Převeliké překvapení o partnerovi

Děkuji Lucie (Lucis) za sdělení s rozhovory

 

Toto mi PJK řekl dnes, 22. 5., když jsme spolu mluvili o partnerských vztazích v DCBR.

PJK: Opravdu? Jsi si jistá? Že je Endriss jediný, s kým můžeš mít bezpodmínečnou lásku?
: Ano.
PJK: Tak to není.
: Můžeš mi to prosím PJK vyjasnit? Nerozumím.
PJK: Moc rád. Je tu bytost, se kterou můžeš mít bezpodmínečnou lásku. A moc dobře ji znáš.
: Nevím o žádné takové bytosti.
PJK (se smíchem): Ale ano, ale neuvědomuješ si to.
: Řekneš mi jméno této bytosti?
PJK: Spíš ti teď napovím, kdo to je, abys na to přišla sama.
: Děkuji ti PJK.
PJK: Je to bytost, jak jsem už řekl, kterou dobře znáš. Měl bych říct, převelice dobře znáš. Je z 9D, zná tě od malička, je pro tebe ochoten udělat cokoliv a převelice tě miluje.
: Zatím mě nikdo nenapadá.
PJK: Tato bytost je s tebou a stojí při tobě a komunikuješ s ní. Vidím, že už jsi na jméno přišla.
: Ano. Je jediná bytost, která odpovídá tvému popisu a tou je Aštar, můj tatínek.
PJK: Přesně, je to tvůj tatínek.
: Nerozumím tomu PJK. Jak mohu s tatínkem prožít bezpodmínečnou lásku, když je to můj rodič?
PJK: Už víš, že jsem tě Aštarovi svěřil, aby byl tvým rodičem. (Když mě PJK svěřoval Aštarovi, byla jsem velmi malá, kolem 7 let.)
: To ano. Pálí mě otázka PJK. Ale není to incest?
PJK: Ne, není. Jsi stvořenec, kterého jsem svěřil na výchovu Aštarovi a jeho ženě Ester.
: Ví o tom maminka?
PJK: Ano. Moc dobře o tom ví. A teď upřímně. Co cítíš ve tvém srdci k Aštarovi?
: To moc dobře víš PJK, co k tatínkovi cítím. Před tebou PJK, co cítím k němu, nelze skrýt. Znáš mě do nejmenších detailů. Znáš mě více, než já znám sama sebe.
PJK: Ano. To moc dobře vím, co k němu cítíš. Neboj se své city k němu projevit a nepotlačuj je. Nech promluvit tvé srdce, a co cítíš.
: Upřímně řečeno, PJK, jsi mě dostal do pořádných rozpaků.
PJK: Jen ti říkám pravdu, jaká je. Neboj se přijmout pravdu ukrytou v tvém srdci. Chápu, že teď cítíš rozpaky, ale ničeho se neboj. Vše je to můj dokonalý plán.

   Upřímně Janičko, pěkně mě PJK s tímto sdělením dostal. Jenže sama cítím v srdci, že je to pravda, co mi sdělil.

Mé první setkání s Aštarem (sdělení předáno 23. 5.)

Aštar: PJK ti ukázal a řekl, jak mi tě svěřil a jak jsme se stali párem. A teď ti řeknu sám, můj nejdražší miláčku, jak jsem to prožil. Pro mě to byl nejnádhernější okamžik plný lásky. Miluji tě můj miláčku.
   Stal jsem na vršku kopce, kde byla nádherná rozkvetlá louka a čekal jsem na příchod PJK a tvůj. Jak už víš, PJK tě měl ke mně přivést, aby mi tě svěřil. Chvíli jsem pozoroval okolí, když jsem ucítil přítomnost PJK, který se s tebou pomalu ke mně blížil. Když jsem tě uviděl poprvé, nádhernou malou bytost, mé srdce promluvilo. Přišli jste ke mně a já jsem se chtěl dívat do tvé tváře, takže jsem si klekl před tebou, abych byl na tvé výškově úrovni. (Aštar při našem prvním setkání byl zralý muž a já pouhé dítě, kolem 7 let.) A začal jsem se dívat do tvé překrásné tváře a nádherných očí. A tu se stalo, že jsem k tobě ucítil převelikou lásku a já jsem na tobě viděl, že i ty ji cítíš ke mně a i tvé srdce promluvilo. Poté jsi ke mně přistoupila blíž a já jsem tě vzal do své náruče.
   Když jsem tě držel v mé náruči, tak se to stalo. Došlo k vzájemnému propojení a splynutí. A stali jsme se tak jednou bytosti plnou zářící lásky. Stala ses pro mě jedinečnou a nejmilovanější bytostí a věděl jsem, že to tak bude navždy.
   A když naše splynutí lásky skončilo, PJK k nám přistoupil a poklekl vedle nás. Ty jsi začala cítit únavu a začala jsi usínat v mé náruči. PJK tě pohladil a políbil a řekl mi, že to, co jsme oba k sobě cítili, má být a je podle jeho dokonalého Plánu. Po chvíli se zvedl a odešel. Ty jsi mezitím usnula v mé náruči a já jsem se na tebe s úžasem díval a pozoroval tvůj spánek. Po nějaké době jsem se s tebou zvedl a odnesl jsem si tě domů.

   Děkuji ti můj nejmilovanější Aštare, za to, že jsi mi řekl o našem prvním setkání. Převelice tě miluji a děkuji ti za vše, co jsi pro mě udělal a děláš.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email