Pravda o Dalajlámovi

Jak většina z vás ví, nejen politické, ale i náboženské elity zde na Zemi/Nule slouží temné straně. Jakožto poskoci Pseudotvůrců pocházejí jejich duše z mnohých dimenzí zóny vymístění (pekel), stejně jako vy, Moji blízcí spolupracovníci v tělech, máte původ v rozmanitých dimenzích zóny umístění, čili v pozitivním stavu Pravého Stvoření. Tyto nízké entity mají za úkol šířit zlo do myslí většinou nic netušících pozemšťanů, jejichž většina se nechává ovládat a vysávat tímto matrixem a ovládacími programy negativních entit. Jejich vysílače pracují na principu jemných vln a mají velký vliv (až z 95-98 %) na život duchovně spícího jedince. Tato zařízení se nenacházejí pouze na Měsíci, kde jsou obsluhována za speciálními počítačovými pulty šediváky bez svobodné vůle, ale i jinde ve sluneční soustavě mezi 3. – 4. dimenzí (Jupiter, Mars,…).

Primárním účelem náboženských elit je zajistit odklon od pravých duchovních principů Pána Ježíše Krista, které jsou životně důležité a jimiž se řídí každá bytost v nebeských světech. Kdyby byly duchovní zákony platné ve vyšších dimenzích dodržovány i zde, negativní stav by na této planetě skončil bez mrknutí oka. Místo toho si lidstvo vytvořilo a stále vytváří mnohé falešné nauky, tradice, zvyky, dogmata, ulpívá na něčem starém a brání se změně, která by ho pomohla osvobodit. Ruku v ruce s tímto vymyslely vládnoucí složky tisíce složitých pseudozákonů, jež většina z nich odporuje zákonům přímo ode Mě, které jsou naopak jednoduché a postavené na pilířích lásky a dobra.

Stejně jako papež František, jenž připravuje půdu pro Druhý příchod Pseudotvůrců, tak i jeho protějšek z východu Dalajláma pracuje pro stejnou stranu. Tento představitel tibetského budhismu pochází z 9. dimenze pekel a inkarnoval se sem pro to, aby od poloviny 20. století, kdy byl dosazen na svůj post, a v průběhu prvních dekád 21. století postupně s dalšími šířil falešné, zprzněné či překroucené životní a náboženské ideje, jejichž následováním se bytost uzavírá sama sobě, svému nitru a srdci, kde přebývám Já, Pán Ježíš Kristus, absolutní Stvořitel všeho a všech. Slepým oddáváním se něčemu, co ve skutečnosti pochází od Božích odpůrců, se jedinec vystavuje úplnému svedení ze své duchovní cesty, protože pokud následovníci těchto učení přijmou falešné myšlenky za součást svých duší a podstat, nastává u nich spirituální pád. Budou mít jako všichni do jednoho, kdo přebývají na Nule, ještě možnost přijmout skutečného Boha, až se jim během Události/Varování nakrátko zjevím. Tuto skutečnost jsme popsali ve 31. kapitole druhé dávky Nového Zjevení na našich stránkách www.bozirodina.cz.

Jak je to doopravdy se zdejšími náboženstvími, jsme sdělili taktéž v Novém Zjevení od Boží rodiny, a to v jeho 5. kapitole „Náboženství na Zemi“. V rozšiřujícím výkladu o této problematice jsme pokračovali ve Sděleních PJK, jež najdete opět na výše jmenovaných stránkách. Pro některé zde připomínám, že není jediné náboženství, které by nebylo ovlivněno, nebo přímo vytvořeno strůjci negativních entit, dokonce ani křesťanství, které se od původního pravého učení Ježíše Krista odchýlilo nedlouho po jeho odchodu ze zdejší sféry.

A jak se věci mají se samotným Dalajlámou? Když byl v roce 1950 dosazen na svoje působiště, již dávno od svého narození věděl, co je jeho účelem v tomto dějství. Důležití agenti negativního stavu mají totiž takové schopnosti, o nichž se většině z vás ani nezdá. Do toho se započítává i důležitý fakt, a to ten, že tito pekelní tvorové jsou si již od dětství vědomi téměř plného rozsahu své životní náplně, jež slouží/bude sloužit k postupnému šíření zel a nepravd v tomto světě. Nikdo však kromě Mě a Pseudotvůrců (ačkoliv jsou jen relativní) nemá přesné a úplné informace o této hře zvané Život, která je pro obyvatele antivesmíru zatím tak nepříjemná a bolestivá. Proto ani jejich nejoddanější přisluhovači v tělech nemohou mít plnou znalost o čemkoliv, ale na rozdíl od drtivé většiny planetárních občanů, nestojících na těch úplně nejvyšších globálně-řídících postech, je bytí těchto tvorů zasvěceno do těch nejtajnějších informací, i když všechny díly skládačky znát nemohou.

