Montague Keen – 10. prosince, 2017

Vzkaz od Veroniky

   V posledních týdnech jsem byla velmi nemocná. Byl to útok zamířený na mne, protože pro to, co se děje, není lékařské vysvětlení. Mnoho zdrojů mi říká, že to přichází od jezuitů. Montyho poselství jsem dostala 10. prosince, ale zdráhala jsem se ho zveřejnit. Nicméně, včera mi Monty nařídil, ať to udělám.

Catholic Confidential | Deplorable Jesuit Secrets Revealed! YouTube

(Katolická důvěrná a odsouzeníhodná jezuitská tajemství odhalena! youtube)

   Byla jsem v šoku a zhrozena. Dokonce se tam říká, že královna Viktorie umožnila, aby jezuité provedli DRUHÝ MASAKR IRŮ v r. 1845-1850). To mi ještě víc otevřelo oči. Montyho poselství musím zveřejnit. Prosím, modlete se za mě.

 

Poselství od Montyho

   To, co je skryté, již nemůže být před vámi tajeno. Vím, že odhalení pravdy způsobí mnoha lidem zmatek a utrpení. Je nutné čelit pravdě, aby se lidstvo mohlo posunout vpřed do světla. Jsem si vědom, že pro mnohé z vás bude těžké přijmout fakt, že Annunakiové stále ovládají a kontrolují lidstvo. Jenom si musíte přečíst jezuitskou přísahu při vstupu do služby a jasně uvidíte, jak lidstvo ovládali.

  „Učili vás, abyste zákeřně zaseli semena žárlivosti a nenávisti do komunit, provincií a států, které žily v míru a podněcovali je k tomu, aby podnikly krvavé skutky, aby mezi sebou bojovaly, aby vznikly války a revoluce a občanské války v zemích, které byly nezávislé a prosperující, a které pěstovaly umění a vědu a těšily se z požehnání míru. Přidejte se k bojujícím stranám a jednejte v tajnosti se svými jezuitskými bratry, kteří by mohli být zapojeni na druhé straně, ale veřejně se nehlaste k tomu, s čím jste spojeni, aby na konec z toho měla prospěch jenom církev – za podmínek sjednaných v mírových dohodách, protože cíl světí prostředky.“

   Vyprovokovali všechny války. Přečtěte si jejich dějiny; o inkvizici, křížových výpravách, je to všechno tam pro ty z vás, kteří si přejete, aby se váš svět vynořil z temnoty, v níž sotva přežíváte. Vše, za čím Vatikán či jezuité stojí, je založeno na lžích, absolutně všechno. Chránili své lži, vnucovali vám své lži, zatímco sami praktikovali pedofilii, aniž by na ně padl stín podezření. Má drahá žena byla pozvána do Vatikánu k pití krve, pokud ukončí se mnou spolupráci.

   Na Zemi existují lidé, jejichž životním posláním je zachránit lidstvo. Veronika je napadána Vatikánem. Byli byste ohromeni, kdybyste měli představu o tom, jaké zbraně používají proti každému, kdo se odváží zpochybnit jejich plány. Papež teď připustil, že Ježíš, o němž učí, NIKDY NEEXISTOVAL. Říkám vám to od té doby, co jsem před 13 lety zemřel. Tato lež byla vymyšlena na koncilu v Nice a od té doby je používána na ovládání mas.

   Je mimořádně důležité, abyste dělali REVOKACE, abyste si vzali svou sílu od Vatikánu zpět. Bez vašeho souhlasu ztrácejí svou moc. Všichni ve Vatikánu žijí v přepychu; z peněz, které žádají od chudých lidí z celého světa.

   Vatikán ovládá světové bankovnictví. Kolik z vás to chápe? Živí se chudobou, protože energie vašeho utrpení je podporuje. Jezuité zorganizovali a provedli HOLOKAUST V IRSKU v době 1845-1852. Postarali se, aby lodě, naložené obilím, vypěstovaným irskými farmáři, byly poslány do Anglie. Jezuité, kteří byli v té době v Irsku a násilně prováděli holokaust, poté, co lidé zemřeli, přišli s žádostí, aby jim Irové odpustili velké zločiny, kterých se proti nim dopustili. Bohužel, jezuité až do dneška stále uplatňuj nad Iry svou ďábelskou moc. Zajistili si to za pomoci FLUORIDU ve vodě a kontrolou mysli ve školách; tak si udržují moc. Kdyby si Irové najednou uvědomili, kdo jsou, plány Vatikánu na zničení lidstva by okamžitě ustaly.

   Blíží se Vánoce a vy jste nabádáni k tomu, abyste slavili něco, co se nikdy nestalo. Váš svět skočil na tuto jezuitskou a sionistickou lež. Nikdy jste ji nezpochybnili. Pátrejte. Přečtěte si práci Michaela Tsariona. Irsko bylo Svatou zemí až do koncilu v Nice, kdy římská církev změnila jména míst na východě (na území dnes známém jako Palestina), aby to bylo v souladu s jejich příběhem. V té době byli Irové známi jako Moudří, kteří vyučovali v mnoha koutech světa. Dávní irští světci byli známi jako HEBREJCI. Důkazy, co to potvrzují, najdete v Egyptě. Z podzemních tunelů pod kopcem Tara můžete cestovat skoro do všech koutů světa. Tunelem se můžete dostat do dnešního Iráku.

   Všechny ty informace byly před vámi utajeny. Teď nastal čas, abyste se probudili a odmítli lži uplynulých 2 000 let. Energie stoupá, takže stále víc lidí uvidí a pochopí, co bylo lidstvu provedeno. Tento měsíc prosinec toho odhalí víc a pro mnoho lidi bude obtížné to strávit. Uvěřili jste lžím, které vám vnutili. Když se osvobodíte z omezení těchto lží, poznáte svobodu. Vezmete si zpátky své božské právo žít život na Zemi bez toho, aby Vatikán kontroloval každý aspekt vašeho života. Nejvyšší bytost vás uvítá s otevřenou náručí. Na této straně života je všechno láskou. Peklo neexistuje; byl to nápad, vymyšlený Vatikánem.

   Chyťte se za ruce. Všichni jste na stejné lodi, tak si vzájemně pomozte vzpamatovat se ze šoku, když si uvědomíte pravdu. Vykročte do budoucnosti, která překoná vaše nejsmělejší sny. Do budoucnosti bez válek, chudoby, hladu, bezdomovectví, do budoucnosti, kde bude normou mír a harmonie pro všechny. Budoucnost je ve vašich rukách. Zacházejte s ní s láskou a péčí. Prosím, také se modlete za Davida McCanna. Musí udělat pro lidstva nějakou práci. Potřebujete ho.

   Má drahá, chtělo to velkou silu vůle, abys přežila ty poslední tři týdny. Útoky Vatikánu na Tebe jsou zákeřné. Tvé tělo bojuje, aby přežilo, abys´ mohla dokončit svou práci.

   Stále dělají, co mohou, aby udrželi Davida Mc Canna, úplně nevinného mladého muže, v jejich ďábelské pasti. Má drahá, víš, že co musí být uděláno, bude uděláno.

   Má láska je vždy s Tebou. Tvůj oddaný Monty.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

(Spravedlnost pro Davida Mc Canna, Ira vězněného v Kalifornii/sbírka na právní výdaje prostřednictvím GeGetFunding)

Website: The Montague Keen Foundation 
Překlad: Mirka

Zdroj:  http://galacticchannelings.com/cesky/montague10-12-17.html

Print Friendly, PDF & Email