Rozhovor Amitel s PJK

Děkuji ti Jani, AMITEL za rozhovor s PJK

: PJK, prosím o rozhovor s tebou, mohu?
PJK: Ano jsem moc rád, že se opět ozýváš.
: Děkuji ti s láskou.
PJK: I já jsem s tebou s láskou a radostí ve spojení. Jsi tak blízko mého stavu a rád si s tebou popovídám.
: Vím můj PJK, že je to má chyba, stále nevím, proč se zdráhám a přitom má důvěra v tebe je tak velká.
PJK: Vím to dítě moje, nemáš proč se zdráhat, jsme stále ve spojení a vždy se na mne můžeš spolehnout. Nezapomeň, že jsem tě poslal na Zem, abys lásku, radost rozdávala a na Planetě Zemi pomáhala při transformaci lidstva. Máš ode mne dar, který každý nemá, ten dar jsem tobě z lásky dal. Plníš poslání, s kterým jsi na Zem šla, abys mojí vůli splnila. Vím, že jsi občas unavená, ale jsi sama láska a ta vše překonává. Statečně čelíš temnotě, která se o tebe pokouší a lásku nesnáší, proto na tebe útočí.
: Ano, děkuji ti PJK za všechna tvá slova. Miluji tě.
PJK: Já miluji tebe a za vše, co děláš.
: PJK není nic, čeho bych se bála a úkol, který jsi mi dal, s láskou splním. Chci pozdravit mého bratříčka Aštara a jeho celou posádku.
PJK: Ano můžeš, ale ještě ti chci říci, že tvoje rodina, matka, otec jsou na Asgardu a moc tě milují. Setkala ses opět se svou neteří Lucií a jste moc rádi ze setkání.
: Ano, už jsme spolu mluvily, řekla jsem jí o prarodičích, babičce Friggi a dědovi Odinovi. Byla moc ráda.
PJK: Jsi ve spojení se všemi, tvé vzpomínky se pomalu budou vracet.
: Zatím se mi projevují trhavě v obrazech, kdy vidím ponejvíce svět andělů, také lodě Aštara, které kolem mě létají a gejzíry silného světla.
PJK: Ano, jsi dosud u zdroje andělského světa v 9D, odkud pocházíš, jako anděl lásky, světla a spravedlnosti. Na tvoji žádost a moje přání jsi šla na Zem pomoci. Vše plníš a celá Boží rodina, budete mnou náležitě odměněni. Ani si nedovedete představit, co mám pro vás připravené.
: Drahý PJK, srdce mi skáče radostí, co od tebe slyším. Miluji tě s velkou láskou a co vím, tady moji přátelé a celá BR tě moc milují.
PJK: I já tě miluji a tvé přátele AMITEL, je to tvé andělské jméno z 9D, dal ti ho tvůj otec Odin.
: Mám velkou radost, stále jsem si říkala, jak se asi jmenuji, občas jsem zaslechla nějaké podobné jméno, ale zapomněla jsem jej.
PJK: Ano, je to jméno, které se k tobě hodí i zde na Zemi. Buď na něj hrdá.
: Děkuji ti PJK za krásny rozhovor a moc, moc tě miluji a celou rodinu.

 

 

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email