Přijdu dřív, než si myslíte

586. Poselství Ježíše ze dne 29. října 2018.

Nástroj: Julie Whedbee (USA).

PŘIJDU DŘÍV, NEŽ SI MYSLÍTE

Hovořila jsem s Jahushuou a sdílela s ním své obavy, i když On ví všechno o tom, jak velmi temným se stane svět a jak my, jako jeho Nevěsta, musíme od Něho získávat jeho sílu a pomazání k dokončení tohoto běhu v plné síle. Přemýšlela jsem o urychlení času, ve kterém žijeme, a proč nám říká o svém velmi brzkém návratu, dokonce bezprostředním, protože v království už není čas. On je mimo čas, a vím, že výraz brzy, z jeho pohledu, nemá stejný význam, jako naše představa brzy, založená na tom, co nám Slovo říká. Tak jsem Ho požádala, aby nám to pomohl pochopit z jeho pohledu. Jsem velmi vděčná za jeho trpělivost, protože mi více objasnil, co máme dělat, než přijde.

Hovoří Otec:

Nikdy nejste sami. Já nikdy nepřicházím dřív, ani pozdě. Jsem váš Hayah. Jsem všudypřítomný, vždy existující. Vždy jsem byl a vždy budu. Veškeré stvoření, cokoli a všechno, co bylo stvořeno, existuje uvnitř Mne. Mimo Mne nebylo stvořeno nic.

Závoj byl rozdělen kvůli mé oběti, ale velmi brzy se úplně zvedne a ti, kteří svůj život podřídili Mně, ti, co zůstávají hluboko ve Mně, budou znát co Já znám, a jejich duchovní zrak bude plně otevřen. Bude to jen chvilka času, jak ho znáte, než přivedu zpět prvotiny mého stvoření do harmonie se Mnou, jakmile začne vyvrcholení všech věcí.

Čili to, co říkám, je, že vy, kteří jste Mi dali svůj život, své srdce, své všechno, a přijali jste Mě jako svého Krále a Mesiáše, budete vždy vládnout a kralovat se Mnou v mém království.

Jste moji spoludědicové, moji přátelé, synové a dcery. Protože to je pravda, znamená to, že nejsme nikdy odděleni – jste ve Mně, Já ve vás, jsme Jedno. Protože jsme Jedno a nikdy se nerozdělíme, bez ohledu na to, oč vás požádám, nezáleží to na vnějších okolnostech, ať jste kdekoli. V nejzazší části vesmíru, tam Já jsem. V největší hlubině země i moře, i tam Já jsem. Za nejvzdálenější galaxií, známou člověku, Já tam jsem.JÁ JSEM.

Každý z vás byl navržen cíleně z velmi důležitého důvodu, s vlastním souborem úkolů, tvořících záměr, který mám pro váš život. Každé z mých dětí má svůj účel. Přišli jste na zemi naplnit tento cíl. Můj plán je doslova ve vaší krvi, v DNA, je plánem vašeho života a Já toužím, aby se zde tento cíl naplnil. Dáte-li všechny díly skládanky dohromady, dokonale spolu padnou.

Kus hlíny nemůže radit hrnčíři, ale poddá se ruce svého umělce. Stejné je to s vámi, kromě okamžiku, který přijde rychleji, než byste si mysleli, že zjevení mého bezprostředního návratu bude pro vás skutečností. Postačí, abyste ve Mně zůstali během času, kdy budete v časoprostorovém omezení, a prostě poslouchali a důvěřovali vedení mého Ducha Svatého. To zatím stačí.

Až nahlédnete mimo tuto říši, mýma očima, a ne extrémně omezenými smysly zde na zemi, začnou se vám otevírat oči mnohem větší skutečnosti, než jaké jste si vědomi během vaší cesty zde. Je jedno, kam jste byli posláni konat dílo svého Otce, protože všechno náleží Mně. A znovu tedy, pokud jste ve Mně, nikdy se nerozdělíme, a proto na místě nezáleží.

Jde prostě o velmi dočasnou část vaší cesty, ale integrální část vašeho duchovního zrání. Až vás převedu z tohoto života do posmrtného, budete dál trávit věčnost růstem k dospělosti se Mnou, protože Já se stále rozpínám svým srdcem a láskou k mému stvoření.

