MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 30. 10. – 5. 11. 2017

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK

 

Můj vroucně milovaný Pane Ježíši Kriste, přines mně a svým bližním
do tohoto týdne zesílené světlo a lásku, abys ji skrze nás mohl snést
na tuto planetu. My, členové Boží rodiny ji budeme šířit do všech
koutů světa a zóny vymístění, abychom učinili konec trápení
bytostem chyceným do pasti. Čeká nás jemnost a dokonalost
pozitivního stavu, kdy budeme šťastní a spokojení po všech stránkách.
Nic zlého už nám nikdy více nevstoupí na mysl. Jakožto reprezentanti
nového Multivesmíru budeme příkladem pro všechny obyvatele Stvoření.
Naše očištěná srdce, klidné mysli, restrukturalizované duše a nové
tělesné duplikáty každému ukáží, jak vypadá dokonalý a naplněný život
po boku Pána Ježíše Krista. Z temného vězení Pseudotvůrců zachráníme
obrovské množství sentientních entit, aby se mohly osvobodit ze zajetí zla
a nastoupily na cestu konverze do nebe, s cílem stát se čistými
anděly Pravého Stvoření. Naše Mise je nezastavitelná, protože není
a nebude omezena na konkrétní místo a čas, nýbrž bude působit
na mnoha úrovních všude, kde to je potřebné. Činnost Boží rodiny
bude pokračovat i po rozdělení lidstva a vzestupu jeho části do 5. dimenze.
Tehdy se otevřou nové obzory pro každého, kdo přijal svého Stvořitele
do svého srdce jako jediného a věčného Boha všeho a všech.
Právě teď se pro nás uzavírá jeden veliký kruh starého času přípravy,
jenž uvolní místo nastupující etapě zesílené transformace, při níž budeme
zasvěceně plnit svá poslání pro blaho celku. Není na místě upadat
do smutku a nechat se vtahovat do nízkých vibrací, protože spolu
se svými přáteli vím, že změna se projeví v dokonale načasovaný termín,
jak to chce absolutní Pán Ježíš Kristus, Jehož/Jíž zvu co nejčastěji
do svého nitra a svěřuji Mu/Jí veškeré aspekty života, aby mne
neustále vedl/a. Jsme součástí ojedinělého procesu, jaký zde ještě nebyl.
Jsem proto velmi vděčný/á za to, čeho se budu moci účastnit.
Bolest a utrpení bude vykoupeno šťastným věčným životem,
o němž se nikomu ještě nesnilo. Vše je připraveno, kruh se uzavírá
a změna přichází. Děkuji, že se odehrává přesně to, co se odehrávat má.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email