Setkání v Ústí nad Labem

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   Včera 24. 6. 2017 došlo k velmi důležité události, jejíž význam zatím nelze docenit. Na návštěvu mojí přímé inkarnace Janičky do Ústí nad Labem přijeli Michal (AA Rafael), Renata (Tara) a Michal (Tariel) a strávili spolu velmi příjemný den nejdříve rozhovory u čaje, následoval výlet na blízkou rozhlednu Erbenova vyhlídka a pak jízda lanovkou na Větruši. Nešlo o běžnou návštěvu spolupracovníků, protože Michal (AA Rafael), náš zástupce na Zemi, který píše Moje Boží slovo i v Doplněních NZPJK,BR, přivezl Janičce dopis ode Mne, Pána Ježíše Krista, kde je popsán způsob jejího přestěhování do Duchovního centra Boží rodiny (DCBR) u Telosu v duté Zemi. Tímto aktem uzavírám etapu výcviku v náročných podmínkách a zahajuji postupný přesun nejbližších spolupracovníků do lepších podmínek, abychom mohli pokračovat v šíření Nového zjevení na vyšší úrovni, nejen na sociálních sítích, jak tomu bylo dosud. Během dvouleté spolupráce na internetu, zejména facebooku se nám podařilo vybudovat síť spolupracovníků a přátel, kteří jsou schopni přijímat nejpravdivější informace o stavu tohoto světa a blížícím se rozdělení lidstva. Nebudu zde oznamovat přesné termíny, jen to, že Janička se vám jednoho dne ozve přímo z DCBR. Někteří z vás dostanete dopis ode Mne v těle Janičky s podrobnějšími pokyny. Máte se na co těšit, milovaní. Definitivně vám končí utrpení, které jste museli z duchovních důvodů podstoupit, abyste dokázali najít cestu ke Mně/Nám i v těch nejsložitějších podmínkách. Neusínejte na vavřínech, vcházejte co nejčastěji do nitra, abyste se na poslední chvíli nenechali odlákat Pseudotvůrci, kteří používají stále mazanější způsoby, jak vás odloudit od nás, Boží rodiny. Děkuji vám všem za trpělivost, lásku a podporu, velmi vás miluji/milujeme.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina

Zdroj:  Jana Kyslíková -Google+

 

Print Friendly, PDF & Email