Největší Tajemství

Rozhovor Kennetha Burka (KB) s Davidem Ickem (DI), cca r.1999

 

   V díle Největší Tajemství (The Biggest Secret) odhaluje David Icke podrobné detaily o tom, jak kontrolují stále stejné pokrevní linie planetu po tisíce let a jak vytvořili všechny důležité náboženské, omezené spirituální a ezoterické znalosti, které uvrhli lidstvo do bezemocionálního a mentálního vězení. Včetně odhalení pravého původu Křesťanství a dalších hlavních náboženstev a omezených vědeckých dokumentů, které vysvětlují, proč je svět nyní ve velkých transformačních změnách. Icke řekl, že jako dítě se stále udivoval, jak několik ostrovů, které jsou sotva vidět na mapě, může být součástí říše, která se rozpíná po celém světě. Nyní je to zřejmé. Nebyla to docela ta Velká Británie, bylo to Babylónské Bratrstvo. (vyňato z novin The Leading Edge)

KB: Davide, uvědomuji si, že vytvoření celkového náhledu, které je v tvé nové knize „Největší Tajemství“, je obtížné, ale mohl by jsi vysvětlit několik souvislostí pro naše čtenáře tak, aby alespoň minimálně rozumněli základním předpokladům tvé práce?

DI: Ano, samozřejmě mohu. „Největší Tajemství“ je dílo s 550 stranami, 60 ilustracemi a má přes 40 obrázků. Skutečně jsem tím začal něco nového. Jsou tam veliké detaily a materiály jsou z ohromných zdrojů, jak bylo jen možné. Mohu popsat celý příběh docela jednoduše. To, co mi můj výzkum a neuvěřitelně laděný život ukázal se do detailu potvrzuje v mé knize a to je, že pokud se vydáš poměrně daleko do minulosti, tak uvidíš, že nejen jedna mimozemská rasa, ale mimozemské rasy se mísily a rozmnožovaly s lidmi. Existuje jedna skupina uvnitř mimozemských ras, která pracuje uvnitř fyzického světa (vlastně z místa uvnitř Země) a jejím hlavním místem působnosti je nižší čtvrtá dimenze, kterou lidé nazývají astrální úroveň. Jedná se o tzv. reptiliánskou, neboli ještěří rasu. Silně v knize předpokládám, že ti, co nazýváme jako Anunnaki (v Sumerských tabulkách) jsou reptiliáni. A nejsem sám, kdo to tvrdí. Dr. David Arthur Horne napsal knihu  „Počátky mimozemského lidství“ („Humanity’s Extraterrestrial Origins“) a dopracoval se ke stejnému tvrzení jako já.

   Toto tvrzení není jen z intuice, ale vyvstává hlavně z ohromného množství starodávných a moderních důkazů, které nám předkládají tato reptiliánská putování před tisíci lety až do dnešního dne. Některé z odkazů k hadům a drakům jsou pouze symbolické jako třeba energie Kundalini a jiné, ovšem ne všechny. Když se podíváš na evidenci, tak uvidíš, že existuje ohromné množství literárních odkazů k tzv. hadím lidem, neboli plazím božstvům. Když podnikneš výzkum, tak se zdá, že existuje propojení k místům, kde leží Kavkazské pohoří, tam kde je nyní Turecko, Írán a Irák. Tuto oblast jsme nazvali Sumerská říše a Babylon. Dále vidíme propojení s planinou, která nese název Egypt (oblast kolem Kavkazského pohoří se zdá být jako počátkem této pokrevní linie). Toto míšení lidstva bylo započato mezi lidmi a reptiliánskou skupinou. Co se týče dnešní doby, tak nevidím reptiliánský genetický kód jako špatný sám o sobě, docela naopak, jedná se jen o určitou skupinu uvnitř celého.

   Sumerské tabulky a mnoho dalších zdrojů po celém světě hovoří o těchto hybridech jako o polobozích, mužských a ženských prostřednících mezi božstvy a lidstvem. Když se podíváš na historii Íránu, tak uvidíš, že dávní králové byli označováni jako tzv. hadí králové a stali se králi na základě své genetické struktury a pokrevní linie jejich rodiny. A odtud pramení význam božského práva králů (pozn. překladu – tzv. „Modrá krev“). Ale kde ztrácíme dějovou linii je, že to neodkazuje jen na jednoho boha, ale jinak řečeno, vše co existuje se odkazuje na Božstva.

