Montague Keen – 7. května, 2017

POUZE LEŽ POTŘEBUJE PRÁVNÍ OCHRANU. PRAVDA SE NEBOJÍ ŽÁDNÉHO ZKOUMÁNÍ.
Anon

   Tato pravda nesmí být skryta. Je nutno to zcela pochopit, protože když se pravda začne vyšetřovat, slouží to k jejímu skrytí a to vás udržuje v otroctví. Udržuje vás to chycené v iluzi, z níž musíte uniknout. VŠE musí být vyloženo na stůl, aby se o tom vedla diskuse, ať se jedná o civilní právo nebo církevní. Světlo pravdy svítí na vše, co bylo skryté, aby byla bez výjimky zkoumána platnost všeho. Teď jsou zcela probuzeny miliony z vás a hledáte odpovědi. Není možné dostat vás násilím zpátky do staré energie ovládání. Nyní vidíte ten falešný matrix zcela jasně. Jste probuzeni a vidíte vše, jaké to opravdu je a ne jak vám Kabal říká, že to je.

   Vláda Kabal nad vámi rychle mizí. Zmítají se v problémech, nedovedou získat kontrolu zpátky. Teď vám říkám, že jim nebude dovoleno získat kontrolu zpátky. Jejich čas vypršel. Nezáleží na tom, co udělají, jejich čas na Zemi skončil a oni musí odejít, aby se již nikdy nevrátili. Všechny jejich mocenské struktury budou odstraněny a otevře se nový způsob života. Jejich centra vládnutí znáte a je na vás, abyste zajistili, že jejich moc bude odstraněna. O Římě jste již slyšeli, také o Vatikánu a londýnské City a o Washingtonu; ale až do nedávna jste nevěděli o obrovském centru kontroly v Antarktidě. Je vysoce sofistikované, s technologiemi, které přesahují vše, co lidstvo běžně zná. Pracují tam Šediváci s vědci. Vaše vlády o tom vědí, ale rozhodly se vám to zatajit. Vidí ve vás ovce, v ohradě se psy, kteří vás hlídají. Dovolí, abyste věděli pouze to, co schválí Kabal. Dokonce uvažují o tom, že vás očipují, aby měli nad vámi ještě větší moc. Již používají ENERGETICKÉ ČIPY ve vaší mysli, i když si toho vůbec nejste vědomi.

   TEĎ SE BRÁNÍTE a říkáte: „BERU SI SVOU MOC ZPÁTKY.“ Vaše energie se zvedá, šíří a vyzařuje světlo na vše, co bylo schované. Odhalujete pravdu. Teď vidíte, kdo převzal vládu nad vašimi životy a odmítáte se tomu poddat. Proto se jim znovu a znovu nepovedlo rozpoutat 3. světovou válku. Vy všichni společně jste tomu zabránili, s trochou pomoci ze strany života po smrti a přátel odjinud. Satan neuspěje. Mnoho lidí v politice má moc, protože prodali své duše Satanovi a slouží pouze jemu. On si žádá krev a utrpení dětí. Důkazy o tom vidíte všude kolem. Je to v každé zemi.

   Svobodní zednáři mají základnu v Irsku. Zemi utiskují a brání tomu, aby vzkvétala, jak by tomu mělo být. Kdyby si lidé v Irsku někdy našli čas na to, aby pochopili, kým jsou a co udělalo z Irska to, čím teď je, odstranili by z té posvátné země všechny svobodné zednáře a všechny zástupce Vatikánu. Uvolněte posvátnou energii ze všech posvátných míst a ley linií a pomůžete lidstvu osvobodit se z okovů.

   Nikdy vám neříkali pravdu. Vaše vzdělávání bylo totální kontrolou mysli, aby si zajistili, že uposlechnete všechna nařízení, která Kabal vydala. Udělali z vás loutky, loutky bez rozumu. Vatikán sklízel vaše duše. Utečte, odstraňte okovy z vašich myslí a vezměte si svou moc zpátky. Zbavte se vlády Vatikánu, která byla nad vámi ustanovena při narození, když vás rodiče v dobré víře pokřtili a předali vás Vatikánu bez vašeho svolení. Opravdu si přejete patřit do toho SATANISTICKÉHO DOUPĚTE NEŘESTI? Co vám bylo o Vatikánu řečeno, a jaké to doopravdy je, je od sebe na míle vzdáleno. Již to nepodporujte ani minutu. Podívejte se na jeho skutečnou historii. To vám otevře oči.

   Zdroj je ve vás všech. Nepotřebujete nikoho, kromě sebe, abyste se s ním spojili. Vše se vám otevírá. Stáváte se bytostmi světla, kterými doopravdy jste. Již nikdy nikomu nedovolte, aby vám vzal vaši moc a svobodu, bez ohledu na to, co vám slíbí. Odmítněte bojovat v jejich válkách a všechny války skončí.

   Díváte se na to, jak se Kabal pokouší zničit Ameriku, aby mohli nad ní získat úplnou kontrolu. Plánovali to po mnoho let. Kabal má vždy své lidi na strategických místech, připravené jednat, když je to správně načasované. Zas a znovu, po celou historii, jste viděli, jak operují. Ale až doposud jste to přijímali. Oni vždy plánují dopředu, umisťují své lidi do mocenských pozic za pomoci sňatků a rodinných vazeb. Využívají všechny možné způsoby, jak získat moc a kontrolu. Není jich dostatečný počet, tak se musí chopit každé příležitosti a využít ji. Ale VY jste početní. Musíte se naučit, jak toho využít ve svůj prospěch, jak to jen jde. Nastal čas, abyste si vzali zpět vše, co je vaše, abyste vytvořili lepší svět pro všechny.

   Je zapotřebí vašich modliteb a vaší pomoci, aby byl zachráněn mladý muž ze spárů Kabal. Je ve vězení v Kalifornii již rok za zločin, který se nestal. Je plně probuzen a vědomý a chce dokončit svou práci pro lidstvo. Toto je dokonalý příklad toho, jak Kabal polapila světlo. Jsme vděčni jedné laskavé duši v Irsku, která nám poskytla užitečnou informaci.

   Má drahá, světlo se rychle šíří. Je vzrušující to sledovat. Děkuji, že spolu s přítelkyní uvolňuješ světlo a znalosti. Jsem na tebe hrdý, má drahá.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira

Zdroj: http://galacticchannelings.com/cesky/montague07-05-17.html

Print Friendly, PDF & Email