O ŽIVOTĚ V PRAVÉM STVOŘENÍ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

V rajských světech Stvoření budete žít úplně jiným způsobem života, v němž konečně dosáhnete svého plného potenciálu. Zúročíte vše, co jste během pozemské cesty zažili, stanete se učiteli mnohých, kteří neměli to štěstí dostat se na planetu Nula v době transformace. Už nebudete svázáni pozemskými pravidly, nebudete čelit otrockému finančnímu systému a chození do zaměstnání, odpadne vzdělávací systém vymývající mozky, masová média formující veřejné mínění se také stanou minulostí. Vaše tělo bude stále mladé, nepodléhající zkáze, přičemž nebude potřebovat několikahodinový spánek. Budete se cítit stále svěží a plní energie, které bude všude dostatek. Odpadne nutnost nakupovat jídlo, vařit z něj oběd a večeři, domácnost nebude zamořovat všudypřítomný prach, nebude třeba mít ani skříň plnou ošacení, musející se na Nule prát v pračce. Den se nebude střídat s nocí, protože tma v pozitivním stavu v žádné podobě neexistuje. Terén nebudou brázdit silnice, ovzduší nebudou zamořovat hlučné dopravní prostředky a továrny, příroda nebude trpět pod návaly odpadků, v lesích se nebude kácet dřevo, mírumilovná zvířata nebudou čelit pytlačení a vzájemnému souboji o teritorium. Obyvatelé Nové Země nebudou muset čelit ani výkyvům počasí, jeho cílenému řízení, nadměrnému horku či zimě a podobně. Města, kde se na pár kilometrech čtverečních tísní množství lidí, budou také minulostí. V 5. dimenzi už nebudou přítomna ani jakákoli náboženství, bludné filozofické systémy, z obyvatel nového světa odpadne i systém ovládání, způsobující na Nule vzájemnou nevraživost mezi jednotlivci i celými národy, které se nejen kvůli rozdílné kultuře, jiným historickým zkušenostem, odlišné mentalitě a protichůdným politickým systémům mezi sebou neshodnou, což vyvolává uměle živené mezinárodní napětí, harašení zbraněmi a války. Dorozumívacím prostředkem bude jednotný světový český jazyk, jenž se bude stále vyvíjet a bude doplněn o množství nových výrazů. Zaniknou naopak ta slova, která vyjadřují nějakou negativní skutečnost. V novém světě si budete užívat svobody plnými doušky a na vlastní kůži prožijete dosud nepoznané krásy pozitivního stavu, skýtajícího nepřeberné množství dobrodružství. Čeká vás zasloužený život v ráji, jehož různá zákoutí budete na mezihvězdných i mezivesmírných cestách napříč dimenzemi prozkoumávat a při tom poznávat stále nové bytosti různých galaktických národů, s nimiž budete rozvíjet láskyplný vztah a vzájemně se tak obohacovat. Je na co se těšit. Buďte vytrvalí ve své víře a poslání a nevzdávejte svou misi, protože Já jsem stále s vámi a podporuji vás ve vašem úsilí, kterým odvádíte úžasnou práci pro celek, po jejímž završení vás čeká vysněný věčný ráj, jenž předčí jakékoli vaše představy. Vaše poslání neskončí ani tehdy, ale už nebude náročné a plné odříkání, nýbrž bude vyplněno neutuchající radostí, štěstím a harmonií. Těším se na to, až vás v pravý čas přivítám v mém Království.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 1. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr

Print Friendly, PDF & Email