   Nyní se dostáváme k roku 2200 před n.l., kde v Egyptě začalo něco významného, byl to tzv. Královský dvůr Draka. Ten stále existuje ve své síle až do dnes, 4000 let později, a jeho sídlo je v Anglii, což si vysvětluji jako epicentrum globální kontroly. Epicentrum sítě, která kontroluje svět – nikoliv vláda Tonyho Blaira (ačkoliv on sám je pro ně určitým funkcionářem) – ale epicentrem kontroly je oblast, kterou nazýváme městem Londýn – finanční správní oblast a další přilehlé oblasti. Jak asi víte, tak Londýn je rozdělen na aglomeraci Velký Londýn a uvnitř je oblast jež je Město Londýn. Toto je finanční správní oblast, kde se nachází Národní anglická banka. Vlastně se jedná o centrum kontroly světového finančního trhu.

   Když se podíváš na rodokmen, a já už jsem to udělal, tak jako i historie říká, můžeš následovat tuto v základě Árijskou rasu lidí, kteří původně připluli na lodích do Británie pod názvem jako Féničané. Tito jsou velmi významnou částí historie, jež umisťuje konvenční historie do pozadí. V knize jsem ukázal, že kultura Féničanů se stala kulturou Britskou. Uctívali dvě božstva – jedno bylo nazváno Barat a bylo mužské a druhé ženské s názvem Barati. Tyto se přejmenovali na Britain a Britainnia. Byl jsem šokován a v knize jsem představil, že vyobrazení božstev Féničanů a Britů bylo totožné. Tito lidé se také plavili do jiných zemí, kde měnili postupně i svá jména. Stali se z nich bílí lidé Evropy. Uvnitř této genetické struktury byli i tito reptiliánští/lidští hybridi.

   Tito hybridi, kteří byli vládci starověkého Blízkého a Středního Východu, se stali Evropskou aristokracií a královskými rodinami v Evropě. Nyní dnes existuje pouze jedna královská rodina, ale pod vícero jmény. Windsorové jsou určitě jedna z těchto linií.

   Klíčový bod expanze, převzetí planety, pro tyto pokrevní linie nadešel po roce 1689, když jeden člen z těchto linií, jménem William of Orange (ke kterému je každý člen královské rodiny odkazován), byl jmenován na trůn Anglie, zatímco přišel z Holandska. Od roku 1689 začali být tyto pokrevní linie známé jako Illuminati (pozn. překladu – tzv. Osvícení) s centrem jejich působnosti ve Městě Londýn. Bylo to v roce 1694, kdy William of Orange podepsal chartu, která vytvořila Národní anglickou banku a počal se celý bankovní systém se svým propleteným vedením. To je důvod, proč má každá země v podstatě svoji centrální banku, jelikož všechny byly řízeny propleteným hierarchickým vedením a měli v moci ekonomiku svých zemí. Pevně udržovali řetězce k vládě.

   Nastalo uskupení v letech, které následovali tuto centralizovanou moc v okolí Londýna a pojmenovalo se jako Velká Britská Říše. Nyní rozumím tomu, že se docela nejednalo doslova o Velkou Britskou Říši. Byla to říše těchto pokrevních linií, které se usadili na místě Británie, což je úplně něco jiného. Především se tyto linie, operující v tajnosti, zmocňující se v bílé rase, ale určitě nejen v ní, staly lidmi, kteří ovládli finanční trh, média a politickou sílu ve všech těchto zemích Britské říše. I když se zdá, že Britská říše podstoupila dohody o nezávislosti, přesto i tak můžeme velice jasně vidět, že ta vězení s ohradami (zjevná kontrola nad oblastmi, které měla v moci Britská říše) se vyměnila za vězení bez ohrad, která tvoří tajnou společenskou síť a tyto pokrevní linie skrytě stále ovládají tyto země. Způsobem, jakým to funguje, abych nezapomněl je, že mají epicentrum v Londýně.

