Poslední budou první a první poslední…

…aneb co to znamená, když Pán Ježíš Kristus (PJK) „pohne svícnem“

 

   Letošní MS ve fotbale přináší mnohým značná překvapení až rozčarování. Stalo se totiž to, že mnohé tzv. hvězdné týmy, které před 4 lety hrály finále či tzv. „mířily vysoko“, zhasly již v základní skupině (Německo) nebo těsně po ní (Argentina) či se vůbec nekvalifikovaly. To, že si právě tyto národní týmy „vylámaly zuby“ na ruské půdě, tak již všemu dodává jen zvláštní historickou symboliku.

   Holandsko (3. v roce 2014), Itálie – tyto země se ani nekvalifikovaly, Německo (mistr světa 2014) – v roce 2018 dopadlo fotbalově „jako u Stalingradu“ vyřazeno 4. ze 4 v základní skupině po potupné prohře s Koreou. Argentina (2. v roce 2014), Španělsko, Portugalsko a Japonsko – vyřazeny v osmifinále. Proč o tomto píši? Protože všechny tyto země (kromě Holandska) nějakým způsobem souvztažily či souvztaží s fašismem/nacismem. Opravdu zvláštní to symbolika. A to nám (paradoxně) otevírá cestu k dnešnímu tématu.

   Když PJK „pohne svícnem“, vše je najednou jakoby jinak. Kde bylo kdysi „nahoře“ je nyní „dole“ a naopak. Rčení „pýcha (vysoké ego) předchází pád“ tady také hraje svoji roli a platí dvojnásob. Tolik fotbalový úvod.

   Pojďme se ale nyní zaměřit na obecný princip. Stěžejní biblický verš je dnes tento:

   „Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš“. Zjevení Janovo 2:5

Rozšířený výklad:

   Celá první věta: „Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív“ – není ničím jiným než poslední výzvou a varováním ze strany PJK, aby nemuselo dojít k „pohnutí svícnem“.

   „Přijdu na tebe“ – znamená dovolení „pohnutí svícnem“ pro poučení.

   „jestliže se neobrátíš“ – znamená podobně jako v první větě výzvu ke změně/k navrácení se na duchovní cestu bez nutnosti zažít událost „pohnutého svícnu“.

   Co ale znamená ono tajemné „pohnout svícnem“?

   Pohnout svícnem znamená obecně povolení PJK ke spuštění nějaké životní lekce/zkušenosti či etapy (složené i z více dílčích „lekcí“) která má sloužit k hlubokému duchovnímu „vystřízlivění“ a ponaučení s cílem nasměrovat danou osobu (ale funguje i pro národ), která v tom čase z různých důvodů ujíždí mimo svou duchovní cestu a míjí tzv. plán duše, zpátky k PJK. Bez ohledu na to, co tou „nutnou zkušeností“ je, má ta událost vždy charakter „pohnutého svícnu“. Svícen by se dal nahradit slovem úděl. „Pohnutý svícen = pohnutý/změněný úděl“. Uplatníme-li výše uvedené rozšířené významy, zní závěr verše takto:

   „Ne-li (nenavrátíš-li se ke mně = PJK), dovolím tvůj pohnutý/změněný úděl za účelem tvého poučení (jestliže nezměníš svůj přístup v problematické oblasti)“.

   Když do života jedince (ale i národa) dorazí „pohnutý svícen“, většinou ta „lekce“ dochází danému člověku (národu) s jistým časovým zpožděním. Uprostřed té události či série událostí při nepochopení, o co se jedná, jí/je dotyčný jedinec (či národ) může pojímat jako negativní. Ale není to PJK, kdo by si snad liboval v „hýbání svícny“ jako to dítě na pískovišti, když zboří z písku hrad, pouze danou či dané záležitosti (ať již v životě jednotlivce či národa) dovoluje pro již zmíněné hluboké duchovní vystřízlivění a ponaučení.

   „Když v životě opakujeme stále dokola stejné chyby, jsme jako „zaseklá gramodeska“, ještě na nich naopak lpíme s tendencemi si je obhajovat (bez ohledu na to, v jaké oblasti – např. stravovací návyky, životospráva, morální a duchovní hodnoty), koledujeme si o pohnutí svícnem“.

   A jelikož „poslední budou první a první poslední“ (Matouš 19:30), nemá z pozice pozitivního stavu (Božího království) absolutně žádný význam a smysl stěžovat si na svůj (byť trpký) úděl a porovnávat jej s úděly ostatních. Pokud by totiž i porovnávání se a stěžování si přerostlo „únosnou mez“, stane se problematickou oblastí a dotyčný si rovněž koleduje o pohnutí svícnem.

   V nejširším významu je pak celý tzv. Negativní stav „pohnutým svícnem“ = pozměněným údělem, neboť je dovolen PJK na zkrácený cyklus času pro důležité duchovní „vystřízlivění“ a ponaučení všech bytostí.

   Když PJK „pohne svícnem“, staré hvězdy (a to nejen ty fotbalové  ) se hroutí/hasnou a nové se rodí. Je proto třeba setrvávat v celkové duchovní bdělosti, nepodléhat přáním ega a lákadlům negativního stavu (chcete-li obecně hříchu), aby to nebyla příště náhodou právě ta naše hvězda či ten náš svícen, s níž/nímž PJK dovolí pohnout a pro naše ponaučení si pak budeme muset projít nějakou poučnou životní lekcí, kterou pak většinou pociťujeme záhy a přímo.

   Jak říkají s oblibou angličané: „Prevention is always better than cure“ – „Prevence je vždy lepší než léčba“, v tomto případě léčba „pohnutým svícnem“.

   A tou prevencí je průběžná sebereflexe, vcházení do nitra (tzv. ztišení před Bohem = PJK) a celková duchovní bdělost.

„Fotbalové“  sdělení Tyrona pod vedením PJK

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email