Montague Keen – 19. února, 2017

   Boj zintenzivnil. Ve své snaze o vítězství je bezohledný. Ničení lidské rasy a její odstranění ze Země je zcela zřejmé. Museli byste být slepí, hluší a hloupí, abyste to neviděli. A přece někteří z vás stále doufají, že vás vaši nepřátelé ochrání. Když se teď s vámi spojuji, vidíte, co bylo provedeno lidem v Kalifornii; dostali za vyučenou, a druzí též. Kabala je bezohledná. Zničí každého a vše, co by mohlo stát v cestě její totální dominanci. Co ještě potřebujete vidět, abyste si uvědomili, co stojí proti vám? To není hra, je to doopravdy. Zrovna teď se to odehrává v Americe. Buďte ujištěni, že se jedná o převzetí světa a že na vás dojde dřív, než byste si mysleli. Mnozí si uvědomili, že to přichází a připravili se. Jedním z takových lidí je Saša Stone; poslechněte si jeho moudrá slova:

Sacha Stone’s Address to World Leaders – Breakthrough Energy Conference

   Pedofilové a psychopati jsou zbraně, používané na ovládání lidstva. Rituální satanistické zabíjení se děje v každé zemi; provádějí ho ti, ohledně kterých jste nabádání, abyste jim věřili a poslouchali je. Mnohé z nich přesvědčili, aby jeli na jisté ostrovy a na zajímavá místa. Tam jsou vlákáni ke znásilnění dětí a k rituálnímu zabíjení dětí. To je natáčeno skrytými kamerami aby se zajistilo, že se ti lidé stanou otroky Kabaly. Není z toho úniku, kromě smrti samotné.

   To, co teď vidíte v Americe, je zoufalství pedofilů, držících se moci. Půjdou jakkoliv daleko, aby se vzájemně chránili. Žádný prezident v dějinách se nemusel vyrovnávat s takovými věcmi, jakými teď prochází prezident Trump. Podívejte se na strach a zoufalství ve tvářích těch, kdo ho odsuzují. Začalo zatýkání těch, kdo děti obstarávali, protože ochrana dětí je pro prezidenta Trumpa na prvním místě. Existují podzemní základny, kde jsou děti drženy v klecích, dokud nejdou použity při obětování. Nejsou to jenom americké děti. Děti pocházejí z celého světa. Je to velký byznys. Generál Flynn měl velké plány, jak s tím problémem naložit. Podívejte, co mu Kabala provedla!

   Všechny cesty vedou do Říma a k hlavě hada, jezuitskému papeži. Malachy Martin varoval lidstvo ohledně toho, co se stane, když vládu převezmou jezuité a nyní to sami vidíte. Sami si to zjistěte. Podívejte se na války, podněcované Vatikánem. Podívejte se na vraždění lidstva, prováděné ve jménu Vatikánu. Neúspěšný pokus o vyhubení Irů provedli jezuité; řekli vám, že to byl hladomor. Ale nebylo to tak. BYLO TO NAPLÁNOVÁNO A DOZOROVÁNO JEZUITY. Ty hrátky jezuitů by skončily, kdyby Irové studovali svou dávnou minulost a pochopili, kým jsou a odhalili lži, které Řím učí. To by odhalilo Řím a všechno, za co se zasazuje. Moc Kabaly by zmizela jako oblak dýmu.

   Rok 2017 je rokem, kdy bude vše odhaleno. Kabala se bojí, má mnoho co ztratit. Může k tomu přispět každý z vás. Zůstanete loutkami Kabaly anebo si zvolíte pravdu a svobodu? Žádám vás, byste se sami podívali, jaká je pravda o Římě.

Jesuit Pope Francis I. 666 Mark of the Beast. Final Warning Video

   To, co se děje v Americe uvidíte také všude jinde ve světě. Brexit oddálil to, co bylo plánováno pro Evropu. Takže poslali zpátky do Anglie Blaira, aby se pokusil zvrátit rozhodnutí o Brexitu. Kdo proboha by vůbec mohl věřit tomu, co Blair (viz zbraně hromadného ničení) říká! Používají strach, nakonec je to jejich oblíbená zbraň, jak dostat masy tam, kam chtějí.

   Vysmějte se mu. Ukažte nu, že jeho hru znáte. Jste probuzeni.

   Vaší prioritou by mělo být nalezení dětí, které byly okradeny, uneseny a odstraněny vládními institucemi, atd., za účelem rituálního obětování lidí. Ty děti jsou drženy v klecích, často pod vládními budovami, na vojenských základnách. Slyšte jejich volání o pomoc. Proboha vás prosím, neopouštějte je. Ti, kdo jsou do toho zapleteni, musí být odhaleni. Nepomáhejte jim a nepodporujte je žádným způsobem.

   Společně se můžete osvobodit z okovů toho zla. Rozpoznejte ho. Jeho obraz je v Americe zcela jasný. Také vizte, jak snadné je koupit si nemyslící ovce, které protestují proti čemukoliv, co chce Kabala zničit. Ilumináti jsou odhalováni a nelíbí se jim to. Raději vás kontrolují ze stínu.

   Věřte svému vlastnímu úsudku a vlastnímu pátrání. Pravda vás osvobodí. Lidstvo bylo zcela ovládáno po 2000 let. K tomu účelu bylo vytvořeno náboženství. Je to obušek, kterým vás drží v řadě (tedy, drželi, dokud jste se neprobudili). To vše je založeno na lžích a na tom, že vymysleli PEKLO, které neustále používali. Ujišťuji vás; to vše je výmysl. Když je základem toho, jak žijete a co děláte láska, pak se ptejte, proč byste potřebovali ještě něco jiného? LÁSKA JE VŠÍM. To je základ.

   Prosím, i nadále posílejte lásku všem, které Kabala zavřela do vězení, všude na světě. Vaše justiční systémy vlastní a ovládá Kabala; to od ní přijímají pokyny, stejně jako to dělají všechny vaše vlády. Lidstvo nepoznalo svobodu od doby, co před 2000 lety vládu převzal Vatikán. Myslí si, že mu patříte. Proto potřebujete rodný list, pas, úmrtní list, atd. NIKDO NENÍ SVOBODNÝ. Američané mohou zpívat o “zemi svobody“, ale jenom se podívejte na jejich právní systém, na Námořní zákon (který spravuje Anglie, ne USA). To vám mnoho napoví. Najdete LŽI, LŽI, LŽI, všude, kam se podíváte. Vaši svobodu vám ukradli. Je čas si ji vzít zpátky.

Má drahá, jejich útoky jsou vysilující. To je jejich cílem. Ale tvá vůle není ovlivněna.

Před svítáním je vždy největší tma a svítání přichází.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira

Zdroj: http://galacticchannelings.com/cesky/montague19-02-17.html

Print Friendly, PDF & Email