MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 5. 6. – 11. 6. 2017

Můj vroucně milovaný absolutní Stvořiteli i Stvořitelko, Pane Ježíši Kriste,
staň se trvalou součástí mého nitra a vynes moji pravou přirozenost
do nebeských výšin stavu blaženosti a uspokojení, který je znakem
pro Tvůj pozitivní stav a všeobecné vyšší vibrace. Právě od vibrací
se odvíjí to, jak se momentálně cítím. S pokorou Tě žádám, abys mne
vedl/a tak, abych se co nejrychleji a nejefektivněji zbavoval/a svých
duchovních nedostatků a postupoval/a na své cestě směrem vzhůru.
Plně si uvědomuji, jak důležité je nejen v této době na sobě pracovat,
vstupovat co nejčastěji do nitra, komunikovat s Tebou a nechat se vést
svou intuicí, která je vždy v souladu s dokonalým Božím plánem.
Přijímám veškerou zodpovědnost za své duchovní i hmotné činy,
protože jsem sebeuvědomělá bytost, mající dar vědomého spojení
s Nejvyšším, jež je zde přítomna z důvodu vykonání velice důležitého
poslání v Boží misi. Právě poslání beru jako prioritu a řadím jej na první
místo ve všech oblastech svého života podle toho, jak mi to podmínky
dovolují. Bez práce na sobě i pro celek se nedostaví kýžené uspokojení
a odměna, proto – pokud jsem tak dosud neučinil/a – přistupuji k této
práci s čistým úmyslem, rozvahou a radím se s Tebou o tom,
co a jak se má vykonávat, abych ji plnil/a na plné obrátky.
Čištění, příprava a zarovnávání mého ducha, duše a těla
do souladu se vším ostatním dochází do svého konce a již velmi brzy
bude nadmíru jasné, kdo nezahálel a a svým přístupem se vydal na cestu
rychlé, bezbolestné a osvobozující změny, a kdo naopak stagnoval,
byl duchovně líný a neprojevil zájem o své poslání, aniž by za to cokoli
očekával na oplátku. I tyto jedince a Tvé spolupracovníky čeká vysvobození,
k jejímuž cíli je však čeká delší cesta, než-li ty, kteří se plně oddali proudu
boží řeky, díky níž budou ve vysněném cíli mnohem dřív než oni.
Děkuji ti Michal Rafael za týdenní modlitbu PJK – https://www.facebook.com/profile.php?id=100010962309357&fref=nf&pnref=story

Zdroj:  Karel Konečný (AA Michael) – Google+

Print Friendly, PDF & Email