Poselství Pána Ježíše Krista💝

Děkuji Jani Amitel za Poselství PJK

Jsem tu, Já váš Pán Ježíš Kristus,
jsem přítomen na vaší cestě,
kdy duše vaše volají “ Přijď pro nás Pane náš.“
Cesta ta je propletená ke mně a mnozí
utrpením projít musí, by duše čistá byla.
Kdo vzhlíží ke mně děti moje,
hladkou cestičku má do výšin mých.
Věřte, že vytržení přijde pro ty,
kdož připraveni budou absolvovat cestu lásky,
takovou, co vede ke mně.
Křídla vám dám děti moje,
křídla z perel lásky.
Vy navrátite se zpět ke mně,
tam, kde domovem je nazván Ráj nebeské krásy.
Cestou nebeskou, kde dvířka pro vás otvírám
a domov vám přichystám.
Andělé jsou připraveni, aby vás s láskou
spolu se mnou přivítali, nebeské tóny
vám zde radostně budou hrát.
Krajina osvícena světlem nebeským.
Nevídanou krásu jsem pro vás přichystal.
Svobodu, kterou dosud jste neznali.
Věčnou lásku a mládí spojenou s krásou
jemných těl, co vánku se podobají.
Čekám na vás, Lásky moje,
už krátí se ta věčná chvíle,
kdy shledání se mnou dokončeno bude.
Sílu vám posílám
a s láskou vás objímám.
Miluji vás Rodinko Boží,
děkuji za pomoc vaší
a s Janičkou, inkarnaci mojí v čele
očekávám vás v setkání na Telos hoře.
Miluji vás děti moje.💗
Váš Pán Ježíš Kristus.
Děkuji ti PJK s láskou💝 Amitel

Zdroj:  Jana Kyslíková -Google+

Print Friendly, PDF & Email