   Tedy v každé z těchto zemí byli ustanoveni tací, jež nazývám jako manažeři větve pokrevní linie, jež dohlíží, aby daná země jednala dle centrálně koordinované agendy. Takže v případě, pokud agenda nařídí uskutečnit něco nového na globální úrovni, např. mikročipování, poté tito manažeři v těchto zemích manipulují a organizují toto ve sférách své působnosti, jako třeba Rockefellerové v Americe a Východní odnož rodin jako třeba Oppenheimerové v Jižní Africe. Tito manažeři větví pokrevních linií koordinují svoji rodinu a zemi v souladu s globální agendou vycházející z Evropy (zejména z Londýna, ale částečně i z Paříže). Jedná se o něco jako pavoučí síť nebo transnárodní korporaci, která má své větve v každé zemi.

   Krásný příklad toho je např. v Jižní Africe. Byl jsem tam v tomto období minulého roku a prováděl mnoho zkoumání a rozhovorů. Než se stal prezident Mandela, tak zde v Jižní Africe byla neskrývaná kontrola moci v rukách bílé rasové menšiny – apartheid režim. Nicméně proti apartheidu byla ve světě ohromná opozice. Lidé se bouřili a prováděli demonstrace proti režimu. Toho času rodina Oppenheimerů ovládala 80 % akcií na burze Jižní Afriky a zbytek nepřímo. Vlastnili média s řadou představitelů a také diamantové a zlaté doly, na kterých závisela ekonomika zemí. Museli přepnout na tzv. „demokracii“ a Mandela byl jmenován prezidentem. Samozřejmě, že demonstrace poté ustaly a lidé si říkali, že je konečně Jižní Afrika vyřešená. Svět se stával volnějším.

   Od té doby, co se Mandela stal prezidentem, až do dnes vlastní pouze Oppenheimerové 80 % akcií na burze tamního trhu a zbytek vlastní nepřímo. Pouze oni vlastní zlaté a diamantové doly, na kterých závisí ekonomika a pouze oni vlastní média s představiteli, např. Ir jménem Tony O’Reilly. Jediný rozdíl je, že nikdo již více nekřičí za lidská práva, protože je prezidentem černoch. Pohyboval jsem se v Jižní Africe a mohu říci, že je tam teď více chudinských čtvrtí, ghett typu Soweto, než kdy dříve. Pro lidi se nic nezměnilo, kromě toho, co je vidět na povrchu. V termínech volby, v termínech kvality životů se nezměnilo vůbec nic. Stejní lidé řídí tuto zemi, ale nyní ji řídí bez námitek, protože vězení s ohradou bylo nahrazeno vězením bez ohrad.

   Dovol mi poznamenat, že tyto reptiliánské pokrevní linie přicházejí z Evropy z Francie a Británie. Alsasko je pro ně zřejmě důležitá oblast. Takto to funguje: Když si rozebereš rodokmen Amerických prezidentů, tak budeš ohromen. Tato informace pochází od Burkeho šlechty (Burke’s Peerage), která je biblí aristokratického rodokmenu, nacházející se v Londýně. Každé prezidentské volby v Americe od a včetně George Washingtona v roce 1789 až po Billa Clintona vyhráli kandidáti s převahou britských a francouzských královských genů. 42 prezidentů až po Clintona jich 33 bylo ve spojení s dvěma lidmi: Alfrédem Velikým, králem Anglie a Charlemagne, nejslavnějším monarchou Francie. A pokračujeme: 19 z nich má spojení k anglickému Edwardu III, který má 2000 krevních spojení k Princi Charlesovi. Stejné platí i pro rodiny bankéřů v Americe.  George Bush a Barbara Bushová jsou ze stejné pokrevní linie – Pierce, která si změnila své jméno z původního Percy po překročení Atlantiku. Percy je jedna z aristokratických rodin Británie až do dnes. Byli zapleteni do výbuchu střelného prachu v parlamentu v čase Guye Fawkese a vše kolem toho. Takže George Bush má rodové spojení k Charlemagne a k Alfrédu Velikému. Také je příbuzný Franklina Delano Roosevelta.

   Samozřejmě mají tyto pokrevní linie rozličná jména, ale velice striktně až bláznivě následují svůj rodokmen. A protože mají rozdílná jména, lidé obvykle mezi nimi nevidí žádnou souvislost. Jestliže byli Clinton a státní sekretář oba Rockefellerové a hlavní hlasatel na NBC byl Rockefeller, poté by lidi řekli, promiňte, co se tu děje? Vždyť oni mají úplně jiná jména. Ale ty jména právě nejsou podstatná. Co je podstatné je pokrevní linie. Bushova rodina je jedním jasným příkladem, protože poslední tři generace nebo tak nesou stejné jméno a ty můžeš vlastně vidět jakým způsobem to celé funguje.

