Pátek – šestý paprsek

Zlatě a rubínově zbarvený plamen:

MÍR, POKOJ, UZDRAVOVÁNÍ, SLUŽBA A MILOSRDENSTVÍ

 

   „VE JMÉNU MÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ VZÝVÁM RUBÍNOVĚZLATÝ PLAMEN POKOJE A SLUŽBY:

   „PROUDI DO KAŽDÉ BUŇKY MÉHO TĚLA A PŮSOB SKRZE MNE POŽEHNANĚ NA VEŠKERÝ ŽIVOT, ABY VŠICHNI, S NIMIŽ PŘIJDU DO STYKU, CÍTILI TVOU LÁSKU, TVŮJ POKOJ A TVOU DOKONALOST. JÁ JSEM ŽEHNAJÍCÍ, HOJÍCÍ PŘÍTOMNOST, KTERÁ DO VŠECH STRAN PŘINÁŠÍ MÍR A HARMONII.“

   „JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

Velký Mistr JESUS CHRISTUS, nyní zastávající úřad Kosmického Krista, říká:

   „Milovaný poutníku na stezce světla, měj mysl pozdviženou ke Kristu v tobě. Také během všedního dne by ti to mělo být možné. Už jsi zapomněl, odkud pocházíš ?  Pramen tvého života je světlo, čistá dokonalost. Nyní putuješ zpět ke svému prapůvodu, k prameni, který tě vyslal, abys sbíral zkušenosti v tomto pozemském světě.“

   „Je nejvyšší čas probudit opět v lidech vědomí Krista. Všechny ty bytosti, které řídí osudy planety Země, jsou připraveny dát lidským dětem poslední popud, aby se nyní v tomto pozemském životě dozvěděly o důvodu svého bytí zde na Zemi. Minulá staletí byla naplněna činností těch, kteří nepoznali vnitřní světlo, kteří zapomněli, že jako křesťané měli splnit přikázání Lásky. A tak se teprve v této době probouzí v snaživých lidech poznání, že velký zákon lásky ke všemu živému musí nyní najít své naplnění.“

   „Vašim učitelům velice záleží na tom, abyste nyní zákon Lásky jasně vyjádřili a zformovali a používali nejen vůči svým bližním, ale také i pro veškerý život na planetě „Zemi“ a zvláště pro ty, kteří ještě žijí v temnotě.  Ještě se nenaplnil nyní končící starý věk a tak jej nechte v jeho posledních výběžcích s vaší pomocí přece ještě dosáhnout úspěchu – jeho skutečného smyslu a cíle: připravit lidstvo na velké vylití Svaté životní esence, která dodá rázu „Vodnáři Aonovi“. Láska je podmínkou k uskutečnění tohoto cíle. Učiňte toto svým stálým předsevzetím: Žít Láskou, teprve potom se může uskutečnit Boží plán pro každého jednotlivce.“

 

APEL NA KRISTOVU PŘÍTOMNOST

 

   „JÁ JSEM KRISTOVA PŘÍTOMNOST, ZAKOTVENÁ V MÉM SRDCI, CO K SOBĚ PŘITAHUJE MAGNETICKOU SÍLU JEHO LÁSKY K DOKONALÉ REALIZACI A PŘIJETÍ MÉHO OPRAVDOVÉHO BOŽSTVÍ. SPOČÍVÁM NYNÍ V TÉTO BOŽSKÉ PŘÍTOMNOSTI VE MNĚ. JÁ JSEM V JEJÍ ÚPLNÉ A DOKONALÉ MANIFESTACI. JÁ JSEM KRISTUS V ČINNOSTI NYNÍ A NAVŽDY. JÁ JSEM VÍTĚZNÝ VZESTUP NA NEBESA, CO PŘEDČÍ VŠE, CO JE POUZE LIDSKÉ !“

   JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT NEJČISTŠÍHO NEBESKÉHO PLÁNU CO HLÁSÁ: BŮH OTEC ŽIJE A PULSUJE V KAŽDÉM LIDSKÉM TVORU !“

   „BUĎ VŮLE TVÁ JAK V NEBI, TAK I NA ZEMI.“

   „JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM“

 

