MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 5. 3. – 11. 3. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli

 

Pane Ježíši Kriste jsoucí v našich srdcích a přítomný/á ve všech
oblastech, stavech a procesech celé existence, děkujeme Ti
za každý nový den začínající svěžestí, novotou a průzračností
paprsků vycházejícího slunce, přes které proudí láska na tuto planetu
a všechny její obyvatele. Dej, ať pochopím Tvé kroky, jež zamýšlíš
se mnou i s celým Stvořením. Uznávám Tě jako jediného a nedělitelného
Boha i Bohyni v nerozdělené substanci, Který/Která jsi své Božství učinil/a
lidským v podobě přímých inkarnací Ježíše a Jany, a toto lidství
jsi posléze po vyčištění a znovuposkládání učinil/a Božským. Jen ten,
kdo uzná tuto skutečnost za jedinou pravdu, může být spasen z poroby
negativního stavu vstříc životu ve svobodě hřejivého pozitivního stavu.
Ty jsi jediná absolutní sentientní entita mající moc přinést do našich
srdcí a myslí pokoj a klid, jež nám dá vše, po čem upřímně toužíme,
je-li to v plánu naší duše, jejíž cestu jsme si sami vytyčili. Jsme zde pro
sjednocení všeho rozděleného, pro šíření nejnovějšího božího slova,
praktikování a šíření Nového Zjevení, abychom přinášeli pravdu
a pomohli co největšímu množství lidských bytostí rozžehnout lásku a
světlo v jejich srdcích a dopomoci navrátit se do ráje v Pravém Stvoření.
Jsem Tvým agentem na území negativního stavu, božím reprezentantem,
který Ti věrně slouží, aby byl po završení jedné velké etapy svého poslání
odvolán na svou základnu ve vyšší dimenzi. Děkuji Ti, že mnou neustále
prostupují elementy vyšlé z absolutna, jež mne osvěcují, inspirují,
dávají mi nadhled a poskytují vybavenost intuicí sloužící k rozeznání toho,
co je náležité, správné a pravdivé. Dal/a jsi mi sebeuvědomělý relativní
život ze Zdroje všeho jsoucna a bytí existujícím samo o sobě a v sobě,
za což jsem Ti hluboce, upřímně a neskonale vděčný/á. Spolu s milovanými
přáteli a spolupracovníky mě čeká vzrušující, dobrodružný, ušlechtilý a
krásný život na Nové Zemi, odkud budeme zcela bez omezení cestovat
po všech dimenzích Pravého Stvoření i zóny vymístění, která se od
okamžiku startu Mise Boží rodiny bude vyprazdňovat stále rychleji
a rychleji, aby mohla být po vyčerpání své užitečnosti navždy uzamčena
a zrušena. Jsem připraven/a vždy a všude vykonat pro Pána Ježíše Krista
to, co je třeba pro blaho celku. Děj se vůle Tvá, milovaný božský Rodiči.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email