  Myšlenka, že se kdokoliv může stát Americkým prezidentem, je úplná hovadina a toto je velice důležité tvrzení. Tato myšlenka je vlastně jednou ze základů Americké víry, že žijí ve svobodné zemi. Mohu ti říci, že to je samozřejmě absolutně nepravdivé. Když půjdeš zpět dvě generace tak se podle zkoumání dostaneš k Prescotovi Bushovi, otce George Bushe, který byl začleněn do mnoha politických manévrů a byl členem společnosti Lebek a zkřížených hnátů na univerzitě v Yale. V další generaci máš George, který byl připravován od narození a vychován k držení moci a který se stal hlavou CIA, víceprezidentem a de fakto prezidentem pro tři období (dvě z nich oficiálně zastával Reagan). Byl hlavou republikánů v době kauze Watergate. Stal se velvyslancem Spojených Národů a neoficiálním vyslancem Číny. To vše byly klíčové pozice.

   Nyní vidíme další generaci Bushovi rodiny – pokrevní linie Bush – a je jím Jeb Bush, guvernér Floridy a George W. Bush, který byl nyní označen jako další prezident Spojených Států. Takže nyní můžeš vidět , jak to funguje po tři generace na rodině Bushových, ovšem nevidíš další pokrevní linie, jelikož mají odlišná jména.

   Podle Burkeho šlechty, a dokonce i dle oficiálního rodokmenu, je Bill Clinton geneticky příbuzný Domu Windsorů, současné královské rodině v Británii, tedy i ke každému Skotskému monarchovi, ke králi Henrymu III. Anglickému a k Robertovi I. Francouzskému. Stále více shledávám ve zkoumaných informacích, že Clinton je vlastně i Rockefeller jednu generaci zpětně, což by velice vysvětlovalo, proč toto takzvané dítě ulice Arkansasu bylo jmenováno pro stipendium na Oxfordské univerzitě, jež je přístupné pouze pro pečlivě tříděné lidi. Byl pod silným vlivem Carrolla Quigleyho, jedním ze zasvěcenců Georgetown Univerzity, jež napsal masivní díla o manipulaci této skupiny ve dvacátém století, „Tragédie a Naděje“ a „Anglo-Americký establishment“, atd.

   Ve velmi mladém věku se Clinton stal guvernérem oblasti, jež se zdá být akceptována jako Rockefellerovým státem, Arkansasem. Poté se samozřejmě stal i prezidentem USA. Tito lidé jsou vybráni, protože jejich pokrevní linie a linie, se kterými jsou příbuzní geneticky, jsou především vibračně kompatibilní s těmito reptiliánskými bytostmi čtvrté dimenze, jež mohou působit právě skrze tyto fyzická těla, např. jako když si někdo obleče skafandr (pozn. překladu – dobře znázorněno např. ve filmu Avatar od J. Camerona z roku 2009). Mohou pracovat a působit skrze tyto pokrevní linie ve třetí dimenzi.

KB: Takže dovol mi zeptat se, jestli tomu dobře rozumím. Řekněme tedy, že jádro skupiny je v Londýně v Anglii.

DI: Toto je centrum operační úrovně. Zajisté víš, že existují operační úrovně, jako třeba ústřední sídlo, kde je vše organizované a koordinované, ale nemusí se nutně jednat o epicentrum moci. To může být samozřejmě i kdekoliv jinde na planetě. Stále, když nad tím přemýšlím, tak se dostávám do Tibetu pod zem. Myslím si, že ty známé nekončící legendy o podzemních společenstvích – Agartha a vše kolem toho, je založeno na skutečnosti. Ale to, o čem hovořím je, že centrum sítě, kde jsou věci koordinovány , je definitivně v Londýně a částečně i v Paříži.

KB: Podobně jako metafyzicky orientovaní lidé věří v duchovní vedení, má otázka je, jestli tyto reptiliánské entity ohrožují nějakým způsobem člověka, který má fyzické tělo bez toho, aby si to člověk uvědomoval, nebo jestli jsou takzvaní „měniči forem“ (shapeshifters), jež tvarují čas? Co říká tvůj výzkum?

