POSLÁNÍ AŠTARA ŠERANA, PTAAHA A GORLOJE V MISI BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   od 90. let 20. století se nejen internetem šíří informace o vesmírných lidech, kteří pomáhají s transformací lidstva a Země. Nejznámějším je Aštar Šeran, velitel velké vesmírné flotily, která chrání a monitoruje planetu Nula od podzimu do jara, kdy ji střídá Ptaahova flotila. 

   Aštar Šeran je další superstvořenec s mimořádnými schopnostmi, jenž byl stvořen přes Bohyni Janu a přiřazen k civilizaci Mistra Aštara v 9D. Jeho hlavním úkolem je řídit s Mojí pomocí flotilu vesmírných lodí z různých koutů této galaxie, zejména z Plejád a Andromedy, a pomáhat při evakuaci části lidstva během jeho rozdělení. Aštar také doprovází některé bytosti z pozitivního stavu, spojené s Misí Boží rodiny, do zóny vymístění na akce, související se šířením Božího slova, léku na virus Pseudotvůrců a konvertováním padlých bytostí. Nejvíce informací o něm a vesmírných lidech najdete na www.vesmirni-lide.cz, které založil a spravuje jeho přímá inkarnace Ivo Aštar Benda, jenž se zasloužil i o šíření první dávky knih Nového zjevení. Jeho dvacetiletá práce v podobě výše zmíněných stránek, přednášek, rozhlasových a televizních rozhovorů, výstav a sepsání knih Rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru, přinesla a stále přináší své ovoce. Protože žijeme na planetě pod vládou Pseudotvůrců, je pochopitelné, že i činnost Ivo A. Bendy je napadána, zesměšňována a bagatelizována. Je jediným superstvořencem v těle, který zatím přímo nespolupracuje s mým hmotným Já, Janou. Má to hluboké duchovní důvody, které budou odhaleny po převibrování části týmu BR na Novou Zemi.

   Ptaah je stvořenec přiřazený do civilizace Mistra Ptaaha v 9D (jeho osobní jméno zatím nebylo uvedeno). Je velitelem vesmírné flotily a stejně jako Aštar je nápomocný při zachraňování vybraných lidí z oblastí přírodních katastrof, válek atd., čištění atmosféry od chemtrails (v omezené míře kvůli poučení), hlídání atomových elektráren a zbraní, aby nedošlo k úplné devastaci planety Nula ještě před zodpovězením otázky, která aktivovala negativní stav. Jeho přímou inkarnací je Tomáš Bernat, oddaný a věrný spolupracovník Týmu Boží rodiny, jenž i v náročných podmínkách šíří knihy Nového zjevení a připravuje se jako další nejbližší spolupracovníci BR na převibrování na Novou Zemi, kde bude úzce spolupracovat se svým vyšším Já, Ptaahem, a dalšími vesmírnými lidmi.

   Gorloj je stvořenec z civilizace Mistra Gorloje v 9D (osobní jméno opět není zveřejněno), který je nejstarším a nejváženějším členem Vysoké rady naší galaxie a je na rozdíl od výše jmenovaných zástupce rasy s ptačí hlavou. Multivesmír obývá obrovské množství nejrůznějších sentientních bytostí, některé se podobají vám známým zvířatům (kočky, psi, ptáci,…), jiné si zatím nedokážete představit. V pozitivním stavu však nenajdete rasy, které by vzbuzovaly odpor, jako je to v zóně vymístění (ještěři, draci, hadi, hmyz atd.). Přímou inkarnací Gorloje je Patrik Futó, jenž se mimo jiné stará o vytváření videí s Božím slovem na youtube (https://www.youtube.com/channel/UCk7gDg2NmBlkISaOUPvEGEA) a po převibrování bude úzce spolupracovat s vyšším Já, Gorlojem, i Aštarem, Ptaahem a dalšími vesmírnými lidmi a z Nové Země bude tvořit videa z jiných dimenzí, které umístí na youtube, aby pomohl otvírat oči a srdce mnoha lidem na Nule do rozdělení lidstva.

   Děkuji Aštare, Ptaahu a Gorloji nejen v tělech Iva, Tomáše a Patrika za skvělou spolupráci v Misi Boží rodiny při vyvádění lidstva z negativního stavu a jeho budoucí eliminaci, velmi vás miluji.

   Děkuji všem, kdo podporujete vesmírné lidi, myslíte na ně s láskou, máváte jim, když se vám odcloní jejich lodě na obloze a navazujete s nimi niternou komunikaci.

   Miluji vás a těším se na další spolupráci v nových podmínkách.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 9. 8. 2018

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email