Nanebevzetá Mistryně NADA, Chohan Šestého paprsku, říká:

   „Láska, pramen života, nás navzájem spojuje. Nechte ji také mezi sebou působit! Hleďte se spojit do kruhu, svazku lásky. Prociťujte, jak jasné proudy energie vámi protékají… Ponechte Lásku, aby se ve vás rozšířila, vědomě postavte své bližní, se kterými stále ještě nejste v harmonii, do pilíře záření lásky a uvidíte, co zažijete, že se vlny uklidní a problémy vyřeší.“

   „Volejte mne každé ráno, dříve než začnete pracovat a nechte mne, abych vám ukázala, jak váš všední den probíhá, když společně se mnou uvedete Lásku do průběhu svého dne. Jestliže tak nějaký čas budeme společně pracovat, postačí pomyslet na jméno a pramen lásky bude vtékat do vašich potřeb.“

 

URIEL (Archaii: Dona Grazia), Archanděl služby, říká:

   „Přijdu do vaší přítomnosti, abych posílil svým dechem světlo ve vašich srdcích, abych roznítil vaši Lásku a oddanost, které vás mají přivésti do takového stavu, abyste byli schopni dále poskytovati svou službu.“

   „Vaši pomocníci z andělských říší nejsou jen něžné, líbezné bytosti, ale také mocní služebníci světla, se kterým umějí zacházet a dát vám je k dispozici. Spolupracujte ještě mnohem více s těmito andělskými bytostmi, které jsou vám v Lásce oddány, které vidí vaše snažení a namáhání, a chtějí pomoci uskutečnit ten velký cíl, o který se snaží celý duchovní svět. Vaši přátelé vás zahalí silným ochranným pláštěm, kdykoliv o to budete volat, neboť jestliže se ponoříte do nižších sfér, abyste tam prováděli očistu, je žádoucí, abyste se zahalili, abyste se obklopili silnou ochranou.“

 

TRANQUILITAS (Paprsek dvojče: Pacifica), velký Elohim míru, říká:

   „Pokoj a harmonie, tyto Boží vlastnosti, které rozptýlí každou disharmonii, jsou cílem a úkolem lidských dětí planety „Země“. Já jsem Elohim, který střeží svatou vlastnost míru pro tento systém planet a leží mi na srdci, abych upozornil děti „Země“ na to, že tato ctnost se musí nejprve probudit v jejich nitru, jestliže se má mír uskutečnit ve vnějším světovém dění. Předtím se musí probudit ještě mnoho duší a poznat svůj Božský původ. Bude vaším velkým úkolem na tom pracovat a nevědomé poučovat, ponenáhlu, postupně odstraňovat disharmonie a v čistotě, odpovídající poměrům, dát život do služby „Celku“.“

   „Váš úkol se kterým jste vstoupili do tohoto vtělení, je pomoci zajistit mír na této planetě a praktikovat svobodu beze všech omezení. Učte tomuto vědění a jeho používání také své bližní.“

 

   „JÁ JSEM ZMRTVÝCHVSTÁNÍ A ŽIVOT OPRAVDOVÉHO POKROKU A MÍRU NA „ZEMI“, JEDNOTY A SPOLUPRÁCE VŠECH LIDÍ A TAKÉ MÍRU SE ZÁKLADNÍ PRVOTNÍ ŘÍŠÍ AŽ DO DOBY, KDY BUDE USKUTEČNĚN BOŽÍ PLÁN PRO LIDSTVO NA „ZEMI“.“

   „VY, VELCÍ SPRÁVCOVÉ SIL MÍRU, DĚKUJI VÁM ZA VAŠE MOCNÉ SLUŽBY PRO MNE A VŠECHNY LIDI.“

   „ZAHALTE VŠECHEN ŽIVOT NA ZEMI DO UKLIDŇUJÍCÍHO MÍROVÉHO ZÁŘENÍ A ZAŽEHNĚTE – ZAPALTE V KAŽDÉM ČLOVĚKU PŘÁNÍ, ABY SE I ON SÁM STAL OHNISKEM MÍRU A POKOJE.“

   „JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

Zdroj:  http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_6_sdeleni_1486_1550.htm

Print Friendly, PDF & Email