RENEGÁTI

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   s blížícím se převibrováním Janičky a nejbližších spoupracovníků BR na Novou Zemi odkrýváme stále více pravdy o fungování Multivesmíru a úloze různých bytostí v tomto cyklu času, kdy je plně aktivní negativní stav. V knize Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem (přes Petra Daniela Francucha) jsem psal nejen o Pseudotvůrcích, ale i Renegátech, původních obyvatelích zóny vymístění = pekel. Nyní se těmto bytostem budeme věnovat podrobněji a později jim bude věnována kapitola v Doplnění NZPJK,BR, které diktuji AA Michalu Rafaelovi, našemu zástupci na psaní Božího slova. V době přenosu první dávky Nového zjevení (80. léta 20. stol.) ještě nebylo vhodné odhalit roli Renegátů v zóně vymístění a jejich vliv na lidstvo na planetě Nula. Nyní je duchovní situace jiná, protože zde už působím v těle Jany a mám tým Boží rodiny, který velmi razantně ovlivňuje jak transformaci lidstva, tak konvertování bytostí pekel do pozitivního stavu. Nepracujeme pouze na této planetě, která je klíčová pro celý Multivesmír, ale i v zóně vymístění a na jiných místech Stvoření, byť si to do převibrování většina týmu BR neuvědomuje. Výjimkou je Siri Kaminari v těle Martiny, která se vědomě účastní konvertování mnoha padlých bytostí a zasloužila se i o odchod dvou nejvyšších vládců pekel Zeuse a Boroga do limba (v únoru 2017 lineárního času) i za cenu vlastního utrpení a neustálých bolestivých útoků Pseudotvůrců na sdrce. Snaha ji fyzicky zlikvidovat trvá už od jejího narození v tomto těle a Siri, součást její speciální bytosti, je pronásledována už od napadení Asgardu v 9D virem od Pseudotvůrců. Zóně vymístění nyní vládne tzv. TRIO, ale faktickým vládcem je Alláh, který stojí i za vznikem islámu a zúčastní se i triumfálního druhého příchodu Pseudotvůrců na Zemi/Nulu ve 20. letech tohoto století a krátkého vítězství negativního stavu na této planetě, aby bylo odpovězeno na otázku, která ho aktivovala (Jak by vypadal život bez Boha, nyní Pána Ježíše Krista a jeho/jejích duchovních principů lásky?).

   Vláda TRIA je natolik krutá, že se přestává líbit mnoha bytostem pekel, dokonce mnohým Pseudotvůrcům, kteří se i díky naší Misi Boží rodiny seznamují s knihami Nového zjevení a mají možnost sledovat oběť Pána Ježíše Krista v ženském těle a všech věrných spolupracovníků. Nikdo nemůže být absolutně negativní, protože má v sobě i ta nejzavilejší a nejzlejší bytost Boží jiskru, díky níž je naživu. Při styku takové bytosti s láskou dochází ke kontaminaci, čímž se odhalí bída, ubohost a špatnost negativního stavu. V peklech je nyní velmi napjatá situace, vytváří se ještě více frakcí, které mezi sebou bojují, mnoho bytostí se účastní odboje a pomáhá šířit Nové zjevení, které je klíčem k eliminaci negativního stavu. Urychluje se proces vyprazdňování zóny vymístění a tím se i přibližuje konec tohoto zkráceného cyklu času.

   Nyní se budeme věnovat roli bytostí, které nazývám Renegáti:

   Zóna vymístění existuje kvůli důležitému duchovnímu zákonu svobodné volby. Každý má možnost přijmout nebo odmítnout kohokoli a cokoli včetně Mě, jediného stvořitele všeho a všech, Pána Ježíše Krista. Aby bylo možné odhazovat takové myšlenky a nezamořovat jimi pozitivní stav, odhazují se do odpadkového koše Multivesmíru. Zpočátku byla tato zóna neobydlená, ale po genetických experimentech vědců s biklonováním a rozštěpení původně oboupohlavních lidí do mužského a ženského těla byla položena výše zmíněná otázka. Tehdejší vědci (nyní Pseudotvůrci) vyslali v předstihu do neobydlené zóny vymístění dobrovolníky, kteří s nimi souzněli a chtěli se zúčastnit experimentu, aby připravili zázemí pro budoucí obyvatele. Tyto původně lidské bytosti se díky svým volbám staly negativními a postupně se propadaly hlouběji do ZV a tím se vzdalovaly Mně, tehdy Nejvyššímu. Potom, co Pseudotvůrci opustili planetu Země (v době Atlantidy), cestovali v čase a přemístili nejzevnější odlesk planety Země do zvláštní pozice na okraji zóny vymístění do sluneční soustavy s jedním sluncem, aby zde dokázali, že je možné tvořit život v rozporu s duchovními principy lásky. Tehdy už se podíleli na rozšiřování a osídlování pekel, protože měli ty nejlepší schopnosti přímo ode mne, s tím rozdílem, že nikdo jiný kromě Mě není absolutní, ale je relativní. Jak to u bytostí s velkým egem bývá, stále častěji docházelo k rozbrojům a bojům o moc mezi Pseudotvůrci a původními obyvateli Renegáty. Pseudotvůrci mají větší schopnosti, a proto nad Renegáty většinou vítězí, občas se s nimi dohodnou na podílu moci zejména nad lidstvem, které bylo zfabrikováno Pseudotvůrci po mnoha neúspěšných pokusech až do dnešní podoby. I v současné době budování Nového světového řádu působí na osud lidstva obě skupiny: Pseudotvůrci i Renegáti. Každá má své sféry vlivu a řídí nejvyšší ilumináty a tajné vládce světa, vyvolávají konflikty, katastrofy všeho druhu, zasahují do všech oblastí života obyvatel Nuly. Z Mého absolutního pohledu milují Renegáti svůj negativní pseudoživot ještě více než Pseudotvůrci, nemají žádnou snahu něco změnit a konvertovat do pozitivního stavu. Budou až do konce cyklu času obývat pekla a teprve pak budou jako všichni uvedeni do neutrality, aby si zvolili život nebo duchovní smrt, protože v novém cyklu času už nebude existovat negativní stav.

   Děkuji vám za spolupráci a šíření Božího slova, zejména všech knih Nového zjevení, velmi vás všechny miluji.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 26.2.2018

 

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
http://www.bozirodina.cz

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm

ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm

KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm

POSELSTVÍ Z NITRA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_poselstvi_z_nitra.htm

ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm

HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_hlavni_ideje_noveho_zjeveni.htm

KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm

KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_3_sdeleni_894_896.htm

Zdroj:  Karel Konečný (AA Michael) – Google+

Print Friendly, PDF & Email