Oddělení zrna od plev

Děkuji Krystýnko za báseň PJK

 

ODDĚLENÍ ZRNA OD PLEV

Co stát se má, to nevíš, ani nemáš zdání,
tady to všechno ovládají velcí páni.
Prozatím mají všechno dovoleno,
tak je to v tuhle chvíli s nimi domluveno.
Proto teď tak velmi naspěch mají,
posbírat musí ty, kteří od nich utíkají.
Někdo v tom nepořádku si libuje,
jiný chce domů, PJK velmi miluje.
I proto musí dojít na kompletní třídění,
takzvaně zrna od plev oddělení.
Proto vyzařujte tu lásku překrásnou,
staňte se tou nádobou úžasnou.
Rozdávejte to všem jako vzácný lék,
ať tma nikoho nepohltí, ať mají vztek.
Až bude hotovo a tak se stane,
tady na Nule už jen tma zůstane.
Nejprve čísílka všichni dostanou
a žádný otrok nezůstane stranou.
Tak nějaký čas to takhle trvat bude,
až konečně otroci budou všude.
Potom přijde velké andělské troubení,
to bude pro všechny znamení.
PJK přijde a bude zlo nadobro eliminovat,
ještěři si nebudou už v ničem libovat.
Ten těžký kámen už spadne z tebe,
láskyplné dušičky půjdou do nebe.

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email