NETRESTÁM ZA HŘÍCHY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Jsem absolutní láska, moudrost, soucit a milosrdenství, proto neznám žádný druh trestu, který bych vůči komukoli uplatňoval. Když si vaše děti spálí ruku o plotnu, když nechtěně shodí vázu, či naopak chtěně rozbijí nějakou jinou věc a jsou záměrně neposlušné, není žádoucí je trestat, a tak ještě posilovat jejich pocit provinění nebo prohlubovat jejich vzdorující chování. Žádoucí je vcítit se do jejich situace a pochopit, že tak buď neudělaly schválně, nebo tak učinily, aniž by si byly vědomy neblahých důsledků, jaké pro ně i pro okolí může jejich chování mít. Stejně tak to mám s každou bytostí, u níž mám úplné pochopení v tom, proč jedná, koná a myslí právě takovým způsobem. U obyvatel zóny vymístění a planety Nula je jejich životní styl Bohu dosti vzdálený, vyplněný řadou hříchů, ať už mají jakoukoli podobu. Já osobně však nepotřebuji své děti za tyto hříchy trestat, neboť hřích je trestem sám o sobě. Požírá bytosti zevnitř, činí je zkaženými a Bohu nepodobnými. Z toho pak vyplývá bídný život v černém antivesmíru, kde je všechno, jen ne Moje láska. I samotní strůjci a udržovatelé negativního stavu trpí, ačkoli většina z nich a jejich vazalů si to neuvědomuje, protože to považují za normální a přirozené. Neznají jinou alternativu života v pozitivním stavu, na který po svém duchovním pádu buď zapomněli, nebo se s ním ještě neměli příležitost seznámit. Mým záměrem není trestat ty, kdo se proti Mně obrací, protože to, co zakoušejí jako důsledek svých vlastních činů, je pro ně dostatečným trestem, jenž si sami přichystali. Mým záměrem a touhou je vyvést tyto ztracené syny a dcery z jejich trestu, uzdravit jejich rány a spasit je od všech nářků, které způsobovali sami sobě i jiným. Jsem připraven setřít vám každou vaši slzu a zahrnout vás vším, co mám.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 3. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

 

Print Friendly, PDF & Email