POSLÁNÍ AA MICHAELA V MISI BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   seznámím vás s posláním AA Michaela v Misi Boží rodiny při záchraně Stvoření od negativního stavu. Začnu citátem z knihy KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI:

Hadu bude rozšlápnuta hlava.
„Zaznívá Kristovo volání: Démone, tvá hodina a hodina tvých přisluhovačů udeřila!

Žena, o níž se píše v proroctví o době konce, která je známa v křesťanství už téměř dva tisíce let, působí v nynějším čase jako člověk mezi lidmi. Tato vysoká duchovní bytost v pozemském šatě, obklopena Božími zástupy – v čele nositel Božské vůle, zvaný Michal (Archanděl Michael – pozn. zpracovatele), rozdrtí spolu s Božími posly hadovi hlavu nejen na Zemi, ale i v místech očisty.

Státu démonů a jejich přisluhovačů se zmocnil rozruch. Cítí, že se blíží jejich hodina. Aby jejich svůdcovský princip nebyl odhalen, usilovali a usilují všemi démonskými metodami a satanskými prostředky o lidský život této ženy. Avšak je příliš pozdě. Tato žena je obklopena a chráněna legiemi Božích poslů, v čele cherub Božské vůle, Michal. Odkryje spolu se mnou princip svádění odpůrce a osvobodí spolu s posly Božími duší a lidí dobré vůle ze satanského zajetí.

V duchu Božím, ve Vše-Jediném, je moc Temnoty už zlomena. Její přisluhovači, nástroje a zbožňovatelé Temnoty, podléhají více a více následkům svých příčin. Tím mají méně síly postačovat požadavkům démonů: Svádět lidi, činit je závislými, dělat z nich otroky, přitakávače a zásobovače energie (hrubovibrační energie strachu a negací – pozn. zpracovatele).

Opakuji: Hadu bude rozšlápnuta hlava. Než k tomu dojde, bude to nenasytné umělé zvíře odhaleno.“

   K odhalení nenasytného umělého zvířete došlo v knihách Nového zjevení, nadiktovaných z nitra Pánem Ježíšem Kristem superstvořenci Petru Danielu Francuchovi v 80. a 90. letech 20. století. Druhou dávku začala psát Bohyně Jana pod názvem Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny a v Doplněních pokračuje superstvořenec AA Michal Rafael. Všechny tyto knihy jsou nezbytné pro budoucí ukončení negativního stavu a slouží jako prostředek konvertování padlých bytostí. Seznamují se s nimi bytosti jak v zóně vymístění, tak v pravém Stvoření a každý z planety Země/Nula, kdo se rozhodne žít v novém Multivesmíru v novém cyklu času, nejčastěji na Nové Zemi. I když jejich znalost není podmínkou vytržení, láskyplní lidé, vyzvednutí na lodě vesmírných lidí se s nimi seznámí ještě během pobytu na lodi po výměně těla od Pseudotvůrců za duplikát ode Mne. Dva superstvořenci, stvoření i prostřednictvím Bohyně Jany mimo prostor a čas před aktivací negativního stavu byli umístěni do civilizace AA Michaela, aby se připravili na nesmírně náročné poslání: inkarnovat se do lidských těl a spolupracovat v Týmu Boží rodiny. Jedním je Karel Konečný, který má za úkol zejména šířit knihy Nového zjevení na internetu. Založil a spravuje webové stránky a profily na sociálních sítích:

novezjeveni-pjk.wgz.cz/
http://karelkon.simplesite.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014072804093&fref=ts
https://plus.google.com/111124821602941836853
https://twitter.com/KonecnyKarel
https://vk.com/id283500814

   Druhým superstvořencem je Martina Skrbková (na fb Siri Michaela: https://www.facebook.com/search/top/?q=siri%20michaela), která vytvořila ve svém srdci lék na virus od Pseudotvůrců, pomáhá konvertovat padlým bytostem, zejména těm nejtemnějším Renegátům a Pseudotvůrcům, aktivátorům negativního stavu. Její bytost je propojena s kotevními planetami Bifrostu v pravém Stvoření a planetami v zóně vymístění, aby mohly být postupně vysvobozeny a navráceny zpět do pozitivního stavu. Martina je také propojena s planetou Země ve 3D/Nulou i jejím multidimenzionálním vědomím Gaiou, díky čemuž si vzájemně vyrovnávají vibrace po těžkých útocích skalárními zbraněmi na srdce. Vládnoucí křídlo Pseudotvůrců i Renegáti usilují o fyzickou likvidaci jak Martiny, kterou považují hned po mojí přímé inkarnaci Janě za nejnebezpečnější, tak Gaii, aby zabránili jejímu vzestupu do 5D. To je však nemožné, protože nemůžou udělat nic, co jim nedovolím kvůli poučení a odpovědi na otázku: Jak by vypadal život bez Boha. Po rozdělení lidstva se tělo planety Země 3D propadne z neutrální pozice nula na pozici -1, tedy do pekel, kde ji Pseudotvůrci napojí na umělou inteligenci (centrální počítač zóny vymístění), aby nahradili duši Gaii, která převibruje spolu s částí lidstva a spojí se s tělem Nové Země.

   Děkuji vám milovaný/á archanděli Michaeli v tělech Karla a Martiny za skvělou spolupráci a velikou oběť pro celý Multivesmír.

   Děkuji vám všem, kdo podporujete naši Misi Boží rodiny a pomáháte tak urychlovat eliminaci negativního stavu.

   Všechny do jedno vás velmi miluji a těším se na další spolupráci nejen na Zemi/Nule.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email