DI: To je velice dobrá otázka a existují zde dvě úrovně. Jedna je taková, kterou jsem nazval jako – plnokrevní. O nich hovořím v knize. Jejich součástí je právě Dům Windsorů (královská rodina Británie), George Bush a podobná sorta lidí. Zatímco naše zaměření je ve třetí dimenzi, jejich zaměření je do dimenze čtvrté. Mohou se pohybovat mezi oběma dimenzemi a mohou nahlížet do čtvrté. Tito jsou podle mého pojmenování nazvány jako plnokrevní. V dnešní době jich v porovnání ke světové populaci není mnoho. Jedná se o měniče forem (shapeshifters).

   Dále jsou tu nižší genetické linie, ale stále se jedná o převážně reptiliány v jejich celku. Nazývám je hybridové. Tito lidé celkově nevědí kdo jsou, ale postupují a znají věci v souladu s pokrevními liniemi a genetikou s ohromující posedlostí. K čemu slouží hybridové je, aby se dali posednout ze čtvrté dimenze. Takže jsou především zváni do sítí tajných společností a iniciováni rituály, které musí samozřejmě podstoupit, aby dosáhli skutečného postupu. Oni ale nerozumí tomu, co dělají. Většina z nich nerozumí ani tomu, že slova a rituál vytváří energetická pole. A když nevíš co děláš, tak energetická pole jsou velice nebezpečná ve smyslu, že můžeš být manipulován. Skrze tyto rituály iniciátoři zapojují tyto nevědomé lidi do vědomí nižší čtvrté dimenze. Poté jsou tito lidé jimi posednuty.

   Když se podíváš do historie na Hitlera, tak je to fascinující. Tento člověk se pohyboval na ulici a živil se malováním. V jednom okamžiku se změnilo jakoby jeho charizma. Byl iniciován do série rituálů mužem jménem Eckart a stal se z něho poté pyšný, bláznivý muž úplně jiné vlnové délky, který vytvářel magnetickou energii, jež uvěznila národ, ale díkybohu jen na pár let. Co Eckart odkázal jeho přátelům bylo a to cituji i ve své knize, že by neměli o Eckartovi pochybovat, protože se přičinil o zajištění historie Německa více než kdokoliv jiný. Eckart řekl: „Hitlera jsem připojil k nim“. Hitler byl začleněn do nižší čtvrté dimenze a stal se pupkem pro tyto nižší astrální reptiliánské bytosti.

   To vše, jak jsem vstřebal, se stalo typické pro můj životní pohled.  V knize „A pravda vás musí osvobodit“ (And the Truth Shall Set You Free) jsem popisoval strukturu kontroly moci v dnešním světě. Myslím si, že člověk nemusí být génius, aby spatřil, že tato struktura nemohla být vytvořena během pěti minut nebo jen během několika let, takže kdy to celé začalo? Začal jsem pátrat v historii abych nalezl počátky manipulace. Vrátil jsem se zpět až přes období křižáků, 11-té a 12-té století, templářských rytířů a všech těchto skupin lidí a došel jsem zpět přes tisíce let až před náš letopočet, do Babylonu, který se zdá být významných centrem těchto konkrétních reptiliánských/lidských pokrevních linií.

   Z tohoto centra počali infiltrace do dalších společenstev, ani ne do Egypta, který se rozdělil a upadl až v důsledku. Poté přemístili své epicentrum do Říma a tak vznikla Římská říše. Později se přemístili dále až do Londýna a vzniklo Britské impérium, a to je místo odkud, to vše přišlo. Při zkoumání jsem se dostal až docela daleko a začal jsem se zajímat o nekončící množství příběhů o těchto hybridech po celém světě – ne všechny o reptiliánech, ale zmiňující mísení mezi božstvy a lidmi, jež vyústilo ve stvoření těchto hybridních pokrevních linií.

   Navíc asi před rokem jsem začal mít dost výjimečných zážitků během mých cest. Během 15-ti dnů v květnu roku 1998 jsem se střetl s 12-ti rozličnými lidmi z rozdílných odvětví života (od obchodníků ve Švýcarském bankovnictví až po televizní moderátory a jiné), kteří mi sdělili stejný příběh a to, že viděli lidi, kteří byli na důležitých pozicích s určitou mocí, ale ne podmínečně, kteří se před jejich očima přeměnili na reptiliány a poté zase zpět. Jeden z nich, který mi to musel sdělit, byl policista.

