Není Ježíš jako Ježíš

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   Je třeba, abych se vyjádřil/a k útokům obhájců Bible, předchozí dávky Nového zjevení a tzv. channelerů Ježíše na moji přímou inkarnaci Janu. Jak jsme napsali v NZPJK, BR, jen nepatrné množství lidí je schopno přijmout fakt, že jsem tu podruhé, tentokrát v těle ženy. Už od jejího/mého narození v tomto těle (6. 3. 1957) probíhá Druhý příchod Pána Ježíše Krista. Zatím dochází k třídění a poté rozdělení lidstva a teprve po krátkém pseudovítězství negativního stavu po Druhém příchodu Pseudotvůrců, až bude odpovězeno na mnohokrát zmiňovanou zásadní otázku: Jak by vypadal život bez Boha a jeho/jejích principů lásky, přijdu jako absolutní Pán Ježíš Kristus a eliminuji negativní stav. Protože je nezbytné, aby mě každý hledal ve svém nitru a nespoléhal na vnější důkazy, nedělá Jana žádné „zázraky“ a žije mezi vámi nenápadně jako člověk. Jsou k ní/nám přiváděni ti, kdo její božství cítí ve svém srdci. Není důležité, kolik lidí mě/nás tu přijme, drtivá většina až po převibrování na Novou Zemi, nebo ještě později, ale bude to do konce tohoto zkráceného cyklu času, kdy bude doslova každý konfrontován s novou přirozeností Boha, Pánem Ježíšem Kristem, Boží rodinou. Nikomu nic nenutíme, trpělivě šíříme nové Boží slovo spolu s nejbližšími spolupracovníky a je na každém, zda ho přijme nebo odmítne. Je třeba rozlišovat mezi těmi, kdo jsou na nižší duchovní úrovni a pracují pro pozitivní stav, a těmi, kdo jsou přímo vedeni Pseudotvůrci a jejich poskoky, kteří se rádi vydávají za bytosti světla a dokonce Ježíše a Boha. Nebudu se zabývat první skupinou, která dělá svou práci nejlépe, jak může, ale zaměřím se na druhou, pro vás mnohem nebezpečnější skupinu. Na první pohled nepoznáte, že se spojují s falešným Ježíšem, Bohem a dalšími bytostmi, protože používají líbivá slova, svaté obrázky, mají i léčitelské schopnosti atd. Abyste jim nesedli na lep a nenechali se odlákat, jako už někteří naši bývalí spolupracovníci a přátelé, vcházejte co nejčastěji do nitra a navažte přímý kontakt se mnou, Pánem Ježíšem Kristem ve svém duchovním srdci. Moje pravé jméno působí jako ochrana a pro temné bytosti je přímo odpuzující, a proto se tolik snaží ho překrucovat, zatajovat nebo odmítat. Používejte mé jméno jako štít a ochrannou náruč, nestyďte se ho používat co nejčastěji. Pocítíte zlepšení svého života na mnoha úrovních. Když už komunikuji s pracovníky světla, kteří ještě nejsou na takové duchovní úrovni, aby přijali Janu jako Bohyni v těle, nepřivádím je k ní, aby na ni útočili, ale držím je stranou, aby mohli duchovně růst a později se s ní/mnou setkali tváří v tvář, až budou připraveni. To znamená, že všechny útoky na ni/mě pocházejí bez výjimky z negativního stavu. Jak se může pracovník světla dostat do negativního stavu? Jednodušeji, než tušíte. Stačí mít velké ego a myslet si, že jste ředitel Zeměkoule, nebo dogmaticky citovat z Bible či předchozí dávky NZPJK a přitom nežít v souladu s duchovními zákony, lpět na minulosti a nepřijímat změnu jako základní podmínku života v pozitivním stavu, nevyciťovat srdcem, ale přijímat názory jiných atd. Každý tu denně volí, které myšlenky přijme nebo odmítne, je to duchovní bitva mezi negativním a pozitivním stavem. Každý nese následky myšlenek a činů. Aneb jak jsem řekl v těle své první inkarnace do těla Ježíše:

15. Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.
16. Poznáte je podle jejich ovoce. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí?
17. Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce.
18. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.
19. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně.
20. A proto je poznáte podle jejich ovoce.
21. Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce, který je v nebesích.

Váš/Vaši Pán Ježíš Kristus, Boží rodina

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email