Všechno bylo vytvořeno z Lásky a ta nikdy neskončí. Až odsud odejdete, budete se dostávat do stále hlubší a hlubší důvěrnosti se svým Otcem, už nezadržováni hranicemi této omezené existence.

Jeden z nejvážnějších důvodů, proč tu jste, je hlásat s mou autoritou moji moc a mé Slovo, dokud jste zde, protože, když to děláte, mění se paradigmata, myšlenková schémata. Jste sem vysláni, coby rozšíření svého Otce, posunout výš frekvenci této říše, aby se nakonec všechno stvoření vrátilo do harmonie se svým Stvořitelem, protože činím všechny věci nové. Zbavím zemi prokletí, pod kterým byla a vrátím ji do původního stavu. Váš pobyt zde je mnohem dočasnější a kratší, než si uvědomujete.

Pokud jde o vaše obavy, slíbil jsem vám, že v těchto posledních dnech budu vylévat naprosto všechno, co budete potřebovat k uchování a dokonce, abyste se pozvedli více ve Mně, neboť Já vím, jaké přijde temno, protože ho dovolím.

Důkladně jsem vás varoval, že všechno dobré bude nazýváno zlem a zlé dobrem.Varoval jsem, že mnohé, co je psáno v mém Slovu, se stane v této generaci, než pro vás přijdu. Už je to tady, ano, ale neopustil jsem vás a jste vybaveni vším, co potřebujete.

Jste vycvičeni a jdete v mé moci a autoritě… tak stůjte! Je pro Mne něco příliš těžké? Mluvte směle a hlásejte, že Král Králů přichází vykoupit zemi z jejího prokletí, a přivede k sobě za vysokou cenu svůj lid, bude-li Mě poslouchat a důvěřovat Mi.

Klíče od mého království máte, dal jsem vám je, a musíte je použít. Jsou v nich odpovědi, které hledáte, a převedou vás do vyšší úrovně chápání událostí a rovněž vám otevřou dveře, které jsou před vámi. Klíče jsem vám dal proto, že je teď musíte mít ke všemu, co se děje.

To je teď velmi důležité, moje Nevěsto. Zmínil jsem otevřené dveře, a teď je čas do nich vejít. Klíče máte. Čekám na vás. Je to lehčí, než myslíte. Nekomplikujte si to. Je to věc obsazení místa. Pojďte ke Mně a proste mého Ducha Svatého, aby vám odhalil, zda není ve vašem životě nějaké místo, které vás zadržuje.

Smělým každodenním hlásáním mého Slova, otevíráte ve svém životě brány a odemykáte zjevení, jelikož Pravda se zde upevňuje, rozptyluje temnotu.

To je třeba dělat neustále, vždy hlásat Pravdu, stát na svém základě, zakořenění ve Mně a mém Slovu, nekolísat, nehnutelní, neotřesitelní. To je vše. Ve Mně dokážete ovládat moc, jakou tento svět nikdy neviděl od časů, kdy jsem chodil po zemi. Žádejte o tuto moc, protože to žádám Já.

Stále vám říkám, že nebudete-li zakotveni ve Mně, budete smeteni tím, co už je tu. Intenzita temnoty a hnací síla za bezbožnými motivy Zlého zastihne mnohé v nestřežené chvíli a, bohužel, padnou do podvodu. Nepřijde jenom více bouří a přírodních katastrof, ale oheň, invaze a občanské nepokoje, nemoci, sucho a hladomor.

Přijde to teď tak rychle, moji milovaní. Ale nebojte se, protože jsem pro vás učinil cestu, a nebudete chyceni do pastí. Vzhlížejte k nebi, a ano, přijdu dřív, než byste věřili!

Miluji vás věčnou láskou!

YAHUSHUA

 

Poznámka admina: Kvůli mimořádné důležitosti tohoto poselství, jsme je se souhlasem překladatele, bratra Miroslava, uveřejnili v hlavní nabídce. Jinak samozřejmě najdete poselství našeho Pána Julii Whedbee jako obvykle v roletkové nabídce „Texty k meditaci“.

 

Viz také:  http://poselstvi-zbytku.org/pdf/varovani.pdf

http://poselstvi-zbytku.org/pdf/prorocka_poselstvi.pdf

 

Zdroj:  http://poselstvi-zbytku.org/,   https://petrabostlova.wordpress.com

 

Print Friendly, PDF & Email