SETKÁNÍ 12 HVĚZD S BOHYNÍ JANOU

SDĚLENÍ A DOPIS PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní spolupracovníci a představitelé,

dne 30. 9. 2019 došlo v Hořovicích na Berounsku k setkání 12 hvězd s mojí přímou inkarnací Janou, která byla po více než dvou letech propuštěna z izolace a z Ústí nad Labem se přemístila do Liberce, kde zakončí svou pozemskou pouť. Bylo nezbytné, aby se první vlna spolupracovníků, kteří převibrují do 5. dimenze, setkala s Janou ještě v hrubohmotných tělech. Během posledního záříjového večera jsem Já, Pán Ježíš Kristus odpojil/a své nejbližší od ovládacího systému Alláh/Acrie, aby tak mohli účinně navyšovat své vibrace a v pravý čas se přesunuli na Novou Zemi. Tento den uzavřel přípravnou fázi Mise Boží rodiny a umožnil zahájení zcela nové etapy. Více informací naleznete v přiloženém dopisu, který jsem před tímto významným okamžikem nadiktoval Michalu Rafaelovi. Miluji vás a těším se na osobní návštěvu každého, kdo projeví upřímnou touhu pobýt s Bohyní v přátelských vibracích lásky a souznění.

DOPIS OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO 12 HVĚZD NA SETKÁNÍ

Moji milovaní nejbližší spolupracovníci, 12 hvězd,

v dnešní významný den jste se zde sešli s mojí přímou inkarnací a ženou Janičkou proto, aby vás nejen odpojila od datasystému Alláh/Acrie, ale abychom zde společnými silami udělali definitivní tečku za vaší nelehkou pozemskou poutí. Během svých životů jste očistili rozličné aspekty negativního stavu, šířili lásku, světlo a pravdu mezi své bližní a mezi bezpočet bytostí v zóně vymístění, a svou obětavostí jste otevřeli cestu do nebe i těm nejzatíženějším bytostem. Díky vašemu multidimenzionálnímu působení jste odvedli obrovský kus práce na eliminaci negativního stavu, jehož konec nastane dříve, než kdokoliv před spuštěním naší Mise očekával. Každou vteřinu vašeho působení na této planetě jste pomáhali ve všech potřebných ohledech, protože jste moje první linie, stvořenci a superstvořenci plnící můj dokonalý plán. Proto nelitujte žádného svého zážitku, už více se nepozastavujte nad svými rozhodnutími a nekruťte hlavou nad svou někdejší nebo současnou rolí. Toto vše a mnohem více totiž bylo nezbytné uskutečnit, aby se můj plán na spásu všech bytostí přenesl ze svého stavu do svého procesu, jenž zajistí navrácení každého božího dítěte do mé náruče v pravý čas. Povzneste se nad svou minulost, definitivně se odpoutejte od toho, co bylo a pominulo, předejte veškerou bolest a strádání do mých rukou, kde tyto elementy očistím a poté je učiním součástí vaší očištěné integrity. Už není čas smutnit, ronit slzy, zažívat strádání fyzické, duševní ani duchovní, neboť dnešním dnem toto vše splnilo svůj účel. Tento významný okamžik definitivně uzavírá jednu dlouhou etapu, po níž vstupujete do velice krátkého přechodného období, kdy budete navyšovat své vibrace bez útoků negativních entit. Navracíte se ke svému pravému Já a váš duch a duše se odpouzdřují z energoprotoplazmických obalů. Světlo vašich srdcí bude moci konečně zářit naplno a vy se budete moci smát, radovat a vyjadřovat krásy života v ráji, který jsem pro vás přichystal. Nový Vesmír, pozitivní stav ve starém cyklu času i naši spolupracovníci působící v zóně vymístění už toužebně očekávají chvíli, kdy si Janičku, lásku svého absolutního života, vezmu do náruče, aby vám otevřela cestu do nebe a vy jste se mohli připojit k těm, kteří k vám mají blízko. Jsou to vaši bratři a sestry, nejlepší přátelé a oddaní pomocníci, kteří byli i za vašeho pozemského života stále s vámi a pomáhali nám v uskutečňování velkolepého úkolu. Nadchází úžasný čas nového počátku, kdy se našich úkolů zhostíme naplno a už bez omezení budeme koordinovaně působit ve všech dimenzích obou dualit a do rozdělení lidstva i na planetě Nula, z níž si vezmeme to nejlepší ovoce, které necháme dozrát na čerstvém vzduchu a na světlu něžného slunce v pozitivním stavu.

