlnné zbraně, jejíž cílené výstřely způsobily okamžitou srdeční zástavu. Zbraň byla v tomto případě umístěna na palubě automaticky řízeného špionážního dronu letícího přibližně 1 kilometr nad místem jeho domu v Los Angeles, kde zpěvák zemřel. Přestože byla téměř okamžitě poskytnuta první pomoc a následná resuscitace, už se jej nepodařilo oživit. Za oficiální (falešnou) příčinu úmrtí byla označena akutní otrava silným sedativem propofolem, který mu měl podat osobní lékař Conrad Murray, soudem později obviněný ze zabití této slavné osobnosti. Tato zcestná příčina však měla za úkol na věky zamést všechny stopy vedoucí k objasnění případu a dát nic netušící veřejnosti žádané vysvětlení. Osobní lékař se aktivně podílel na odstranění Krále popu, když neposkytl postiženému první pomoc do příjezdu záchranářů. Následně se podílel na zametání stop ve vykonstruovaném soudním procesu, ve kterém za úplatek několika milionů dolarů přijal dobrovolně roli viníka a vraha. Po odsouzení byl přesně podle dohody po necelých dvou letech propuštěn na svobodu. Murray od samého začátku věděl, co se osnuje a jakým způsobem bude slavný interpret odstraněn. Mikrovlnné střely jsou na milimetry přesné, proto se nemusel obávat o svou bezpečnost, přestože se v době Jacksonova skonu nacházel v jeho bezprostřední blízkosti.

   Michael Jackson po smrti svého těla odešel do 7. dimenze pekel (zóny vymístění), kam se umístil na základě upsání své duše ďáblu, kolaborace s negativním stavem, jakožto i svými činy, postoji a myšlenkami. Jeho existence pokračuje v zajetí zel a nepravd mrtvého pseudoživota v intermediálním (duševním) světě antivesmíru, kde zažívá „odměnu“ za spolupráci s padlými bytostmi (viz. „výrok čiň čertu dobře, peklem se ti odmění“). Pokud nepožádá Mne, Pána Ježíše Krista o pomoc, čeká jej ještě dlouhé odloučení od světla a lásky pozitivního stavu, než dojde k uzavření tohoto cyklu času, kdy budou vysvobozeny všechny bytosti prozatím se odvracející od absolutního Stvořitele všeho a všech, Zdroje všeho života. Během svého pozemského pobytu se stal tento umělec jednou z nejvýraznějších osobností, jaké kdy vůbec v éře současného lidstva žily. Dostal se do povědomí naprosté většiny lidských tvorů a významně ovlivnil kulturu a smýšlení mnoha obyvatel. Skrze tuto ikonu dokázali loutkovodiči bdící nad lidstvem rozšířit mnohé zcestné ideály odporující a potlačující pravou božskou přirozenost obsaženou v duši každé bytosti. Následkem toho došlo k ještě většímu odklonu od pravé duchovnosti a zesílení ovládání skrze hudbu. Toto sdělení je pro mnohé šokující, ale je třeba, aby v době transformace lidstva byl v této sféře ukotven určitý druh pravdy, která bude napomáhat k osvobozování myslí lidí ze zajetí. Není důležité, kolik lidí tento text přijme, ale že je zde přítomen. Vše, co se na této planetě odehrává, je pro poučení celého Stvoření. Aby se prokázalo, do jaké krajnosti lze až zajít, pokud se nežije podle pravých duchovních zákonů a principů, je třeba nechat dojít negativní stav plodného dozrání. Poté bude eliminován a všechny bytosti bez rozdílu na své předešlé činy budou moci žít život v lásce, radosti, štěstí a dostatku.

Váš Pán Ježíš Kristus | 30. 6. 2017

www.bozirodina.cz

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email