Když vydala iluminátská skupina Bílého draka, jež zastupuje zájmy hlavně východoasijských vůdců, rozhodnutí o invazi komunistické Číny do Tibetu, nemohla frakce iluminátů západního světa, kterou je Sionisticko-kabalistická pod vedením USA, nenechat nic náhodě a pokusit se zvrátit snahy Číny o podmanění obrovského himalájského území. Americká tajná služba CIA proto nabídla Dalajlámovi mnohé výhody na poli fyzickém i mentálním, když s ní bude spolupracovat. Odboj proti Číňanům pak přímo vedl jeho druhý bratr Gaylo Dondrup. Bílý drak nakonec tento souboj elit za oponou viditelného světa, jenž se tehdy projevil vpádem do Tibetu, vyhrál.

Dalajláma byl v prvních dekádách svého života vycvičen do technik ovládání a čtení mysli druhých, to všechno ve službách stínové vlády západního světa a jejích tajných služeb. Tyto praktiky měl zabudované již ve své duši a DNA, stačilo pouze znovu aktivovat a rozvinout příslušné schopnosti tzv. černého mága. Díky vysoce rozvinuté (a zneužité) telepatii má schopnost ovlivňovat lidi okolo sebe. Je jedno, zda se jedná o jedince či celé masy lidí, výsledek je vždy stejný. Když je tento mentální nátlak použit, dosahuje se jím poslušnosti druhých, přičemž se to děje hlavně za účelem vymámení a následném získání tajných informací, jejichž poskytovatel je má za běžných okolností jinak ukryt hluboko v mysli.

Tibetský náboženský vůdce používá těchto technik zejména při setkávání se s různými státníky, politiky, prezidenty, premiéry, ministry a dalšími, aby po nabourání do jejich mysli získal důležitá sdělení, podléhající jinak tomu nejvyššími stupni utajení. Toho používal i při častém setkávání se s tehdejším prezidentem Václavem Havlem, který byl též přisluhovačem negativní strany. Dalajláma se spolu s americkými prezidenty a dalšími státníky výrazně podílel na jeho vlastním ovládání, až se stal úplnou loutkou v rukách mocnějších. Havel se výraznou měrou podílel na destabilizaci v České a Slovenské republice i v jiných oblastech, a to nejen na úrovni fyzické, ale i na úrovni duchovní. Po smrti svého fyzického těla odešel do 5. dimenze zóny vymístění (pekel), kde nyní zažívá vše, co způsobil během pozemského života ostatním. Bytosti v peklech se kvůli svému ovládání a duchovní neznalosti většinou zdráhají přijmout Moji lásku a dar spasení, který jim neustále nabízím. Většina z nich proto ze svobodné vůle zůstane v antivesmíru až do konce tohoto cyklu času, kdy jim dám poslední možnost a výběr, zda si přejí konvertovat do pozitivního stavu.

Dalajláma takto získávané informace posléze předává řídícím orgánům tohoto světa, na jejichž vrcholu stojí 13 iluminátských rodin, z nich ta nejvyšší, Rothschildové, má hlavní a rozhodující slovo ve všem. I díky němu je mysl státníků zatím suverénních států pečlivě analyzována a stínová vláda má pak lepší přehled o tom, zda není některý z nich náhodou neposlušný. Pokud ano, je buď donucen ke spolupráci, nebo je rovnou odstraněn. Tibetský láma, vůdce vysokého stupně zasvěcení, mající mnohé schopnosti a sloužící zájmům loutkovodičů, podílejících se na finálním zotročení lidstva, je členem několika tajných spolků, jako je např. Agenda 2030. Tato organizace rychlým tempem zavádí pod záštitou nadnárodní instituce OSN Nový světový řád v celoplanetárním měřítku. Rovněž se aktivně účastní tajných zasedání iluminátů po celém světě, na které je zván a kde jsou mu přidělovány další úkoly. Taktéž se spolu s elitami účastní různých temných rituálů a okultních praktik.

Nechávejte se proto vést přímou Mnou, Pánem Ježíšem Kristem ve vašem srdci, naslouchejte hlasu intuice a poznáte, co je pravda a co je lež. Nestrhávejte se tímto loutkodivadlem, staňte se pozorovateli a buďte nad věcí. Klidnou hlavu si zachovávejte vždy, i když jde o politickou či náboženskou scénu, protože už víte, že to, co se vám předkládá, je pouze klam na ovlivnění dosud duchovně spících. Nesoustřeďte se ani příliš na právě vrcholící prezidentské volby ve Spojených státech amerických, protože žádný z politiků nikdy nemůže vyřešit nebo reformovat tento systém. Mnozí z vás budou zvolením nového prezidenta USA překvapeni, mnozí z vás naopak velice zklamáni. Tak či onak vás budou světové události a konflikty nechávat vždy klidnými, protože máte v každém okamžiku vše, co doopravdy potřebujete a také to nejcennější – lásku v srdci.

Váš Pán Ježíš Kristus | 1. 11. 2016

Zdroj: Boží rodina

Print Friendly, PDF & Email