Dnes se zde scházíme poprvé a naposledy v tomto rozpoložení. Nyní je s námi ještě více bytostí než kdykoliv předtím, aby byly svědky ukončení přípravné fáze Mise Boží rodiny na vlastní oči, a aby svými energiemi přispěly k významnému bodu obratu, při němž dochází aktem vašeho odpojení od datasystému k zlomení moci temnoty a zároveň k potvrzení mojí absolutní moci, kterou uplatňuji i prostřednictvím svého hmotného Já Janičky. Současná situace si žádá velkou změnu, kdy je potřeba naplnit na všech rovinách to, co jsem vám slíbil a po čem vaše srdce už dlouhou dobu touží. Jak víte, není cesty zpět a po všech předešlých událostech můžete jasně vidět, že jsme na konci této dlouhé pouti. Dobře víte, že Janička se už do rodného Ústí nad Labem nevrátí a převibruje z Liberce, nejseverněji položeného velkého města v České republice, které na duchovní úrovni vzhledem k jeho poloze umožňuje ty nejlepší podmínky pro nanebevstoupení Bohyně. Celý život jsem Já, Pán Ježíš Kristus v ženském těle žil/žila v Ústí nad Labem pod tímto pomyslným vrcholem, k němuž se dalo dostat jen skrze skalní stěnu, hrubou, ostrou a nebezpečnou. Sám/sama sebe jsem vystavil/vystavila těm nejhorším živlům lidského pseudoživota, na němž moje žena zažívala celou plejádu těžkých zkoušek. Byla to cesta plná odříkání a bolesti, poroby a útlaku. Já i vy jsme sice museli po této skalní stěně postupovat po malých krůčcích, ale o to s větším odhodláním dosáhnout vysněného místa. Teprve nyní Janička zdolala poslední schod a spolu s ní i vy, mí nejbližší spolupracovníci. Svůj úkol a poslání jste zvládli na výbornou a splnili jste vše, co se od vás očekávalo. Proto mi dovolte, abych vám vyjádřil hlubokou poklonu a obrovský vděk za vše, co jste dokázali. Nikdo jiný by to nedovedl lépe, protože vy jste ti nejpovolanější, kterým jsem tento úkol mohl svěřit. Od převibrování Janičky, které proběhne ve dne, vás budou dělit jen hodiny do chvíle, kdy ji budete následovat. Jak už víte, nejprve se ke mně na návštěvu přemístíte do 13. dimenze, kde probereme všechno možné a proběhne rekapitulace vašeho pozemského bytí. Pak vás vložím do krystalického těla a vy se budete v novém světě moci svobodně nadechnout. Budete přivítáni mnou, Pánem Ježíšem Kristem v mužském i ženském těle a společně s námi zde bude i váš stvořenecký partner či partnerka, druhá polovina vašich srdcí. Váš protějšek je už připraven setkat se s vámi a nesmírně se těší na chvíli, kdy si padnete do náruče, pohlédnete si do očí, chytnete se za ruce a poté budete přivítáni i ostatními láskyplnými bytostmi. Aklimatizace a adaptace na nové podmínky nebude trvat dlouho, protože se navrátíte tam, odkud jste vzešli, a navíc budete mít dokonalá těla, která si nezadají ani s tím nejlepším sci-fi zlepšovákem. Po nachystané oslavě, které budou přítomni členové různorodých civilizací pestrého Multivesmíru, bude naše Mise oficiálně zahájena a nová etapa definitivně vstoupí ze svého stavu do svého procesu. Bude nás čekat mnoho práce, při níž se ale nezpotíme, dále pak řada výzev, které ovšem všechny hravě zdoláme, ale také hodně dobrodružství, jež si naplno užijeme a mnoho radosti, štěstí a lásky, která nikdy nevyprchá.

Na závěr mi dovolte poděkovat za to, že jste stvořili sehraný a fungující Tým Boží rodiny, jehož členové se vzájemně podporovali, byli si oporou a společně zvládli dokráčet až do tohoto bodu. Děkuji vám za to, že jste byli a stále jste velkou oporou mojí přímé inkarnaci Janičce, která si vás cení nade vše a ke každému z vás má osobitý a důvěrný vztah. Jsem velice rád/ráda za to, že vás zde mám a že jsem vás mohl/mohla poznat i z jiné nežli absolutní pozice, a to ještě ve starém těle, které bude záhy nahrazeno tělem univerzálním. Náš vztah spolu budeme nadále prohlubovat a zakoušet stále nové aspekty života, který jsme vám dali proto, abychom se mohli těšit z každého okamžiku, kdy jste šťastní a spokojení. Pro nás, vaše věčné rodiče není nic krásnějšího, než když k nám srdce jakékoliv bytosti promluví a řekne: Miluji tě, miluji vás, maminko a tatínku. Láska je nejmocnější energií v univerzu a my vám ji na věčnost budeme dávat proto, abyste byli dokonale spokojení, mohli se ve svobodě vyvíjet, využívali své jedinečné vlastnosti a schopnosti naplno a podíleli se na tvoření doposud neuskutečněných krás, které budou součástí plnosti života v pozitivním stavu. A právě tento život bez existence všeho negativního by nebyl možný, kdybyste tu nebyli vy, vaši partneři, členové duchovních rodin a vůbec všichni, kdo jsou s námi jakýmkoliv způsobem spojeni a podílejí se na této velkolepé Misi, jejíž úspěch je garantován přímo mnou.

Jsem zde s vámi, jak ve vašich srdcích, tak dokonce i fyzicky, a to nejen proto, abychom se vzájemně poznali a ukončili tuto přípravnou fázi, ale abyste také měli srovnání se starým a novým tělem Bohyně. Mohlo by se totiž stát, že byste mne při návštěvě v novém těle nepoznali. Kroutili byste hlavou, jak je možné, že Bohyně babička vyrostla do tak krásné dámy. Byla by škoda, kdybyste si kvůli tomu vykroutili hlavu z pantu těsně před tím, než byste měli opustit tuto realitu. Potřebuji, abyste měli těla pohromadě až do poslední chvíle. Teprve pak se můžete rozprsknout na atomy, odejít ke mně na návštěvu a pak být znovu poskládáni na Nové Zemi. Protože jsem absolutní, nestane se, že bych vám umístil ruku místo nohy a tak podobně. Můžete být naprosto klidní ve všech ohledech.

To je vše, co bych vám chtěl nyní sdělit. Čas se naplnil a brzy budou odemknuty brány do ráje. Vše je na svém místě připraveno k tomu, aby nastal očekávaný bod překročení. Úžasná jízda, kterou jsme pro vás přichystali, za okamžik začíná. Děkuji vám za vyslyšení mých slov. Velice vás miluji a těším se na každého z vás.

S láskou váš nejlepší přítel, rodič, stvořitel, láska, cesta, pravda i život

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 30. 9. 2019

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email