Montague Keen – 17. prosince, 2017

   Jakou jsi měla večer radost, když jsi se dověděla, že jedna paní z Kanady potvrdila všechno, co jsem Ti od doby, co jsem zemřel, říkal o Irsku. Všechno to sepsala. Zveřejní to v příštích dnech. Odhalí všechny činy Vatikánu a jeho plány. Každý člověk na Zemi je obětí kontroly Vatikánu, bez ohledu na náboženskou víru, či národnost. Život na Zemi nikdy neměl být bojem o přežití. Jezuité a sionisté z vašeho utrpení prosperovali. Oni dohlíželi na produkci geneticky modifikovaných potravin. Monsanto patří jim. Voda, vzduch a vše, co lidstvo potřebuje k životu, bylo zmanipulováno. Oni vlastní všechny farmaceutické společnosti. Mohu vás ujistit, že jejich léky nejsou určeny k tomu, aby vás vyléčily, ale aby vás pomalu zabíjely.

   Jakmile se svým vědomím vymaníte z jejich systému kontroly, prosím, dělejte Revokace (Zrušení smluv duše) a vezměte si zpátky vládu nad vaším životem. (http://www.galacticchannelings.com/cesky/Andrew_Bartzis.html nebo http://bod-zlomu.blogspot.cz/2015/10/revokace-uvodni-slovo.html)

   Pak ucítíte svobodu, která přijde do vašeho života. Svobodu být kým jste, zkoumat, kým jste a jaký úkol máte v této inkarnaci. Buďte si jisti, že každý z vás má nějakou roli, je jedno jakou. Vy všichni jste součástí celku. To je jedna z příčin, proč bylo na vás zaměřeno vše, co rozděluje. Náboženství, rasa, národnost, atd. „Rozděluj a panuj“ je cílem jezuitů. To vše jim fungovalo, AŽ DOPOSUD.

   Když bude příští týden světu představena jejich zlovolná vláda, budou odhaleni. Lidstvo je uvidí jako parazity, kterými opravdu jsou; žijí z utrpení chudáků. Je odhalována vaše falešná realita. Pachatelé se nebudou mít kam schovat.

   Po mnoho let se báli, že byste se mohli dovědět pravdu a obrátit se proti nim. Nedělejte si o ně starost. Mají bezpečná místa, kam utéct. Oni jsou odpovědni za to, že se stal život na Zemi bojem o přežití. Dokonce se jim povedlo zablokovat blahodárné sluneční paprsky, aby nemohly proudit do zemské atmosféry a přinášet lidstvu svou teplou léčivou energii. Oni nemají žádnou úctu k lidskému životu. Chtějí se vás zbavit. Chtějí Zemi pro sebe. Pak budou moct volně žít tak, jak si přejí, aniž by před vámi museli skrývat svá šupinatá těla.

   Mimo vaši třetí dimenzi se toho děje mnoho. Svou dimenzi můžete zvýšit tím, že budete meditovat a použijete slovo „Hju“. Stále to opakujte. Pomáhá to. Je to posvátný zvuk.

   Využijte toto sváteční období tak, že se spojíte, ne abyste spolu pojedli sváteční pokrmy, ale také abyste sdíleli své myšlenky a představy ohledně budoucnosti, jakou si přejete pro lidskou rasu vytvořit. Brzy budete na tahu, takže musíte být připraveni vytvořit svět, kde láska a mír budou mít větší cenu, než cokoli jiného. Vraždící mašinerie vám již nebude vládnout, už toho nebude zapotřebí. „Měkké“ vraždící mechanizmy (očkování, chemická medicína, zabíjení za pomoci geneticky manipulovaných potravin, atd. a rakovina) se stanou jenom zlou vzdálenou vzpomínkou. Na Zemi začne život, jaký si přejete. Bude to nový věk, o jakém jste doposud mohli jenom snít. Mluvte o tom, myslete na to a tím pomůžete přinést sem jeho energie. Realizujte to.

   Všechna náboženství polapila vaše duši; používají energii vaší duše, aby zničili vás i druhé. Vezměte si svou duši zpátky: pokud můžete, dělejte revokace ve skupině a na posvátném místě. Budete ohromeni, kolik energie vám tato zkušenost přinese. Když to uděláte, vezmete si svou sílu zpět. Vystupte z klece náboženství, v níž jste byli uvězněni. Zažijte svobodu žití v míru se všemi lidmi.

   Zítra je první den života, který vám zbývá. Začněte, jak ho budete chtít žít. Vysmějte se novinám a televizi, když budou chrlit lži těch, co jsou u moci. S politováním se podívejte do tváří těch, co jsou placeni za to, aby vám lhali. To se týká také všech vlád. I když někteří lidé možná začínají s dobrými úmysly, brzy zapadnou „do lajny“, pokud chtějí zůstat u moci. Bohužel, korupce je všude. Je na čase ji odstranit. Společně to dokážete.

   Má drahá, život na Zemi není teď pro tebe snadný. Prosíme tě, abys´ vydržela, abys´ mohla dokončit svou práci s Davidem. On také trpí a potřebuje pomoc. Celý systém kontroly bojuje o své vlastní přežití. Proto útočí na všechny, kdo se mu dostanou do cesty. Už to dlouho nevydrží.

   Láska, kterou jsme k sobě cítili, když jsem ještě žil, stále pokračuje.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

(Spravedlnost pro Davida Mc Canna, Ira, zadrženého v Kalifornii. Sbírka na pokrytí právních výloh)

Website: The Montague Keen Foundation 
Překlad: Mirka

Zdroj:  http://galacticchannelings.com/cesky/montague17-12-17.html

Print Friendly, PDF & Email