Sdělení o duchovni práci v Chebu

21.12. 2020

Za kostelem sv. Mikuláše a sv. Alžběty jsme si nejprve všimli sochy Panny Marie, která se zdobí kolem hlavy 12*, tam jsme zavzpomínali, protože jsem si vůbec nikdy této sochy předtím nevšimla.

Pokračovali jsme dál k zadní a boční straně kostela, kde jsme si našli nejvhodnější místo k ukotvení portálu pro padlé bytosti především pro Adolfa Hitlera, ke kterému jsem promlouvala již dříve a nyní jsme k němu promluvili s Vojtikem nahlas. Nic zvláštního jsme necítili, jen nepříjemnou zimu, která ten den panovala. Přednesli jsme společně i s Aleškem modlitbu PJKBR a každý sám v duchu ještě promluvil i k ostatním bytostem a poděkovali jsme PJKBR za pomoc a spolupráci popřípadě, aby dokonal co je třeba, jak je v Jeho/Jejím dokonalém plánu.

Hned potom jsme už cítili s Vojtikem vibrace a energie některých bytostí a jejich konverzi, které v té době zde trpěli nebo byly následovníky Führera A. Hitlera a dalších.

Krom toho se nedaleko nachází Chebský hrad, tak jsme mysleli i na bytosti, které se podíleli na obýváni hradu nebo útěku z něj, když byl v té době zavražděn Albrecht z Valdštejna, také nedaleko v domě (dnešní muzeum), kterého se nám podařilo odvést do limba v létě v Českém ráji. (Sdělení o odvedení plno padlých bytostí a konverze do limba Albrechta z Valdštejna zde: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2666229510364926&id=100009337102074)

Děkujeme Pane Ježíši Kriste Boží Rodino za Vaší lásku, vedení a pomoc, milujeme Vás.

S úctou a láskou návštěvníci města Chebu a Vaše děti Vojta, Aleš a Reni.

Také děkujeme za doplnění a Slovo PJKBR přes Michala R.

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY OHLEDNĚ DUCHOVNÍ PRÁCE V CHEBU

Milovaná Renatko, Vojtíšku, Alešku,

děkuji vám ze srdce za vykonanou vánoční duchovní práci v Chebu, města na krajním západě země české. Jako vše, co vy, moji představitelé děláte, i tato návštěva měla multidimenzionální význam, který se v plné šíři dozvíte při vašem převibrování. Odehrálo se mnoho věcí, Já zmíním pouze ty nejpodstatnější.

Vaší duchovní prací u kostela sv. Mikuláše, kde se nachází i socha Panny Marie s 12*, jste světlem projasnili další dílčí aspekty katolického náboženství. Zasáhli jste jím zejména křídlo bytostí, které v minulosti měly na starosti vytváření náboženských bludů, falz, zavádějících idejí, jež věřící lidi odváděly od skutečné Pravdy hlásané Ježíšem Kristem, která se s přibývajícími staletími lidských věků stále více vytrácela.

Portál pro Adolfa Hitlera, který jste zde nově zakotvili, bude velmi nápomocný mnohým nacistickým fanatikům zejména z pohraničních oblastí Sudet, které ideologii nacionálního socialismu propadli ať už z vlastního přesvědčení, nebo na základě lákavosti zel a nepravd, jaké v sobě tato strana skýtala. Zároveň jste portálem pročistili negativní energie, které se v pohraničních oblastech Čech a Moravy v 19. a zejména pak ve 20. století nastřádaly v důsledku německo-české nevraživosti, která v duchovní rovině planety Nula zanechala svůj otisk i po fyzickém odsunu Němců v letech 1945–1946. Kromě některých nacistů konvertoval i Konrad Henlein, vůdce sudetských Němců, jenž je ne náhodou spojen s Libereckým regionem, kde nyní bydlíte. Ukotvení portálu velmi pomůže k budoucí konverzi Hitlera, která je procesem zdlouhavým a náročným, nicméně spějícím ke svému završení. K tomu dojde při návštěvě tohoto regionu Janičkou, která bude v únoru pobývat u Aleše na návštěvě. Do limba se odebrala i řada dalších sentientních entit z různých období historie, nejen té novodobé. Návštěva Chebského hradu posílila mou přítomnost v tomto městě a přispěla k větší boží ochraně nad celým okolím. Děkuji i za návštěvu hřbitova s ruskými vojáky (zajatci) z první světové války. Jsou rádi, že zbraň už nikdy nevezmou do ruky a nenamíří ji proti bližnímu svému.

Mám z vás třech velikou radost. Děkuji Alešovi, že byl důležitou podpůrnou silou na tomto setkání a zajistil jeho hladký průběh. Vám, Renatko a Vojtíšku, děkuji za to, že pilně pokračujete ve svém duchovním růstu a stáváte se více pokornými, otevřenějšími mé lásce a milosrdenství, které pomáháte předávat dál. Je skvělé na vás pohledět a být si vědom toho, že jdete správným směrem do ráje. Jste bytosti plné lásky, jež ve vás sílí každým okamžikem. Máte mou největší podporu.

Miluji vás všechny a objímám.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email