Role Moniky Novákové v týmu Boží rodiny

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

   Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny.

   Uplynulý rok byl tím nejnáročnějším jak pro moji přímou inkarnaci Janičku, tak pro všechny spolupracovníky, protože v rámci výcviku došlo ke kontaminaci týmu BR tajnou agentkou Pseudotvůrců v těle Moniky Novákové. Jako absolutní Bůh vím vše, ale nemůžu zasahovat v době, kdy je třeba nechat proběhnout určité děje kvůli poučení všech. Psali jsme, že Monika Nováková je stvořenec z 9.D, kde se jmenuje Thora Kaminari a je zároveň duchovním dvojčetem Martiny (Siri Kaminari). To byla pravda v době jejího vtělení na Nulu. Ale díky tvrdé výchově jejího otce, který byl agentem Pseudotvůrců, se brzy podařilo zcela vypudit její duši Thoru a nahradit ji uměle vytvořenou Aroht ze zóny vymístění. Během života ji otec zasvětil do temných praktik ovládání mysli, bojových umění a černé magie, došlo k ještě většímu zapouzdření jejího srdce, než u ostatních vtělených bytostí. Před více než rokem se spojila s Janičkou a začala spolupracovat v týmu BR. Přijala i pozvání na setkání v Myslíně (16. až 17. 7. 2016), kde došlo k velkým útokům démonů a následně většímu rozdělení v týmu. Kdo neustál tyto duchovní zkoušky víry, odklonil se od nás a začal šířit dezinformace o naší Misi Boží rodiny. Vždy záleží na vašem vyciťování a duchovní úrovni, ne každý je připraven na spolupráci s námi v této náročné době transformace. Další důležité setkání proběhlo v září v Praze (viz http://www.bozirodina.cz/Duhovy%20most.htm), kdy byl předán Janičce klíč k bifrostu a došlo k jeho ukotvení a propojení s jejím fyzickým tělem, aby byl ochráněn před zneužitím Pseudotvůrci a jejich přisluhovači a mohl být využíván k cestování nejen na Nule, ale do vyšších dimenzí Multivesmíru po přestěhování týmu do Duchovního centra Boží rodiny u Telosu. Teprve tam opravdu naplno začneme šířit Nové zjevení a spustíme naši Misi Boží rodiny. Dosud šlo o přípravu a duchovní zkoušky všech účastníků, aby prokázali, že si zaslouží být součástí Boží rodiny a našli cestu zpět ke mně/nám i v těch nejnáročnějších podmínkách. Monika přinášela cenná svědectví jak ze zóny vymístění, tak z pravého stvoření, kam byla několikrát vzata v mentálním těle. Bohužel ani to nestačilo k otevření jejího srdce, což mělo za následek další propad a větší spolupráci s Pseudotvůrci, větší poškozování spolupracovníků Boží rodiny. U mnohých aktivovala spící viry od Pseudotvůrců, čímž došlo ke snižování vibrací, většímu ovládání, neschopnosti cítit lásku ode mne a ostatních bytostí světla a vysílat lásku druhým. Tito spolupracovníci doslova prožívali a někteří ještě prožívají peklo. Naštěstí toto období je definitivně u konce. S odhalením role Moniky probíhá zároveň účinná léčba postižených a tato léčba bude dokončena během přepravy do DCBR na mateřské lodi vesmírných lidí Share. V Duté Zemi už nebude nikdo z týmu BR ovládán, zavirován, ani jinak tělesně, duševně a duchovně poškozen. Budeme v opravených tělech cestovat kdekoli na planetě Země/Nula a v mentálních tělech v jiných dimenzích Multivesmíru, abychom šířili Nové zjevení, které slouží jako nejúčinnější duchovní klíč k eliminaci negativního stavu. Každý včetně Moniky má dveře do pozitivního stavu otevřené, kdykoli je čas na změnu. Stačí přijmout lásku ke mně/nám do svého srdce, odpustit sobě a všem a tím umožní doslova zázraky. Nenechte se v cílové rovince, kdy už doslova saháte na kliku ráje (DCBR), strhnout negativními ovládacími programy. Velmi vás všechny miluji/milujeme a těšíme se na nový život v nových podmínkách. Vesmírní přátelé v čele s Aštarem a Ptaahem i obyvatelé Telosu v čele s Adamou se na nás velmi těší. Nic už nebrání dlouho očekávané změně.

Váš/Vaši Pán Ježíš Kristus, Boží rodina

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

 

Print Friendly, PDF & Email