KB: Myslíš si, že je to z důvodu, že se mění planetární frekvence a proto na chvíli změní svůj vzhled ?

DI: Zdá se mi, že je to ze dvou věcí. Zaprvé existují určitá energetická pole, ve kterých je pro ně mnohem těžší udržet lidskou formu. Ale hlavní je, že se jedná o bytosti nižší čtvrté dimenze, ve významu jejich působnosti a to není moc daleko od této naší dimenze. Myslím si, že lidské vědomí kmitne občas krátce na vibraci této energie. Lidé tedy občas přestanou vidět reptiliánské bytosti v jejich třídimenzionální formě, ale spatří je na moment v jejich čtyřdimenzionální formě. Bytosti na chvíli poleví ve svém třídimenzionálním krytí a jsou vidět jako čtyřdimenzionální reptiliánské bytosti. Lidé je poté vidí jakoby za jejich převlečením, pod skafandrem. To se nyní stále děje. Promluv si s někým, kdo se mi zpovídal. Těchto zpovědí je mezi rozličnými lidmi celého světa opravdu mnoho. Byl jsem ve Vancouveru, kde mi šest různých neznajících se lidí řeklo stejné příběhy, včetně jedné byznysmenky, krajské byznysmenky, která podnikala ve velkém obchodním sektoru. Měla vlastně jen dva vztahy s muži a výjimečný byl hlavně jeden z nich, jelikož během sexu se její partner měnil na reptiliána. To je teď ale šok co? Příběhy pokračovali. Pamatuji si, že jsem několik let zpátky četl knihu Kathy O’Brienové – „Trans formace Ameriky“ (Trance Formation of America).

Pozn. překladu – v rozhovoru následují další více či méně podstatné popisy příběhů svědků, které jsme vynechali, včetně záležitosti princezny Diany v královské rodině Windsorů, pro které měla přezdívku „ještěři“ nebo „plazi“ z obdobně zřejmých důvodů, s nimiž se svěřila své důvěrnici Christine Fitzgeraldové.

KB: Na základě tvých informací, které jsou poměrně detailně vyzkoumány, mohl by jsi nám říci, jaké jsou plány těchto reptiliánů se Zemí pro následující dva nebo tři roky?

DI: To, co nazýváme Novým Světovým Řádem (New World Order – NWO), je reptiliánská agenda čtvrté dimenze. Chtějí vytvořit ve světě chaos včetně masivních válek. Pomocí struktury globální vlády, světové banky, světové měny, elektronického bankovnictví, bezhotovostního obchodu, čipováním lidí mikročipy, pomocí světové armády, jež se nazývá NATO… tak jak jsem už psal před mnoha lety v mých knihách…pomocí globální policejní síly. Plánují zde vytvořit obrovský chaos v letech po miléniu použitím globální verze nejúčinnější techniky ovládání mysli, jež nazývám Problém-Reakce-Řešení. V popisu se jedná o to, že vytvoříte problém, dostanete nějaké reakce od lidí typu „toto musí být učiněno“ a poté nabídnete řešení, které vám v první řadě vyhovuje.

   Pokud tedy chcete představit globální řešení, potřebujete globální problémy a já předvídám, že toto brzy nastane, bude to „velký“ čas. Zřejmým problémem je, že se planetární frekvence pomalu, ale jistě, stále zvyšují a pro ty, co ovládají „měnění forem“, je stále více obtížnější setrvat v jejich lidských formách. Řekl jsem už, že u těchto reptilních bytostí je zřejmá posedlost v ustanovení institucí ke kontrole moci, speciálně k očipování lidí. Vědí totiž, že během několika let planeta dosáhne vibrační úrovně takové, že pro ně nebude možné udržovat lidskou formu přes veškerou snahu a poté skutečně spatříme, že to jsou reptiliáni – ještěři, kteří vládnou na naší planetě.

KB: Takže se nebudou moci již více skrývat.

DI: Ano, jeden zasvěcenec mi řekl, že ještěři chtějí v prvé řadě očipovat lidstvo, chtějí světovou armádu – NATO a také chtějí co nejvíce fyzické kontroly nad třídimenzionálním světem, jak je jen možné, abychom si my, dle jejich názoru, už nemohli nic sami počít.

zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/

překlad: svetelnytym.sweb.cz (doplněny poznámky a některé ilustrace z internetu),  2016

Print Friendly, PDF & Email