Kdo poslechne své nitro, bude zbaven problémů

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Moje milované stvořené děti…

   Často si stěžujete na váš život, jak je bídný a nuzný, ale to je jen proto, že se zaměřujete na vnější věci okolo vás – peníze, jídlo, léky, bydlení,… Záleží mi, abyste byli všichni do jednoho spokojeni. Ve vašem vlastním zájmu vás vyzývám, abyste se pohroužili do svého nitra, kde sídlím já – Pán Ježíš Kristus, navázali se Mnou dávno ztracený kontakt a nechali se vést.

   Uvidíte, že už nebudete strádat po všech stránkách na vaší jedinečné a neopakovatelné životní cestě na planetě Nula. Musíte Mně ale důvěřovat a svobodně se rozhodnout, že budete Moji lásku a světlo nosit, jinak to nejde, protože Já (ani nikdo z jiných bytostí pozitivního stavu) neporušuji Své duchovní zákony. Nemůžete po Mně chtít, že zlepším váš život, pokud nebudete důvěřovat absolutnímu Stvořiteli, který je jako jediný/á dokonalý/á a nedělá žádné chyby.

   Vy, moje krásné bytosti, které jste dočasně uzavřené v tělech od Mých odpůrců – Pseudotvůrců, nedokážete vnímat dokonalost Božího plánu nejenom při vyvedení části lidstva do vyšších dimenzí Multivesmíru. Přesto se zkuste nad všechny problémy této reality povznést a nechat se vést. Kdo jiný by měl znát a radit na stezce života, nežli Já, věčný rodič všech nekonečných bytostí? Milióny lidí na celém světě i v těchto těžkých podmínkách planety Nula to dokázalo, když Mne trvale pozvali do duchovního nitra, navázali kontakt a odevzdali se do božích rukou.

   Musíte začít sami od sebe a ze svobodné vůle. Nikdo vás nemůže přinutit k ničemu, ale pokud opravdu chcete podstatně zlepšit svůj život, udělejte to, co vám radím. Poslouchejte intuici a nemůžete se splést.

   Za pravdu mi dáte tehdy, až uděláte to, co jsem sdělil. Můžete o tomto zážitku slyšet z doslechu, ale lepší je mít vlastní zkušenost. Tak nač čekat?

 Váš Pán Ježíš Kristus

Zdroj: Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email